Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Процесуальний порядок розгляду та вирiшення виборчих спорiв адмiнiстративним судом

Автор:   •  Июль 23, 2020  •  Курсовая работа  •  6,948 Слов (28 Страниц)  •  11 Просмотры

Страница 1 из 28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Юридичний факультет

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Адміністративно процесуальне право»

на тему:

«ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ АДМІНІСТРАТИВНИМ СУДОМ»

Студента 2 курсу, 208  групи

Андрійчука Івана Орестовича

Керівник: Щербанюк О.В.

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

Члени комісії _____________    ___________________________

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

______________    _____________________________

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

______________    _____________________________

(підпис)                                 (прізвище та ініціали)

Чернівці, 2020 р.


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1 ПОНЯТТЯ І ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧИХ СПОРІВ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ………………………………………………………6

РОЗДІЛ 2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРЧИХ СПОРІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ………………………………11

2.1. Нормативна база щодо розгляду виборчих спорів адміністративними судами України………………………………………………………………..11

2.2. Особливості розгляду виборчих спорів адміністративними судами України…………………………………………………………………………13

2.3. Особливості перегляду судових рішень у виборчих справах в апеляційному порядку………………………………………………………..20

РОЗДІЛ 3 ПРАКТИКА РОЗГЛЯДУ ВИБОРЧИХ СПОРІВ АДМІНІСТРАТИВНИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ…………………………23

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….30


ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність питання щодо виборчих спорів обумовлюється тим, що вибори в Україні відбуваються досить часто. Якщо поглянути на хронологію, то місцеві, або парламентські, або президентські трапляються в Україні в середньому 0,73 рази на рік, або 19 разів за 26 років[1].

Спори щодо правовідносин, пов’язаних з виборчим процесом підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства

Високий рівень конфліктності виборчого процесу зумовлює пильну увагу до зазначеного правового явища суспільства, законодавця, міжнародної спільноти. Тому, питання процесуального порядку розгляду та вирішення виборчих спорів адміністративним судом є одним із інструментів зниження суспільної напруги під час здійснення виборчого процесу, адже найефективнішим забезпеченням реалізації природного права громадян на будь-яких виборах чи референдумі є судовий захист цього права адміністративними судами.

Актуальність питання підтверджується також тим, що 19 грудня 2019 року відбулися значні зміни в законодавстві України. Зокрема, з прийняттям Виборчого Кодексу України відбулася кодифікація виборчого законодавства, внаслідок чого, низка Законів України, що регулювали дане питання втратили чинність.

Джерельна база дослідження. Питання процесуального порядку розгляду та вирішення виборчих спорів адміністративним судом цікавить вчених починаючи зі здобуття нашою державою незалежності. Так, вагомий внесок у розробку відповідної проблематики зробили Бондаренко Б., Вєннікова В., Гончар Л., Губська О., Задоя К., Ківалов С., Ковриженко Д., Самсін І., Смокович М., Стукаленко В., Хавронюк М., Хлібороб Н. та інші.

Мета і задачі дослідження. Метою є дослідження процесуального порядку розгляду та вирішення виборчих спорів адміністративним судом, проведення аналізу діючого виборчого законодавства та практики його застосування з точки зору вирішення виборчих спорів, формулювання обґрунтованих теоретичних висновків та надання рекомендацій із вдосконалення процесуального порядку розгляду та вирішення виборчих спорів адміністративним судом. 

Для досягнення поставленої мети в курсовій роботі необхідно вирішити наступні дослідницькі задачі:

...

Скачать:   txt (95.6 Kb)   pdf (338.4 Kb)   docx (43.2 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club