Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Allfusion Process Modeler 7

Автор:   •  Декабрь 20, 2018  •  Практическая работа  •  1,832 Слов (8 Страниц)  •  172 Просмотры

Страница 1 из 8

Зертханалық жұмыс № 1

Allfusion Process Modeler 7 көмегімен функциональдық үлгі құру.

Жаттығу 1. Констексті диаграмма құру

Жаттығудағы әдістемелік нұсқаулар, өз бетінше жұмыс істеу үшін арналған.

Жаттығудың мақсаты - BPwin 4.0. –дағы функциональдық үлгілердің қайдан шыққаның және өзгертулерін оқушылардың өз бетімен үйренуіне дағдыландыру.

Келесі жаттығуларды орындау үшін алдыңғы жаттығулардың нәтижелерін білу қажет, сондықтан үлгіні сақтауды ұсынылады, әрбір жаттығуды орындап болған соң.

Мысал ретінде «Computer Word» ойдан ойластырған компанияның қызметін қарастырған жөн. Компания көбінесе дербес компьютерлермен ноутбуктардың сатылуымен жинауымен айналысады. Компания компоненттерді өз бетінше шығармайды, тек қана компьютерлерді жинап тестен өткізеді.

Компанияның негізгі жұмыстарының түрлері мыналар:

• клиенттердің тапсырыстарын сатушылар қабылдайды;

• копьютерлердің түрлеріне қарай операторлар тапсырыстарды топтастырады;

• операторлар комьютерлерді жинап және оларды тестілейді;

• тапсырысқа байланысты операторлар компьютерлерді жинастырады;

• қоймашы клиенттердің тапсырмаларын орындайды.

Компания лицензиялық бухгалтерлік ақпараттық жүйені пайдаланады, тапсырысты дайындауға көмектеседі, есеп және есепшоттар бойынша төлемдердірәсімдейді.

Жаттығуды орындау методикасы:

1 BPwin-ді іске қосыңыз. ( Start батырмасы /BPwin ).

2 Егер ModelMart Connection Managerдиалогтық терезесі ашылса, ондаCancel (Болдырмау) батырмасына басыңыз.

3 . батырмасына шертіңіз. I would like to (сурет- 1.1) диалогтық терезесі ашылады. Nameмәтіндік жолына үлгі атын "Деятельность компании" енгізіңіз және Туре – Business Process (IDEF0)-ты таңдаңыз . ОКбатырмасын басыңыз.

Сурет 1.1 – Үлгінің атын таңдау және үлгінің типін таңдау

Properties for New Modelsдиалогтық терезесі ашылады (Свойства новой модели) (сурет 1.2).

Сурет 1.2 –Үлгінің авторының аты-жөнің енгізу терезесі.

Author(Автор) мәтіндік жолына үлгі авторының атынжәне Authorinitialsмәтіндік жолға оныңинициалдарын енгізіңіз. Кейін ApplyжәнеОКбатырмаларың басыңыз.

4 Автоматты түрде толтырылмаған констмәтіндік диаграмма пайда (Сурет 1.3).

Сурет 1.3 – Толтырылмаған контексттік диаграмма

Аспаптар панельіндегі батырмасына назар аударыңыз . Бұл батырма аспаптарды көрудің және қозғалуын өшіреді және қосады - ModelExplorer (Браузер үлгісі). ModelExplorer-дің –үшвкладкасы бар–Activities( ), Diagrams( ) және Objects ( ). Activitiesвкладкасында объект бойынша оң жақ батырманы басу арқылы үлгі браузерінде реттеуші опцияларын таңдауға мүмкіндік береді (сурет 1.4).

Сурет 1.4 – Нысанның оң жақ батырмасын басу арқылы Activitiesвкладкасында конст мәтіндік менюмен жұмыс істеуге және өзгертулер енгізуге мүмкіндік береді.

Егер сізге түсініксіз болса, қандай іс әрекетті қалай орындау керектігі, F1батырмасын басу арқылы сіз консмәтіндік көмек шақыра аласыз немесе Help менюін қолдану арқылы.

5 Model/Model Propertiesменюіне өту.GeneralвкладкасындаModelPropertiesдиалогтық терезесі Modelname текстік жолында үлгі "Деятельность компании" атын енгізу керек, алProject текстік жолына "Модель деятельности компании" жоба атын енгіземіз жәнеTimeFrame (Временнойохват) - AS-IS (Какесть)мәтіндік жолын толтырамыз (сурет 1.5).

6 PurposeвкладкасындаModelProperties диалогтық терезесіне Purpose (мақсат) текстік жолына үлгіні орындаудағы ақпаратты енгізу - " Моделировать текущие (AS-IS) бизнес-процессы компании", ал Viewpoint текстік жолына (көзқарас) - "Директор" сөзін жазамыз.

...

Скачать:   txt (28.5 Kb)   pdf (77.7 Kb)   docx (24.5 Kb)  
Продолжить читать еще 7 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club