Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Computer Word

Автор:   •  Февраль 12, 2020  •  Лабораторная работа  •  1,330 Слов (6 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 6

Зертханалық жұмысты орындау мысалы

Мысал ретінде "Computer Word"компаниясының қызметі қарастырылады. Компания негізінен Үстел компьютерлері мен ноутбуктерін құрастырумен және сатумен айналысады. Компания компоненттерді дербес өндірмейді,тек компьютерлерді жинайды және тестілейді.

Компанияның негізгі жұмысы осындай:

* сатушылар клиенттердің тапсырыстарын қабылдайды;

* операторлар тапсырыстарды компьютер түрлері бойынша топтастырады;

* операторлар компьютерлерді жинайды және тестілейді;

* операторлар тапсырыс бойынша компьютерлерді орайды;

* қоймашы клиенттерге тапсырыстарды жүктейді •

Компания тапсырысты, шотты ресімдеуге және шоттар бойынша төлемдерді бақылауға мүмкіндік беретін лицензиялық бухгалтерлік ақпараттық жүйені пайдаланады.

1. Bpwin Іске Қосыңыз. (Start [pic 1]/BPwin Түймесі[pic 2]).

2. ModelMart Connection Manager диалогы пайда болса, Cancel (Жою) түймесін басыңыз.

3. түймесін басыңыз . I would like to диалог терезесі пайда болады (7.1-сурет). Name мәтін өрісіне "компания қызметі" моделінің атауын енгізіп, Туре – Business Process (IDEF0) таңдаңыз. OK түймешігін басыңыз.

[pic 3]

Сурет 7.1-атау моделін беру және модель түрін таңдау

4. Properties for New Models диалогтық терезесі ашылады (жаңа модель сипаттары) (7.2-сурет).

[pic 4]

Сурет 7.2-модель авторының атын және оның инициалдарын енгізу

Author (Автор) мәтін өрісіне үлгі авторының атын және Author initials мәтін өрісіне оның инициалдарын енгізіңіз. Apply және OK түймесін басыңыз.

5. автоматты түрде толтырылмаған контекстік диаграмма жасалады (7.3 сурет).

[pic 5]

Сурет 7.3-толтырылмаған контекстік диаграмма

6. құралдар тақтасындағы түймеге назар аударыңыз. Бұл түйме Model Explorer (үлгі браузері) көру және навигация құралын қосады және өшіреді. Model Explorer үш қойынды –Activities ( ), Diagrams ( ) және Objects () бар. Activities қойындысында модель браузерінде объект бойынша оң батырманы басу оның қасиеттерін редакциялау опцияларын таңдауға мүмкіндік береді(7.4 сурет).

[pic 6]

7.4 сурет – Activities қойындысындағы объект бойынша оң батырманы басу оның қасиеттерін өңдеу үшін контекстік мәзірді пайдалануға мүмкіндік береді

7. Егер сіз қандай да бір әрекетті қалай орындау керектігі түсініксіз болса, контекстік көмек - F1 пернесі немесе Help мәзірін пайдалана аласыз.

8. Model/Model Properties мәзіріне өтіңіз. Model Properties диалогтық терезесінің General қойындысында Model name мәтіндік өрісіне "компания қызметі" моделінің атауын, ал Project мәтіндік өрісіне "Компания қызметінің моделі" жобасының атауын, ақырында мәтіндік Time Frame (уақытша қамту) - AS-IS (бар болса да) (7.5-сурет) енгізген жөн.

9. Model Properties диалогтық терезесінің Purpose қойындысында Purpose мәтіндік өрісіне (мақсат) " компанияның ағымдағы бизнес - үдерістерін үлгілеу (AS-IS)", ал Viewpoint (көзқарас) мәтіндік өрісіне-"Директор"үлгіні әзірлеу мақсаты туралы деректерді енгізіңіз.

[pic 7]

Сурет 7.5-Модель сипаттарын беру терезесі

[pic 8]

7.6 сурет-модельдеудің мақсаты және көру нүктесі туралы деректерді енгізу

10. Model Properties диалогтық терезесінің Definition қойындысында Definition (Анықтама) мәтіндік өрісіне "бұл компанияның қызметін сипаттайтын Оқу үлгісі" және Scope (қамту) мәтіндік өрісіне "компанияның бизнесін жалпы басқару: нарықты зерттеу, компоненттерді сатып алу, өнімдерді жинау, тестілеу және сату"енгізіңіз.

[pic 9]

7.7 сурет – модельді анықтайтын қосымша деректерді Енгізу

11. контекстік диаграммаға өтіңіз және тінтуірдің оң жақ түймешігімен ұсынушының тіктөртбұрышын, IDEF0 нотациясында, жұмыстың шартты графикалық белгілеуінде нұқыңыз. Мәтінмәндік мәзірде Name параметрін таңдаңыз (7.8-сурет). Name қойындысында "компания қызметі" атауын енгізіңіз (7.9-сурет).

[pic 10]

7.8 сурет-таңдалған опциямен жұмыс істеу үшін мәтінмәндік мәзірі Name

[pic 11]

Сурет 7.9 - жұмысқа атау беру

12. Activity Properties диалог терезесінің Definition қойындысында Definition (Анықтама) мәтіндік өрісіне "компанияның ағымдағы бизнес-үдерістері" енгізіңіз (7.10-сурет). Note мәтін өрісі (ескертпелер) толтырылмаған қалдырыңыз.

...

Скачать:   txt (19.5 Kb)   pdf (870.3 Kb)   docx (226.8 Kb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club