Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний стан та основні напрямки удосконалення планування діяльності організації

Автор:   •  Июнь 4, 2018  •  Курсовая работа  •  21,001 Слов (85 Страниц)  •  447 Просмотры

Страница 1 из 85

Вінницький національний аграрний університет Факультет менеджменту та права Кафедра аграрного менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент організацій» на тему: «Сучасний стан та основні напрямки удосконалення планування діяльності організації»

Студентки _4 курсу _ТУР_групи напряму підготовки _6.140103__ _____ «Туризм»__________ спеціальності ___________________________ Дімітрової Зінаїди Анатоліївни

Керівник: __к.е.н., доцент Пчелянська Г.О.

Національна шкала ________________ Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS _____

Члени комісії ________________ _________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ______________ (підпис) (прізвище та ініціали)

Вінниця – 2018

2

ЗМІСТ

Вступ 1. Теоретичні основи планування діяльності організації 1.1. Планування як найважливіший елемент генеральної стратегічної мети і діяльності підприємства 5 1.2. Принципи, типи та методи планування 8 1.3. Система показників планування діяльності підприємства 17 2.Сучасний стан планування діяльності організації 22 2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства 22 2.2. Аналіз процесу планування на підприємстві 28 3. Основні напрями удосконалення планування діяльності організації35 3.1. Вдосконалення стратегічного планування в організації 35 3.2. Покращення поточного планування на підприємстві 41 Висновки 44 Список використаних джерел 46

3

Вступ

Планування діяльності в системі управління підприємством відіграє провідну роль. Це давно перевірена на практиці в розвинених країнах аксіома. Проте в результаті ринкових перетворень економіки Україна планування як інститут був практично ліквідований на всіх рівнях управління. Однак, це одна із стратегічних помилок реформування. І в даний час питання про планування вирішується на всіх рівнях управління. Залежність якості планів підприємств від безлічі факторів доводить складність вибору оптимального напрямку розвитку внутрішньофірмового планування. Більше того, досвід роботи підприємств показує, що зміни, що стосуються тільки технології планування, що спостерігалися в ході реформування економіки в Україні, можуть лише знизити розбіжності планових і фактичних значень показників, що звичайно

...

Скачать:   txt (244.7 Kb)   pdf (305.2 Kb)   docx (84.7 Kb)  
Продолжить читать еще 84 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club