Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний стан гірськолижного туризму та прикладі країн Карпатського регіону

Автор:   •  Июнь 8, 2018  •  Курсовая работа  •  7,138 Слов (29 Страниц)  •  118 Просмотры

Страница 1 из 29

Форма № Н-10.10  (КРОК)

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК»

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра туризму

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Географія туризму»

на тему:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Студентки 2 курсу групи Тур-14                                      Керівник:

                                                                                       к.пед.н., доцент

(науковий ступінь, вчене звання або посада, якщо немає звання)

Шульги Зої Василівни                                    Мелько Людмила Федорівна

________________________________________________                                   ___________________________________________________

                    (прізвище, ім'я  та по батькові)                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові)

                     

      ___________________________

                             (Резолюція  "До захисту")

 

            ___________________                                                                                             _______________          _______________

               (підпис студента)                                                                                                          (Дата)                            (Підпис)

м. Київ – 2016 рік


ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – ГЕОГРАФІЧНІ ОСНОВИ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ………………...................................................5

 1. Поняття про гірськолижний туризм, його особливості …..............5
 2. Географічні чинники поширення гірськолижного туризму….......11
 3. Географія поширення гірськолижного туризму………………….12

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ…………...….………………....16

 1. Умови розвитку гірськолижного туризму та географія його        розповсюдження в Україні....................................................................16                            
 1. Проблеми гірськолижного туризму в Україні................................22
 1. Перспективи розвитку гірськолижного туризму в Україні...........25

ВИСНОВОК.................................................................................................29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................31

ДОДАТКИ....................................................................................................35


ВСТУП

Актуальність теми. Гірськолижні тури в Україні – це найбільш модний в наш час вид зимового відпочинку. Україна має сприятливе розташування для проведення різноманітних гірськолижних змагань, організації масового відпочинку та катання. В останні роки туристична сфера нашої країни зробила напрямок гірськолижного відпочинку одним із найбільш пріоритетних та орієнтованих як на українських, так і на іноземних туристів.

Гірськолижний туризм являє собою величезну індустрію, що визначає економіку областей, регіонів та цілих країн. Зокрема, частка зимового туризму у ВВП Андорри складає 80% з мультиплікативним ефектом 214,2%, Австрії – 6,2% з мультиплікативним ефектом 16,6%, Франції – 4,4% з мультиплікативним ефектом 11,4%. На жаль, Державна служба статистики України подібної оцінки економічної ефективності зимового туризму не проводить.

Мета роботи: дослідити сучасний стан гірськолижного туризму та прикладі країн Карпатського регіону.

Об’єкт дослідження: географія гірськолижного туризму.

Предмет дослідження: сучасний стан та перспективи розвитку гірськолижного туризму на прикладі країн карпатського регіону.

Завдання дослідження:

 • проаналізувати поняття «гірськолижний туризм» та дослідити його особливості;
 • розглянути географічні чинники розвитку гірськолижного туризму в світ;
 • простежити географію розповсюдження гірськолижного туризму в світі;
 • дослідити та проаналізувати умови розвитку та географію розповсюдження гірськолижного туризму в Україні;
 • висвітлити проблеми і перспективи розвитку гірськолижного туризму в Україні.

Методи дослідження. В ході написання курсової роботи були використані такі методи дослідження, як: узагальнення, аналізу, порівняння, картографічний, статистичний.

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, що включає 31 найменування та 7 додатків. Робота містить 4 таблиці та 1 рисунок. Основний текст роботи викладено на 30 сторінках.

...

Скачать:   txt (92 Kb)   pdf (1 Mb)   docx (551.4 Kb)  
Продолжить читать еще 28 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club