Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Механизацияланған және автоматтандырылған дәнекерлеу түсінігі

Автор:   •  Ноябрь 16, 2018  •  Курсовая работа  •  5,954 Слов (24 Страниц)  •  687 Просмотры

Страница 1 из 24

Кіріспе

Дəнекерлеу - бұл өнеркəсіптің əртүрлі салаларында кеңінен қолданыс тапқан, машиналардың, конструкциялар мен құрылғылардың бөлшектерін ажыратпай қосудың сенімді əрі үнемді тəсілі. Ірі көлемді бөлшектерді дəнекерлеу немесе əртүрлі бөлшектер мен тораптарды жаппай өндіру барысында арнайы автоматтандырылған жəне жартылай автоматтандырылған машиналар қолданылады. Электр дəнекерлеушілер жоғары білікті маман жəне берік теориялық жəне тəжірибелік білім иесі болуы керек.

Менің осы курстық жұмысымда төмендегідей жайттар туралы мәліметтер жазылған:

  • дəнекерлеудің механикаландырылған жəне автоматтандырылған жіктелу тəсілдері;
  • дəнекерлеу тəртібі параметрлерінің тігістің геометриялық өлшемдері мен қалыбына əсері;
  • дəнекерленген қосылыстар мен тігістердің түрлері, дəнекерлеуге жиек дайындаудың технологиясы;
  • механикаландырылған жəне автоматтандырылған тəсілдер арқылы болаттан, шойыннан жəне түсті металдардан жасалынған бұйымдардың дəнекерлеу технологиясы;
  • дəнекерлеуге арналған жабдықтың құрылымы жəне жұмыс қағидалары;
  • əртүрлі қосылыстарды дəнекерлеуді орындау;
  • дəнекерлеу тəртібі параметрлерін дұрыс таңдай білу;
  • нақты қосылыстарды орындау үшін жабдық таңдау.

Дәнекерлеудің автоматтандырылған және механизацияланған әдістері туралы негізгі мәліметтер

1.1 Механизацияланған және автоматтандырылған дәнекерлеу түсінігі

Механизацияланған дәнекерлеу — бұл, электродтарды дəнекерлеу аумағына жіберу үрдісінің механизациялануы, ал доғаны қолмен қосу сызығының бойымен орын ауыстыру.

Механизацияланған дəнекерлеу кезінде шлангтың икемділігі жəне ептілігі Шлангтың   икемділігі   мен маневрлігіне жұқа дəнекерлеу сымын қолданумен (диаметрі 0,8... 2 мм) жəне дəнекерлеу тоғының жоғары күшімен қол жеткізіледі(1д = 180.450 А), үрдістің жоғарғы өнімділігі — дəнекерленетін металдың көбірек балқытылуымен жəне балқытылатын уақыт бірлігіне,металдың санын ұлғайтумен жасалынады.

Дəнекерлеу тəртібінің келесі параметрлері берілген: дəнекерлеу тогының күші,электродты сымның берілу жылдамдығы жəне оның диаметрі, түйіскен мундштуктан электродтың шығу ауқымы. Дəнекерлеу тогының жəне кернеу күшінің тұрақтылығы доғалдың өзіндік реттелуімен автоматты түрде жасалынады. Дəнекерлеу жылдамдығын дəнекерлеуші бөліктерді толтыру жəне талап етілетін кесілінген жерден тігіс алу жағдайларын басшылыққа ала отырып, реттейді.

Автоматталған дәнекерлеу — бұл электродтардың дəнекерлеу аумағына берілуі жəне доғалдың сызық бойымен оын алмастыруының механизациялануы. Электрод дəнекерленген бұйымға қатысты, немесе бұйым электродқа қатысты ауыстырылады .

Кез келген автоматтандырылған дəнекерлеу тəсілінің негізгі параметрлеріне тоқ күші, доғалдың кернеуі жəне дəнекерлеу жылдамдығы жатады. Доғалдың параметрлерінің тұрақтылығы оның өзіндік реттеу немесе мəжбүрлі реттеу жолымен қолданылады. Қосымша параметрлер дəнекерлеудің нақты тəсілдерімен шарттастырылған. Автоматтандырылған дəнекерлеу кезінде қоректендіру көздеріне қойылатын талаптар электрод сипатына байланысты болады: электродпен балқытылған дəнекерлеу үшін жайпақ жатқандармен, қатты жəне вольт- амперлі мінезді ұлғайатын , ал балқытылмайтын вольфрамды электродпен дəнекерлеу үшін — тіке құлайтын қайнар көздер қажет.

1.2 Ұнтақ сыммен дәнекерлеудің ерекшеліктері

Ұнтақ сымның екі түрі шығарылады: көмірқышқылы газы жəне өзіндік қорғаныс ортасында дəнекерлеу үшін арналған (қосымша қорғанысты қажет етпейтін). Ұнтақ сымның құрылысы оның кейбір доғал балқытылу ерекшелігін анықтайды. Сымның үзігі 50... 70% металлға жатпайтын материалдардан тұрады жəне оның электрге қарсы тұру қабілеті металл қабықшасымен салыстырғанда жүз есе жоғары болады. Сондықтан да барлық дəнекерлеу тогы оны балқыта отырып, металл қабықшасы арқылы өтеді. Үзіктің балқуы доғалдың жылу шашу жəне балқытылатын металл қабықшасынан берілетін жылу беру есебінен жүзеге асады. Сонымен бірге үзік қабықшадан шығып, металлдың сұйық ваннасына тиюі немесе балқытылмаған түрде оған жартылай өтуі мүмкін. Нəтижесінде тігістің металлға жатпайтын қоспалармен ластануы ұлғаяды.

...

Скачать:   txt (84.4 Kb)   pdf (1.7 Mb)   docx (1.6 Mb)  
Продолжить читать еще 23 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club