Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фінансова діяльність торговельного підприємства: зміст, особливості, правове та організаційне забезпечення

Автор:   •  Февраль 27, 2018  •  Курсовая работа  •  11,205 Слов (45 Страниц)  •  241 Просмотры

Страница 1 из 45

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Кафедра фінансової діяльності суб’єктів господарювання

 і державних установ

КУРСОВА  РОБОТА

з дисципліни   „Фінансова діяльність субєктів господарювання”        

на тему: «Фінансова діяльність торговельного підприємства: зміст, особливості, правове та організаційне забезпечення»

Студента (ки)   4   курсу __ФК - 122__ групи

галузі знань „Економіка та підприємництво”

напряму підготовки         „Фінанси і кредит”        

 ОКР         „Бакалавр”        

Лелюк Д.О.___________________________

(прізвище та ініціали)

Науковий керівник Зеленський С. М.   

                                                                                     к.е.н., доцент

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____________

Кількість балів: ____Оцінка: ECTS _____

Члени комісії         ______________  ____________________

        (підпис)        (прізвище та ініціали)

______________  ____________________

        (підпис)        (прізвище та ініціали)

______________  ____________________

        (підпис)        (прізвище та ініціали)

м. Чернігів – 2015 рік

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з дисципліни  “___________________________” студента фінансово-економічного факультету _________ форми навчання         курсу, групи               _____________________________________________________

  (П.І.Б. студента)

на тему   “_________________________________________________________

_________________________________________________________________”

Зміст курсової роботи __ відповідає обраній темі. Курсова робота __ оформлена відповідно до методичних вимог.

Позитивними моментами курсової роботи є:

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………
 6. …………………………………………………………………………………
 7. …………………………………………………………………………………

Основними недоліками курсової роботи є :

 1. …………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………
 5. …………………………………………………………………………………

Загальний висновок

Курсова робота ___ допускається до захисту. У разі усунення недоліків курсова робота попередньо може бути оцінена на   _________________  .

___________20___ р.                                                   ________________

          (дата)                                                                   (підпис викладача)

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................4

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу фінансової діяльності торговельного підприємства............................................................................................................6

1.1. Сутність та особливості фінансової діяльність торговельного підприємства............................................................................................................6

1.2. Особливості формування доходів і витрат на торговельних підприємствах........................................................................................................11

1.3. Правове та організаційне забезпечення фінансової діяльності торговельного підприємства................................................................................................................16

Розділ 2. Оцінка ефективності фінансової діяльності ПАТ «БАЗИС»..................20

2.1. Фінансово - економічна характеристика підприємства..................................20

...

Скачать:   txt (164.3 Kb)   pdf (1 Mb)   docx (2.1 Mb)  
Продолжить читать еще 44 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club