Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Асортимент продукції підприємства ПАТ «Коростенський хлібозавод»

Автор:   •  Август 9, 2018  •  Курсовая работа  •  4,435 Слов (18 Страниц)  •  157 Просмотры

Страница 1 из 18

ВСТУП

На сьогоднішній час ефективність будь-якого підприємства, його конкурентоспроможність на ринку залежить не тільки від масштабу діяльності та ефективності використання ресурсів, а й значною мірою від асортименту реалізованої продукції, ступеня його оптимальності з точки зору співвідношення цін, одержуваного прибутку та задоволення споживачів.

Менеджерам організацій доводиться вирішувати такі питання як розробка стратегій, формування та вибір торгового асортименту, займатися просуванням свого товару, вирішувати питання цін та представлення товару на ринок. Сукупність дій, які застосовують торгові підприємства, щоб задовольнити потреби споживачів та вплинути на їх рішення про придбання товару представляє собою предмет управління торговим асортиментом.

В умовах ринкової економіки асортиментна політика безумовно є важливою складовою загальної стратегії торгівлі. В процесі планування номенклатури продукції та асортименту товару своєї організації, необхідно зосереджуватись на помилках, які можуть бути припущені. Адже, навіть добре продумані плани реклами та збуту не будуть діяти, тому що політика просування не зможе нейтралізувати наслідки припущених помилок.

Політика асортименту продукції представляє собою завчасно спланований курс дій  та продуманих принципів, за якими підприємство здійснюватиме формування товарного асортименту.

При неоптимальній структурі товарної номенклатури та асортименту продукції відбуватиметься зниження реального і потенціального рівня прибутку. В наслідок чого в підприємстві знижуватиметься економічна стійкість, конкурентні позиції на перспективних ринках будуть втрачені. Стосовно практичних факторів, які стосуються формування оптимального товарного асортименту, актуальність даної проблеми обумовлена недостатньою розробкою методологічної бази для виявлення специфіки товарного асортименту, його оптимізації, адаптації товарного портфелю компанії до умов українського ринку. На етапі здійснення підприємством формування товарної номенклатури та асортименту продукції, необхідно враховувати всі аспекти, які впливатимуть на реакції споживачів, адже це дозволяє гнучкіше підходити до задоволення їх потреб.

Отже, у сучасних умовах питання щодо формування оптимальної товарної номенклатури та асортименту продукції є важливим завданням, від рішення якого залежить рівень ефективності підприємств. В процесі конкурентної боротьби, хто володіє знаннями методів формування та її реалізації – одержує лідерство.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розглянути теоретичні основи поняття товарного асортименту, його класифікацію;  

—визначити основні методи, які застосовуються для формування асортименту продукції та його номенклатури;

  • провести аналіз формування товарної номенклатури та асортименту продукції на прикладі підприємства ПАТ «Коростенський хлібозавод»

— запропонувати напрямки вдосконалення асортиментної політики на підприємстві.

Предметом дослідження є асортимент продукції  підприємства.  

Об’єктом дослідження є ПАТ  «Коростенський хлібозавод».

 Певні наукові розробки з питань формування асортиментної політики на виробничих підприємствах і роздрібної торгівлі досліджували такі вітчизняні і зарубіжні вчені, зокрема І. Ансоффом, А. В. Войчаком, Є. П. Голубковим, О. П. Градовим, О. В. Дубовик, Е. М. Забарною, Ф. Котлером, Л. О. Лігоненко, І. А. Маркіною, А. А Мазаракі, О. І. Марченко, М. А. Окландером та ін. В той же час, практика показує, що потрібні глибокі наукові дослідження з питань організації асортиментної політики підприємства, перш за все, її формування в нових умовах господарювання.

...

Скачать:   txt (68.5 Kb)   pdf (328.9 Kb)   docx (62.7 Kb)  
Продолжить читать еще 17 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club