Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Народовладдя як засада конституційного ладу України і проблеми його становлення

Автор:   •  Февраль 19, 2019  •  Научная работа  •  6,002 Слов (25 Страниц)  •  118 Просмотры

Страница 1 из 25

НАУКОВА РОБОТА
з Конституційного права України
на тему: ” НАРОДОВЛАДДЯ ЯК ЗАСАДА КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ І ПРОБЛЕМИ ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ “

Студентки 2 курсу 5 групи

П л а н

Вступ

  1. Народовладдя як основоположний принцип конституційного ладу у демократичній правовій державі.

2. Історія розвитку ідеї народовладдя та її втілення у державотворчій практиці України.
3. Форми реалізації народовладдя за Конституцією України.
        3.1. Безпосередня форма народовладдя в Україні

3.2. Представницька форма народовладдя в Україні
4. Проблеми, що виникають у процесі реалізації народовладдя в Україні та пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення
Список використаної літератури

  Вступ
        Актуальність обраної теми обумовлена проголошенням України незалежною державою та напрямком її становлення як демократичної та правової держави. На шляху до виконання цієї програмної цілі, визначеної Конституцією України, виникає безліч завдань, які належить виконати.
        
Мета - дослідити особливості народовладдя як засади конституційного ладу України та проблеми, які виникають при його втіленні.
        Згідно з метою, були поставлені
завдання:
- визначити суть ідеї народовладдя та його роль у розбудові України як демократичної та правової держави;
- проаналізувати історію еволюції ідеї народовладдя та його втілення в державотворчій практиці України;
- охарактеризувати форми реалізації народовладдя за Конституцією України;
- виявити проблеми, що виникають у процесі реалізації народовладдя;
- запропонувати пропозиції вирішення виявлених проблем.
        
Об’єктом вивчення є становлення ідеї народовладдя в Україні, предметом стало визначення проблем, що при цьому виникають, і можливих шляхів їх подолання.
        
Методами роботи стали: історичний при дослідженні генезису та еволюції різних теорій, що лягли в основу ідеї народвладдя, логічний метод (характеристика форм народовладдя, визначення шляхів подолання наявних проблем їх реалізації), конкретносоціологічний (визначення соціальних проблем становлення народовладдя в Україні), юридичний метод (дослідження правової основи народовладдя).
        
Теоретичною основою дослідження стали праці Л. Шипілова, Ю. Мірошниченка,О. Тодики, А. Сена, Ю. Барабаша, В. Федоренка, Арисстотеля, М. Цицерона, В. Смолія, В. Рички, М. Оніщука, А. Де Токвілля, В. Котока, М. Ставнійчук, І. Панкевича, В. Ковальчука, І. Забокрицького, В. Шаповала, А. Кондратюка.
        Вважаю, ця робота може бути довідково-теоретичним посібником для студентів, що вивчають правознавство, а також для школярів старших класів, які мають на меті зрозуміти суть, роль, проблеми народовладдя в Україні.

1. Народовладдя як основоположний принцип конституційного ладу у демократичній правовій державі

        Принцип народовладдя є головною ідеєю, що визначає систему норм та інститутів, які покликані втілити демократичний лад у організацію та функціонування органів публічної влади в Україні. У Конституції України це положення закріплене, насамперед, у ст. 5:
        ”
Україна є республікою.
        Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
        Ніхто не може узурпувати державну владу“. [1]
        Аби зрозуміти сенс вищезазаначеної норми та, відповідно, природу народовладдя, вважаємо за доцільне дати визначення термінам ”республіка“ та ”демократія“.

Республіка (з латинської ”res“ - справа, ”publica” - народ, громада; справа народу) - форма державного правління, де найвищі органи обираються або формуються загальнонаціональною представницькою установою на певний термін і мають чітко окреслені повноваження, існує поділ державної влади на законодавчу, виконавчу, судову, має місце система стримувань і противаг.

...

Скачать:   txt (73.8 Kb)   pdf (364 Kb)   docx (32.7 Kb)  
Продолжить читать еще 24 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club