Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Шпаргалка по "Кримінальне право"

Автор:   •  Июль 26, 2020  •  Шпаргалка  •  13,636 Слов (55 Страниц)  •  10 Просмотры

Страница 1 из 55

1) Поняття крим.-прав. кваліфікації.

В буквальному перекладі з латинської «кваліфікація» - це визначення якості, оцінка. В праві кваліфікація означає оцінку діяння з точки зору норм-правових актів, визначення того, під яку правову норму підпадає дане діяння. Крим.-прав. кваліфікація характ. тим, що: 1) оцінці підлягають не будь-яка поведінка особи, а та, яка нагадує злочин – діяння, передбачене ККУ. 2) оцінка здійснюється на підставі норм КК.

В літературі підкр., що кваліфікація має 2 осн. значення: 1. діяльність уповноважених органів щодо оцінки, вст.. юр. природи діяння. 2. це результат такої діяльності. Зміст крим.-прав. кваліфікації полягає в визначенні крим.-прав. норми яка передбачає скоєнне діяння (оцінка обстав., вибір статті, обґрунтування вибору, процес. закріплення)

2) Стадії та етапи крим.-прав. кваліфікації.

Стадія 1. Вибір правової норми

Етап 1. Впорядкування зібраних фактичнх даних.

Етап 2. Висунення версій.

Етап 3. Розмежування складів діянь.

Етап 4. Виявлення, вибір правової норми.

Стадія 2. Встановл. відповідності між ознаками діяння і нормою КК.

Етап 1. Доведення наявності ознак складу злочину

Етап 2. Визнач. стадії вчинення діяння.

Етап 3. Оцінка діяння, яке вчинено спільно кількома особами, або передбачається кількома нормами.

Етап 4. Оцінка сусп. небезпеки діяння.

Етап 5. Визнач. наявності ознак, що викл. злочинність діяння.

Стадія 3. Юридичне закріплення результатів кваліфікації.

Етап 1. Формування результатів

Етап 2. Мотивування кваліфікації.

3) Поняття та види підстав крим.-прав. кваліфікації

В буквальному сенсі «підстава» означає опиратися на щось, мати щось за основу, тому можна сказати що підстави крим.-прав. кваліфікації – це правові явища, виходячи з яких здійснюється крим.-правова оцінка діяння. Види: 1) Фактична підстава і Юридична підстава.

Фактична підстава – вчинене діяння, або інформація про нього, яке підлягає правовій оцінці.

Юридична підстава – це крим.-прав. норма.

2) Основні і додаткові підстави.

Основна – правова норма, яка регламентує діяння.

Додаткова – інші норми, норм. акти інших галузей права, норми моралі, звичаї прецедент, правові принципи.

4)Поняття, ознаки та види принципів крим.-прав. кваліфікації.

Принципи крим.-прав. кваліфікації – це система науково обґрунтованих, стабільних, загальних правил на підставі яких здійснюється вибір крим.-прав. норми. Ознаки: 1. системний характер

2. наукова обґрунтованість 3. стабільність

4. загальність. Види: 1. законність 2. офіційність

3. об’єктивність 4. точність 5. індивідуальність

6. повнота 7. вирішення спірних питань на користь особи, дії якої кваліфікуються 8. недопустимість подвійного інкримінування non bis in idem

9. стабільність

5) Принцип повноти крим.-прав. кваліфікації

Полягає в тому, що кваліфікація має охоплювати всі посягання, вчинені особою. Неприпустимо зосереджувати увагу лише на частині скоєного. Коли діяння вчинено за наявності одночасно кількох кваліфікуючих ознак, передб. різними частинами або пунктами статті, воно кваліфікується за всіма цими частинами, пунктами. Якщо особа при вчиненні злочину у співучасті викон. одночасно кілька ролей, діяння повинно кваліфікуватись з посиланням на всі частини статті про співучасть.

При конкуренції статей, одна з яких охоплює все скоєнне діяння, а інша лише частину, застосовується стаття, що найповніше охоплює діяння.

6) Принцип non bis in idem

По іншому він називається принцип недопустимості подвійного інкримінування. Він закріплений в Конст. Укр. і звучить як – ніхто не може бути двічі притягнений до юр. відповідальності одного виду за одне й теж правопорушення. Стосовно кваліфікації злочинів цей принцип може мати таку інтерпретацію: посягання не може кваліфікуватись за статтею Особливої частини КК, якщо інша норма з інкримінованих ці же особі, повністю охоплює скоєнне.

...

Скачать:   txt (190.8 Kb)   pdf (298.1 Kb)   docx (77.6 Kb)  
Продолжить читать еще 54 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club