Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Резисторлар. Конденсаторлар.Байланысқан контурлар және олардың қолданылуы

Автор:   •  Сентябрь 16, 2023  •  Реферат  •  843 Слов (4 Страниц)  •  204 Просмотры

Страница 1 из 4

Жоспар:

Кіріспе

Негізгі бөлім

1. Резистор - Электроника негізгі элементі

1.1 Резисторлардың негізгі сипаттамалары мен параметрлері

1.2 Тізбектердегі резисторлардың белгіленуі

1.3 Резисторларды кодтау мен маркировкасы

2. Конденсатордың шығу тарихы

2.1 Конденсатордың түрлері

Конденсаторлар кез-келген электронды тізбектің маңызды элементі болып табылады, ең қарапайымнан күрделіге дейін. Конденсаторларды пайдаланбайтын кез келген электрондық схеманы елестету қиын. Екі жарым ғасыр ішінде олар өздерінің келбетін айтарлықтай өзгертті. Кейбір конденсаторлардың құны рубльден аспайды, бірақ олардың өндірісі әлемдік масштабта миллиардтаған долларды құрайды.


Тақырыбы: Резисторлар. Конденсаторлар.Байланысқан контурлар және олардың қолданылуы.

Резистор (ағыл. resіstor, лат. resіsto — қарсыласамын) — электр тізбегінің әр түрлі тармақтарындағы ток күшін, не кернеуді шектеу немесе реттеу үшін қолданылатын радиотех. немесе электртех. бұйым. Радиоэлектрондық құрылғылардағы барлық бөлшектердің жартысынан астамы (80%-ға дейін) резисторлар болады. Резистор-тізбек элементтері арасында энергияны қайта бөлуге және реттеуге арналған радиоэлектрондық құрылғының құрамдас бөлігі. Резисторлар радиоэлектрондық құрылғылардың электр тізбегіндегі токтар мен кернеулердің берілген мәндерін қалыптастыру, белсенді компоненттердің қажетті электрлік режимдерін құру, электр тізбектерін үйлестіру, электр қуатын сіңіру, генераторлар мен сүзгілердің жиілікті реттейтін тізбектерінде қолдану үшін және т.б. қазіргі уақытта дискретті резисторлармен қатар резисторлар жиынтығы да кең таралуда.[pic 1][pic 2]

[pic 3][pic 4]

[pic 5]

1-сурет Резистордың шартты белгісі және түрі

Бұрын айтылғандардан резистордың негізгі қасиеті кедергі екендігі түсінікті болуы керек. Неліктен электр тогы арнайы резистор элементтерін қолдана отырып, қандай да бір кедергі тудырады, егер өткізгіштерде де кедергі болған болса? Кедергінің жоғарылауымен ток күші азаяды ма?

Бұл сұрақтарға жауап беру бір қарағанда оңай көрінбеуі мүмкін. Ом заңын еске түсірейік: (қарапайым түрде), ол үш электр шамасын ажырамас байланыстырады: ток күші I, кернеу U және кедергі R. Кедергіні өзгерту арқылы біз ток күші мен кернеуді басқара аламыз!

Электр тізбегінің  резисторларды әртүрлі кедергімен қосатын болсақ, біз қажетті ток пен кернеу мәндерін орната аламыз.

Кедергі өткізгіштің қасиеті болып табылады және оның материалына, ұзындығына, көлденең қимасына және температурасына байланысты.

Кедергі өлшем бірліктері: негізгі-1 Ом; 1 кОм = 1 000 Ом, 1 МОм = 1 000 000 Ом.

Мектептегі физика курсынан өткізгіштерді қосудың екі әдісі белгілі, ал бізде.

Параллель жалғау-резисторлар екі түйреуіш арқылы бір-біріне қосылатын қосылыс. Нәтижесінде бір нүктеге (электр түйініне) бірнеше резистор қосылуы мүмкін.

Бұл байланыс арқылы әр резистор арқылы бөлек ток ағады. Берілген токтың күші резистордың кедергісіне кері пропорционал болады. Нәтижесінде электр тізбегінің мұндай бөлігінің жалпы өткізгіштігі артады, ал жалпы кедергі өз кезегінде азаяды.

Осылайша, Резисторларды әр түрлі кедергімен параллель қосқанда, жалпы кедергі әрқашан жеке резистордың ең аз кедергісінен аз болады.

[pic 6]

1.1-сурет Резистордың тізбектей және параллель жалғануы

1.1  Резисторлардың негізгі сипаттамалары мен параметрлері

  • Номиналды кедергі-негізгі параметр.
  • Шекті диффузиялық қуат.
  • Температураның кедергі коэффициенті.
  • Кедергінің номиналды мәннен рұқсат етілген ауытқуы (өндіріс процесінде технологиялық дисперсия).
  • Шекті жұмыс кернеуі.
  • Артық шу.
  • Номиналды дисперсия қуаты үшін қоршаған ортаның максималды температурасы.
  • Ылғалға төзімділік және ыстыққа төзімділік.
  • Кернеу коэффициенті. Резисторлардың кейбір түрлерінің қолданылатын кернеуге тәуелділік құбылысын ескереді.

1.2 Тізбектердегі резисторлардың белгіленуі

...

Скачать:   txt (13 Kb)   pdf (382.3 Kb)   docx (449.9 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club