Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Розробка туру з релігійного туризму шляхами святинь Запорізької Січі

Автор:   •  Февраль 12, 2020  •  Курсовая работа  •  9,513 Слов (39 Страниц)  •  8 Просмотры

Страница 1 из 39

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Організація туризму (Туроперейтинг)»

на тему:  Розробка туру з релігійного туризму шляхами святинь Запорізької Січі        

[pic 1]

Студентки  3 курсу  групи  ЗТУ-3-2

спеціальності «Туризм»

                                                                                             [pic 2]

(прізвище та ініціали)

  Керівник  

                                                                                                   [pic 3]

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала          

Кількість балів:         оцінка: ЕСТS          

Члени комісії                     

(підпис)        (прізвище та ініціали)

[pic 4][pic 5]

(підпис)        (прізвище та ініціали)

[pic 6][pic 7]

(підпис)        (прізвище та ініціали)

м. Київ – 2018 рік

БЛАНК ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра          

Дисципліна          

Спеціальність          

Курс         Група         Семестр          

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

(прізвище, ім’я, по. батькові)

1. Тема роботи          

2. Строк здачі студентом закінченої роботи

3. Вихідні дані до роботи          

4. Зміст роботи (перелік питань, які підлягають розробці)          

5. Перелік графічного матеріалу          

6. Дата видачі завдання          

ЗМІСТ

ВСТУП        4

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ        6

1.1        Сутність релігійного туризму        6

1.2        Особливості ринку релігійного туризму        13

1.3 Кращий світовий та вітчизняний досвід організації релігійних турів        14

РОЗДІЛ ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ ТУРУ        19

2.1 Туристичний потенціал території Запоріжжя        19

2.2 Туристична інфраструктура Запоріжжя        28

2.3 Проект туристичного маршруту        31

2.3.1 Загальна характеристика туру        31

2.3.2 Програма туру        33

2.3.3 Медичне страхування        34

РОЗДІЛ ІІІ.ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТУРУ        36

3.1 Аналіз попиту туристичного ринку у сфері релігійного туризму        36

3.2 Економічне обґрунтування туру        38

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ        42

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        43

ДОДАТОК А.        46

ВСТУП

Сучасні економічні умови дозволяють позиціонувати туризм, як найважливішу галузь національного і світового господарства, що відрізняється високим рівнем доходу та інтенсивними темпами розвитку. Серед причин, що зумовлюють високу прибутковість і темпи зростання галузі, можна назвати суттєвий попит на подорожі різної спрямованості та рентабельність туристичних послуг. В економіці більшості країн туристична галузь дозволяє стимулювати не тільки економічний, але і соціальний розвиток регіонів, а також відіграє значну роль у збільшенні доходів державного та місцевих бюджетів.

...

Скачать:   txt (128 Kb)   pdf (561.9 Kb)   docx (1 Mb)  
Продолжить читать еще 38 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club