Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Головна відмінність параметричних та генераторних перетворювачів. Визначення

Автор:   •  Ноябрь 19, 2020  •  Практическая работа  •  724 Слов (3 Страниц)  •  4 Просмотры

Страница 1 из 3
  1. Головна відмінність параметричних та генераторних перетворювачів. Визначення.

Для визначення параметричних та генераторних перетворювачів необхідно з’ясувати що таке перетворювач.

Перетворювач  є частиною вимірювальної системи, яка здійснює перетворення вимірювальної величини в уніфікований вихідний сигнал.

Вихідна величина в свою чергу поділяється на два види: параметричні та генераторні.

У генераторних перетворювачів відбувається безпосередньо перетворення вимірювальної величини (такі, як температура, тепловий поток, швидкість руху рідини та інші фізичні процеси) в електричний сигнал або інші сигнали вимірювальної інформації. Частіше за все електрорушійною силою і подається сигнал.

Щодо параметричних перетворювачів вимірювальна величина (температура, тепловий поток, швидкість руху рідини та інші фізичні процеси) викликає зміни у деяких параметрів (електрична опора, індуктивність, ємність тощо) після чого відбувається перетворення в сигнал вимірювальної інформації. Завдяки цьому фактору саме параметричні перетворювачі є складнішими і мають за основу декілька складових перетворюючих елементів.

  1. Системою керування називають?

Системою керування на виробництві називають систему, яка проводить управління усіма процесами на виробництві. Сьогодні найчастіше на виробництві використовується саме автоматизована система керування, іншими словами система, яка складається із комп’ютерів. Цей вид системи керування за основу має комплексне використання технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів, за допомогою яких і реалізується управління складних технічних на економічних процесів та об’єктів на виробництві.

Загалом система керування є системою, яка збирає інформацію про об’єкт, проводить керування його складовими, видає керуючі дії та нього. Система керування є сукупністю методів, заходів, пристроїв, інформації та засобів зв’язку. Це є певна організаційна структура, яка реалізує забезпечення раціонального керування усіх процесів та об’єктів виробництва.

Призначенням системи керування є розв’язання задач планування на виробництві, як реальних так і планових в перспективі, а також система керування розподіляє навантаження між обладнанням, оптимально розподіляє використання ресурсів тощо.

  1. Характерні особливості доменної плавки як об’єкту автоматизації.

Сьогодні значення доменної плавки для виробництва сталі є незамінним. Саме доменна плавка є важливим ланцюгом у розвитку виробництва сталі та металургії. Протягом останнього часу доменне виробництво дало змогу збільшити обсяг виробництва доменних печей та, що є більш важливим, їх розміри. Все це дає змогу удосконалити технічну сторону та технологію доменної плавки.

Важливою і основною характеристикою доменної печі є високий ступінь автоматизації. Сьогоднішня доменна піч автоматично реалізує та проводить усі необхідні операції з шихто подачі, такі, як:

  • Набирає компоненти шихти та відсіває дрібниці, сама зважує сировину, проводить транспортування на колошник, виставляє програму плавки;
  • Доменна піч за допомогою автоматизації підтримує оптимальний рівень засипів та розподілів металів на колошнику, вимірює та контролює тиск колошникового газу, витрачає необхідну кількість води для охолодження, вимрює температуру та вологість дуття, і важливо що вимірює та контролює рівень кисню та витрат природного газу;
  • Сучасна доменна піч за допомогою автоматизованих властивостей сама перемикає повітронагрівачі та проводить управління режимів їхніх нагрівів;
  • За допомогою автоматичних аналізаторів доменна піч забезпечує безперебійну реєстрацію складу колошникового газу і дуття;
  • Наразі в доменні печі впроваджують систему автоматичного регулювання подачі дуття і природного газу як за загальними витратами, так і по окремих фурмам;
  • Сучасні доменні печі оснащено системою централізованого контролю та управління. Це дає змогу забезпечити усереднення показників приладів і підрахунок комплексних показників роботи печі.

Отже, для доменної плавки автоматизація є дуже важливою, адже як зазначено вище, саме автоматизація дає змогу доменній печі виконувати безліч функцій самостійно без втручання людини.

  1. Які саме переваги мають роботи у ливарному виробництві?

Ливарним виробництвом називають процес, при якому отримують виріб за допомогою вливання рідких металів в ливарну форму, при цьому її порожнина повторює контури деталі, яку будуть виплавляти.

Ливарство є най економнішим способом обробки металу на сьогоднішній день. Саме ливарство дає змогу отримати необхідний виріб, який може мати будь-яку форму, будь-яку структуру та порожнини всередині себе. Більше 50% на сьогоднішній день деталей виготовляють саме за допомогою лиття, особливо це стосується складну конфігурацію виробу – тобто ті деталі, котрі не можна варити або кувати. Цікавим фактом є те, що 50% деталей для галузі машинобудування деталі виготовлено литтям, цей спосіб займає друге місце після зварювання.

...

Скачать:   txt (10.4 Kb)   pdf (69.6 Kb)   docx (10.8 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club