Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Пріоритетні напрями розвитку вітчизняного фінансового ринку

Автор:   •  Февраль 5, 2018  •  Курсовая работа  •  6,389 Слов (26 Страниц)  •  207 Просмотры

Страница 1 из 26

Зміст

Вступ

1.Сутність та функції фінансового ринку, його структура

2.Ринок цінних паперів

3.Кредитний ринок

4. Валютний ринок

5. Перспективні напрямки розвитку фінансового ринку в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

На сучасному етапі розвитку нашої країни фінансовий ринок є важливим атрибутом ринкової економіки. Фінансовий ринок це складна структура з багатьма учасниками, це фінансові посередники, споживачі фінансових послуг – юридичні та фізичні особи, держава, які вступають в економічні відносини, використовуючи різні фінансові інструменти. Основним завданням фінансового ринку залишається  переміщення фінансових ресурсів від тих, хто не може ефективно використовувати кошти, до тих, хто використовує їх продуктивно.

Це сприяє підвищенню ефективності та продуктивності економіки загалом, і поліпшенню економічного добробуту суспільства. Через фінансовий ринок здійснюється переміщення заощаджень домогосподарств до суб’єктів господарювання, він є інструментом за допомогою якого уряд може залучати додаткові кошти для суттєвих змін в економіці, підвищення рівня її функціонування, покращення соціальної сфери. За станом фінансового ринку можна судити про стан економіки, впливаючи на фінансовий ринок, можливо керувати економічною активністю суспільства.

Розвиток та становлення фінансового ринку України є необхідною передумовою розвитку інших секторів економіки держави. Добре функціонуючий страховий ринок, розвинені небанківські кредитні установи, пенсійні фонди та інші фінансові установи сприяють стабільному та прогнозованому розвитку усіх економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги грошових коштів, фінансові установи є потужним джерелом інвестицій в економіку країни, що розвивається досить динамічно.

Актуальність цього напряму дослідження обумовлена тим що розвиток фінансового ринку є важливою передумовою економічного зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки, який не лише визначає розвиток фінансової системи держави, а виступає й потужним інноваційним стимулятором розвитку економіки, що є дуже важливим для нинішнього стану розвитку економіки України. Необхідно визначити проблеми функціонування фінансового ринку та шляхи їх розв’язання, які допоможуть національній економіці досягти зростання і стати повноцінним партнером у світовому економічному середовищі.

Мета курсової роботи - вивчити основні особливості функціонування українського фінансового ринку,  дослідження проблем, що притаманні для українських умов, пошук та обґрунтування рішень проблем та перспектив його розвитку та ефективного функціонування.

Завдання курсової роботи  :

- розглянути сутність та функції фінансового ринку, його структура;

- розкрити сутність кредитного ринку;

- розглянути валютний ринок;

- окреслити перспективні напрямки розвитку фінансового ринку в Україні.

Об’єктом дослідження є фінансовий ринок України.

Предметом є дослідження основних аспектів функціонування фінансового ринку.

Методи дослідження. Для реалізації поставлених у роботі завдань використовувались сукупність загальнонаукових та спеціальних прийомів і методів дослідження -  загальнонаукові методи пізнання, діалектичний підхід до визначення причинно–наслідкових зв’язків між явищами і процесами, методи аналізу і синтезу, узагальнення, індукція і дедукція.

Інформаційною базою дослідження стали наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених стосовно досліджуваних питань, закони України, статистичні дані,  постанови та положення,   матеріали науково-практичних конференцій, періодичних видань і мережі Internet за темою дослідження.

...

Скачать:   txt (87.6 Kb)   pdf (510.2 Kb)   docx (85.3 Kb)  
Продолжить читать еще 25 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club