Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Үшфазалы электр тізбегінің апатты режимін симметриялы құраушылар әдісімен есептеу

Автор:   •  Апрель 5, 2021  •  Реферат  •  709 Слов (3 Страниц)  •  5 Просмотры

Страница 1 из 3

Коммерциялық емес акционерлік қоғам

«Ғ.Ж.ДӘУКЕЕВ атындағы АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ»

Электротехника кафедрасы

 

 №1. Есептеу сызба жұмысы

Тақырыбы: Үшфазалы электр тізбегінің апатты режимін симметриялы құраушылар әдісімен есептеу

Мамандығы: Электроэнергетика

Орындаған: Юлдашев Ш.Х.                            Тобы:Ээ(smart)-19-22

Қабылдаған: Естаева Ш.А.

_________   ________________ «____» ________________2021 жыл                                                                                    

    (бағасы)                  (қолы)

Алматы, 2021

№1 Есептеу-сызба жұмысы. Үшфазалы электр тізбегінің апатты режимін симметриялы құраушылар әдісімен есептеу

Жұмыстың мақсаты: үшфазалы электр тізбегінің апатты режимін симметриялы құраушылар әдісімен есептеуді үйрену

Симметриялық динамикалық жүктеме ЕФ фазалық ЭҚК-ші бар симметриялық үш фазалық генераторға қосылған  (1.1 және 1.2 суреттер). Үш фазалық тізбекте 1.1 суретте жүктеменің қысқышының бір фазасы жерге қысқаша тұйықталған болады, ал 1.2 суретте жүйенің бір сымы үзіледі. Бастапқы деректер және апатты жағдай түрі 1.1…1.3 кестелерде әртүрлі нұсқалар үшін берілген, мұндағы :

- Eф –генератордың фазасының ЭҚК;

- ZГ1, ZГ2 және ZГ0 – үшфазалы генератордың тура, кері және нөлдік реттіліктеріндегі толық кешенді кедергілері, сәйкесінше;

- ZЖ1, ZЖ2 және ZЖ0 – электр тарататын үшфазалы желінің тура, кері және нөлдік реттіліктеріндегі толық кешенді кедергілері, сәйкесінше;

- Z1, Z2 және Z0 – үшфазалы динамикалық жүктеменің тура, кері және нөлдік реттіліктеріндегі толық кешенді кедергілері, сәйкесінше; ZN – генератордың нейтралдық жерленуіндегі кедергі.

Бастапқы деректер және апатты жағдай түрін өз нұсқаңыз бойынша таңдап алып оны түсініктеме жазбаның басында көрсетіп кетіңіз.

  1. Тапсырма

Берілген нұсқаға сәйкес апат түріне байланысты келесі бөлімдерді орындау қажет:

  1. Симметриялы құраушылар әдісін пайдалана отырып,  тізбек бөлігіндегі барлық токтар мен кернеулерді есептеу қажет.
  2. Жүктеменің, сымның және генератордың толық, активті және реактивтң қуаттарын есептеу. Активті және реактивті қуаттардың тепе теңдігінің орындалуын тексеру.
  3. Берілген үшфазалы тізбек үшін токтардың векторлық диаграммаларымен бірге, кернеудің топографиялық диаграммасын тұрғызу қажет.

[pic 1]

1.1 сурет – Нейтралмен оқшауланған динамикалық жүктемесі бр үшфазалы симметриялы электр тізбегі

[pic 2]

 1.2  сурет – Нейтралмен жерленген динамикалық жүктемесі бр үшфазалы симметриялы электр тізбегі 

 1.1 к е с т е

Оқуға түскен жылы

Тегінің алғашқы әріпі

Жұп

АӘЯ

ЕПРҰ

УҮЮФ

БЛЦ

ВМЧ

ТЭЫИ

ЖСЗ

ДОӨЩ

КҚХ

ГҒНШ

Тақ

ГҒНШ

АӘЯ

ЕПРҰ

УҮЮФ

ДОӨЩ

КҚХ

БЛЦ

ЖСЗ

ТЭЫИ

ВМЧ

 Сұлба №

1.1

1.2

1.1

1.2

1.1

1.2

1.1

1.2

1.1

1.2

фазаның жерге ҚТ

B

C

A

B

C

Фазадағы сымның үзілуі

A

B

C

A

В

Еф, В

420

380

190

220

127

110

510

300

330

470

Z0, Ом

j3,5

j5,5

j4,0

j4,5

j7,0

...

Скачать:   txt (9.3 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (975.2 Kb)  
Продолжить читать еще 2 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club