Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Організація діяльності суб’єктів господарювання в туризмі

Автор:   •  Сентябрь 20, 2022  •  Практическая работа  •  298 Слов (2 Страниц)  •  101 Просмотры

Страница 1 из 2

Тема 1. Організація діяльності суб’єктів господарювання в туризмі

Практичне заняття № 2

Завдання 2.1

Завдання: згрупувати об’єкти бухгалтерського обліку ресторану "Вечірні зорі" (таблиця 1) за наступними групами: господарські засоби за складом та розташуванням (Необоротні активи та Оборотні активи) та за джерелами утворення господарських засобів (Джерела власних засобів та Джерела позикових засобів).

Таблиця 1

Господарські засоби підприємства та джерела їх утворення

Сума, грн

 1. Приміщення ресторану

1500000

 1. Устаткування

700000

 1. Торгова марка

25000

 1. Паперові серветки

5000

 1. Заборгованість перед бюджетом

35000

 1. Кредит банку

100000

 1. Зареєстрований (пайовий) капітал

2305000

 1. Барна стійка

48000

 1. Розрахунки з працівниками з оплати праці

65000

 1. Автомобіль

43000

 1. Бензин

13000

 1. Посуд

27000

 1. Продукти

33000

 1. Заборгованість підзвітних осіб

2000

 1. Заборгованість перед постачальниками

14000

 1. Кошти на поточному рахунку

15000

 1. Кошти в касі підприємства

1000

 1. Заборгованість покупців за продукцію

12000

 1. Духові шафи

96000

 1. Заборгованість перед органами соціального страхування

18000

 1. Холодильне встаткування

17000

Завдання 2.2

Розподілити активи на оборотні та необоротні:

А. Оборотні активи

 1. ліжка номерного фонду готелю

 1. серветки

 1. торговельна марка готелю
 1. система R-keeper (автоматизація)
 1. барна стійка
 1. миючі засоби
 1. тара

Б. Необоротні активи

 1. будівля готелю

 1. комп’ютер технолога

 1. готові страви
 1. приміщення фітнес центру
 1. короткострокова дебіторська заборгованість
 1. продукти
 1. товари
 1. холодильне обладнання
 1. складальна лінія
 1. праска
 1. багаторічні зелені насадження
 1. квіти на столі ресторану
 1. комп’ютер адміністратора готелю

Домашнє завдання для самостійного виконання

Необхідно:

На основі вихідної інформації про наявність господарських засобів та про джерела їх формування скласти баланс підприємства.

Інвентаризаційний опис господарських засобів підприємства на _._.20_г.

Види майна та джерела його формування

Сума, грн.

1

Незавершене виробництво

96000

2

Верстати на складі готової продукції

26200

3

Виробниче обладнання

125692

4

Сталь на складі

31200

5

Інші матеріали на складі

7800

6

Комплектуючі вироби та куповані напівфабрикати

82400

7

Кольорові метали на складі

3600

8

Будинки виробничих цехів

42000

9

Будинки складів

35000

10

Будівля адміністративного корпусу

29000

11

Деталі та вироби, що не пройшли всі стадії обробки в цехах

4180

12

Короткострокові вкладення цінних паперів інших підприємств

15120

13

Довгострокові фінансові вкладення в інші підприємства

20260

14

Заборгованість покупців за продану їм продукцію

115000

15

Надано короткострокові позички іншим організаціям

6500

16

Аванси постачальникам за матеріали та комплектуючі

12100

17

Заборгованість постачальникам за матеріали

18200

18

Аванси, отримані від покупців та замовників

17600

19

Запасні частини

1200

20

Кредиторська заборгованість за спожиту електроенергію

186

21

Короткострокові кредити

16000

22

Довгострокові кредити

92000

23

Товарні знаки продукції організації

2670

24

Ліцензії

872

25

Кошти в касі

1020

26

Поточний рахунок

27190

27

Статутний капітал

280000

28

Додатковий капітал

8452

29

Резервний капітал

16150

30

Нерозподілений прибуток звітного року

64700

31

Нерозподілений прибуток минулих років

106305

32

Забезпечення наступних витрат та платежів

4870

33

Валютні рахунки

3126

34

Заборгованість робітникам з оплати праці

21253

35

Заборгованість бюджету

33113

36

Заборгованість підприємства перед органами соц. страхування

9301

Всего

1376260

...

Скачать:   txt (6.5 Kb)   pdf (93.4 Kb)   docx (12.5 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club