Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Управління якістю продукції підприємства

Автор:   •  Май 13, 2018  •  Курсовая работа  •  9,795 Слов (40 Страниц)  •  136 Просмотры

Страница 1 из 40

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ[pic 1]

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра економіки

ДОМАШНЯ РОБОТА

з дисципліни: «Управління якістю продукції підприємства»

Виконала: студентка гр. ЕП-412 ФЕП

                 Перевязко В.С.

Перевірила:

к.е.н. доцент Сімкова Т.О

Київ 2017

Зміст[pic 2]

Вступ………………………………………………………………………………………………..................3

1. Теорія і практика управління якістю        5

1.1 Якість продукції: суть і значення для забезпечення ефективності діяльності підприємств та конкурентоспроможності продукції.        5

1.2 Формування теоретичної концепції управління якістю        11

1.3 Стандартизація і сертифікація як основа забезпечення якості продукції (послуг)        14

1.4 Практичний досвід управління якістю на підприємствах конкретної галузі        19

2. Аналіз стану управління якістю на ПАТ «Укррічфлот»        21

2.1 Загальні відомості про підприємство        21

2.2 Техніко-економічний аналіз результатів діяльності ПАТ «Укррічфлот»        23

2.2.1 Аналіз основних показників діяльності ПАТ «Укррічфлот»        23

2.2.2 Аналіз трудових ресурсів ПАТ «Укррічфлот»        24

2.2.3 Аналіз використання трудових ресурсів ПАТ «Укррічфлот»        24

2.2.4 Аналіз основних засобів ПАТ «Укррічфлот»        26

2.2.5 Аналіз показників стану основних засобі ПАТ «Укррічфлот»        27

2.2.6 Аналіз показників ефективності використання основних засобів ПАТ «Укррічфлот»        27

2.2.7 Аналіз динаміки і структури оборотних активів        30

2.2.8 Аналіз ефективності використання оборотних засобів        31

2.2.9 Аналіз динаміки витрат і собівартість        32

2.2.10 Витрати на 1 гривню продукції чи наданої послуги        33

2.2.11 Аналіз майнового стану        34

2.2.12 Аналіз фінансової стійкості        36

2.2.13 Аналіз ліквідності і платоспроможності        38

2.2.14 Аналіз фінансового результату        39

2.2.15 Аналіз структури витрат        40

2.2.16 Аналіз структури прибутку        40

2.2.17 Аналіз рентабельності        41

3. Розвиток системи управління якістю на підприємстві        43

3.1. Формування стратегії якості підприємства        43

3.2. Якість та розвиток надання послуг на на ПАТ «Укррічфлот»        44

3.3. Шляхи покращення управління якістю на ПАТ «Укррічфлот»        45

Висновки…………………………………………………………………………………………...51

Список використаної літератури…………………………………………………………………52

Додатки

Вступ

Одне з найважливіших завдань розвитку підприємства пов`язане з ефективністю виробництва, забезпеченням випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращенням якості, досягненням конкурентоспроможності продукції або послуг.

В Україні, як і в більшості країн світу, забезпечення високої якості продукції поставлено в ряд пріоритетних економічних проблем. В умовах насиченого ринку та підвищеної конкурентної боротьби управління якістю повинно стати головним елементом системи управління виробництвом вцілому.

Рівень розвитку підприємства та величина його прибутку залежить, в першу чергу, від якості продукції. Якість як економічна категорія відбиває сукупність властивостей продукції, що зумовлюють міру її придатності задовольняти потреби людини відповідно до свого призначення. Тому для кожного підприємства дуже важливо постійно підвищувати та удосконалювати рівень якості продукції, застосовувати новітні технології для її поліпшення.

Це питання ніколи не втратить своєї актуальності, оскільки якість продукції завжди була головним чинником, який визначав рівень попиту на продукцію.

...

Скачать:   txt (152.4 Kb)   pdf (854.9 Kb)   docx (123.8 Kb)  
Продолжить читать еще 39 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club