Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розробка прикладок за допомогою бiблiотеки MFC у середовищi розробки Visual C++ 5.0

Автор:   •  Май 20, 2020  •  Лабораторная работа  •  3,104 Слов (13 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра КІТАМ

Звіт

З лабораторної роботи №1

з дисципліни: «Технології програмування комп’ютерних систем»

Виконали:                                                                                       Перевірив:

ст.гр. АКТСІ-17-2                                                                     ас.каф.КІТАМ

Крамарова В.О.                                                                                      Бронніков А.І.

Солодкий Д.В.

Харків 2020

1 РОЗРОБКА ПРИКЛАДОК ЗА ДОПОМОГОЮ БІБЛІОТЕКИ MFC У СЕРЕДОВИЩІ РОЗРОБКИ VISUAL C++ 5.0

  1. Мета роботи

        Навчитися створювати простий .NET Framework-проект на основі Windows Forms. Обробити події форми вікна за вказаним завданням, використовуючи формат обробки подій.  Використовувати у обробниках подій функції MessageBox() (обмежено) та DrawString() для виведення інформації про конкретні обрані події.

  1. Теоретичні відомості

.NET Framework є програмною платформою (фреймворком), який розроблений компанією Microsoft і що використається, насамперед, у програмах Microsoft Windows. .NET FrameWork включає велику бібліотеку класів - Framework Class Library (FCL) і забезпечує операційну сумісність основних мов програмування .NET (кожна мова програмування може використати код, написаний іншими мовами). Програми, написані для .NET Framework виконується у програмному середовищі Common Language Runtime (CLR) - «загальномовному виконавчому середовищу», що є компонентом Microsoft . NET Framework. CLR є віртуальною машиною, на якій виконуються всі мови, реалізовані для платформи .NET Framework. CLR забезпечує низку сервісів, включно з керуванням пам’яттю, безпекою, обробкою виключних ситуацій. Програмний код, написаний із використанням .NET Framework називають керованим кодом (managed code). FCL та CLR разом є ключовими компонентами .NET Framework.

FCL забезпечує створення інтерфейсу користувача, доступ до баз даних та функції роботи з ними, застосування методів криптографії, розробку Web-додатків, виконання числових алгоритмів, підтримку мережних протоколів і т.і. Програміст .NET розробляє програмне забезпечення, використовуючи початковий код .NET Framework та інших бібліотек. Платформа орієнтується на створення найбільш нових програмних додатків ОС Windows і є вбудованою у інтегроване середовище розробника (IDE) – Visual Studio.

.NET Framework з самого початку розповсюджувався як пропрієтарне (патентоване) ПЗ, хоча фірма-виробник працювала над стандартизацією від випуску першої версії (релізу). Незважаючи на зусилля з стандартизації, багато розробників вільного та відкритого ПЗ висловлювали незадоволення можливостями розробки вільного та відкритого ПЗ, зважаючи на існуючі патенти на ПЗ. Відтоді, Microsoft змінив розробку .NET до більш сучасної концепції розробки проектів зусиллями спільноти розробників, включивши засоби оновлення патентів.

.NET Framework належить до сімейства .NET-платформ, орієнтованих на мобільні обчислення, вбудовані пристрої, альтернативні операційні системи, вбудовані браузери. Зменшена версія платформи, .NET Compact Framework є доступною для ОС Windows CE, також пристрої на смартфони із Windows Mobile. .NET Micro Framework спрямовується на вбудовані пристрої з суттєво обмеженими ресурсами. Silverlight є доступним, як плагін Web-браузерів. Mono є доступним для багатьох ОС, включно з ОС смартфонів (Android та iOS) та ігрових приставок. .NET Core орієнтується на платформу UWL (Universal Windows Platform), кросс-платформенні та облачні завдання розробки.

1.3. Порядок виконання роботи

        Створити меню програми та реалізувати його пункти із виведенням повідомлень та тексту у форму вікна.

        За обраним варіантом в лабораторній роботі потрібно було обробити такі програмні повідомлення Click, KeyDown, Move, Timer, Resize.

Для цього необхідно створити порожній проект в Visual Studio. Після чого додати класи вікна і обробники повідомлень. Для кожного повідомлення робиться свій метод-обробник.

1.4 Хід роботи

1.4.1 Код програми

MyForm.h

namespace Project2 {

...

Скачать:   txt (14.7 Kb)   pdf (303.2 Kb)   docx (289.6 Kb)  
Продолжить читать еще 12 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club