Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Проблеми та перспективи інтеграції України у світовий ринок послуг

Автор:   •  Июль 8, 2019  •  Курсовая работа  •  8,251 Слов (34 Страниц)  •  33 Просмотры

Страница 1 из 34

ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................................2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

1.1. Зміст та передумови формування світової торгівлі послугами.......................5

1.2. Особливості та види послуг в міжнародній торгівлі........................................8

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СВІТОВОГО РИНКУ ПОСЛУГ

2.1. Сучасний стан, структура та динаміка розвитку світового ринку послуг....17

2.2. Тенденції розвитку міжнародної торгівлі послугами в умовах глобалізаці.21

РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ

3.1. Особливості та проблеми розвитку зовнішньої торгівлі України послугами..................................................................................................................26

3.2. Проблеми та перспективи інтеграції України у світовий ринок послуг......32

ВИСНОВКИ..............................................................................................................36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.................................38


ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Глобалізаційні процеси в сучасному світовому  господарстві сприяють тому, що ринок послуг дедалі більше зміцнює власні позиції. Це зумовлено, по-перше, бурхливим розвитком сфери послуг у економічно-розвинутих країнах світу(США, Бельгія, Нідерланди, Великобританія, Франція). Тут частка сфери послуг у ВВП сягає 70% і більше.  По-друге, прискорене зростання міжнародної торгівлі послугами зумовлене інтенсифікацією інтеграційних та глобалізаційних процесів у світовому господарстві. По-третє, необхідно відмітити надзвичайно широку диверсифікацію послуг на міжнародному рівні, які все більше впливають на розвиток всіх галузей і сфер національного та інтернаціонального виробництва. Наслідком зазначених чинників стало стрімке зростання темпів торгівлі послугами на світовому ринку. Зараз на них припадає більше п’ятої частини світових експортно-імпортних операцій. Все це викликає не тільки науковий і практичний інтерес до проблем розвитку світового ринку послуг, але передбачає розв’язання питань з раціонального використання його переваг країнами світу[17 с.86].  

По вартісним масштабам в загальному комплексі світогосподарських зв’язків зовнішньоторговельний обмін продовжує зберігати ведучі позиції. При цьому все більш динамічно в останні два десятиріччя розширюється обмін між країнами в науково-технічної сфері, росте торгівля традиційними (транспорт, страхування, туризм тощо) та новими (інформаційні, фінансові, консультаційні, комерційні послуги тощо) послугами, які складають, в свою чергу, сферу „невидимої” торгівлі, що швидко розвивається. Багато видів послуг виділилися в самостійні сектори міжнародної торгівлі на певному щаблі розвитку обміну товарами. Так виникли міжнародний транспорт, банківська справа й страхування, логістика й багато інших. З одного боку, багато видів послуг затребувані, оскільки вони обслуговують торгівлю, тому при обслуговуванні міжнародної торгівлі товарами міжнародний обмін послугами залежить від темпів зростання, структури й географічного розподілу товарних потоків у міжнародній торгівлі. З іншого боку, було б серйозною помилкою не зазначити, що розвиток міжнародної торгівлі товарами залежить від ряду загальних глибинних, глобальних процесів, що відбуваються у світі.

Слід зазначити, що товари й послуги в міжнародній торгівлі тісно взаємозалежні й взаємодіють один з одним, і в цьому одна з причин включення послуг у коло ведення СОТ.

Особливості становлення та розвитку світового ринку послуг досліджують у своїх наукових працях такі вчені, як Газман В.Д, Горемикін В.А, Козик В.В, Панкова Л.І, Мазаракі А.А, Заблоцька Р.О. та інші.

Метою дослідження є визначення сутності світового ринку послуг, його структури, а також визначення закономірностей розвитку світового ринку послуг в умовах розгортання процесу глобалізації світової економіки.

...

Скачать:   txt (119.3 Kb)   pdf (723.1 Kb)   docx (251.3 Kb)  
Продолжить читать еще 33 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club