Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Відкриття манікюрного кабінету

Автор:   •  Декабрь 28, 2017  •  Курсовая работа  •  3,363 Слов (14 Страниц)  •  306 Просмотры

Страница 1 из 14

Курсова робота

на тему

відкриття манікюрного кабінету


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………….……….3

РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ МАНІКЮРНОГО КАБІНЕТУ……4

1.1.        Загальна характеристика підприємства та ринку, на якому  реалізовується проект, оцінка ризиків і страхування…………………………

1.2.    Виробничий, фінансовий та інвестиційний план манікюрного кабінету…………………….………………….………………….………

Висновки до 1-го розділу        ………………………………………………...…

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ МАНІКЮРНОГО КАБІНЕТУ…….…..………….………………….………………….………

2.1.  Методичне забезпечення оцінки інвестиційний проектів……………….

2.2. Визначення ефективності інвестиційного проекту манікюрного кабінету  в умовах невизначеності………………………………………………...............

2.3. Параметри кредиту. Графік погашення………………….……………….

2.4. Загальна оцінка ризиків проекту………………………………………….

Висновок до 2-го розділу………………………………………………….…….

ВИСНОВКИ………………………………………………………….…………..

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………...........[pic 1]


ВСТУП

У ринковій економіці в межах функціонування суб’єктів підприємства виникає потреба у тимчасово вільних грошових коштах. Для того аби успішно здійснювати свою діяльність необхідно мати розвинену інфраструктуру. А виходячи із необхідності її створення, виникає потреба в коштах саме для фінансування інвестиційних проектів. На цьому етапі виникає можливість залучення декількох джерел фінансування, одним з яких є банківський інвестиційний кредит.

На даний момент в Україні склалася ситуація, що потребує більш активної участі банків в інвестиційному процесі, а здійснення ними інвестиційного кредитування єдиний, проте суттєвий шлях впливу.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю розвитку галузі інвестиційного кредитування в сфері створення нового підприємства.

Метою даної роботи є формування вмінь та навичок в роботі при інвестиційному кредитуванні, вивчення механізму управління ризиками та аналіз відповідних розрахунків, а також заходів щодо зменшення всіх можливих ризиків.

Об’єктом роботи є організація процесу інвестиційного кредитування для фінансування проекту підприємства у сфері обслуговування.

Предметом роботи є аналіз всіх показників, необхідних для оцінки ефективності зазначеного проекту.

Задля досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: сформувати бізнес-ідею створення нового підприємства, розрахувати всі належні показники та провести аналіз всіх розрахунків в процесі надання банком інвестиційного кредиту на створення нового підприємства.

 Інформаційною базою для написання курсової роботи є: навчальні посібники, науково-дослідні статті,  довідники, законодавчі документи. У курсовій роботі використано декілька методів, серед них: метод наукової абстракції, монографічний. Також використовувалися методи аналізу та синтезу, табличний, графічний і  метод групування.


РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ МАНІКЮРНОГО                  КАБІНЕТУ

1.1 Загальна характеристика підприємства та ринку, на якому  реалізовується проект, оцінка ризиків і страхування

Я, ___________(ФИО)_________, ретельно проаналізувала ринок по наданню послуг майстра манікюру та педикюру, тому можу зробити висновок, що це за доступною ціною є перспективним і прибутковим.

Я вирішила серйозно зайнятися таким красивим і цікавим бізнесом. Сподіваюся, що моя справа стане стабільним, високоприбутковим і рентабельним. Я вирішила відкрити власний манікюрний кабінет в місті Суми і вважаю, що це буде приносити стабільний прибуток.

...

Скачать:   txt (48.4 Kb)   pdf (494.1 Kb)   docx (143.2 Kb)  
Продолжить читать еще 13 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club