Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розрахунок очікуємого прибутку

Автор:   •  Май 27, 2019  •  Курсовая работа  •  10,888 Слов (44 Страниц)  •  23 Просмотры

Страница 1 из 44

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Циклова комісія економічних  дисциплін

(повна назва кафедри , циклової комісії)

КУРСОВА РОБОТА

з                 «Економіки і  організації виробництва»                                

(назва дисципліни)

на тему:                                                                                                 

                                                                                                        

                                                                                                        

Студента (ки)      курсу                 групи

напряму підготовки 051602 „Технологія швейних виробів ”

спеціальності 5.0 5160201„Швейне виробництво 

(П І Б студента)

Керівник                                                  

                                                        

(посада, вчене звання, науковий ступень, прізвище та ініціали)

Національна шкала                                 

Кількість балів:                  Оцінка:  ECTS         

Члени комісії                                                         

(підпис)                                                            (ПІБ)

                                                        

(підпис)                                                            (ПІБ)

                                                        

(підпис)                                                            (ПІБ)

                                                        

(підпис)                                                            (ПІБ)

                                                        

(підпис)                                                            (ПІБ)

М. Харків 2017 рік


 

Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну»

(повне найменування вищого навчального закладу)

        5.05160201 «Швейне виробництво»                

(повна назва відділення)

        Циклова комісія Економічних дисциплін                

(повна назва  циклової комісії)

               

Пояснювальна записка

до курсової роботи

        молодшого спеціаліста                

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Виконав: студент          курсу, групи         

напряму спеціальності                 051602        

«Технологія виробів легкої промисловості»

(шифр і назва напряму підготовки , спеціальності)

Керівник                                                 

(прізвище та ініціали)

Рецензент                                                 

(прізвище та ініціали)

Харків – 2017


Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну»

(повне найменування вищого навчального закладу)

Відділення                         денне                                                                                

Циклова комісія                 економічних дисциплін                                                        

...

Скачать:   txt (74.5 Kb)   pdf (436.3 Kb)   docx (71.9 Kb)  
Продолжить читать еще 43 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club