Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Програма проходження виробничої практики в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування України

Автор:   •  Ноябрь 30, 2019  •  Отчет по практике  •  2,362 Слов (10 Страниц)  •  62 Просмотры

Страница 1 из 10

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра адміністративного права

        

П Р О Г Р А М А  

проходження виробничої практики

в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування України

для студентів юридичного факультету

(ОР «Бакалавр»)

Київ – 2017


Програма виробничої практики в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування України для студентів юридичного факультету ОР «Бакалавр»

Розробник:

к.ю.н., доцент Задирака Наталія Юріївна

                       

Схвалено

на засіданні кафедри адміністративного права Протокол № 8  від «23» лютого 2017 р.

Завідувач кафедри               Бевзенко В.М.

 

Схвалено

науково-методичною комісією

юридичного факультету

Протокол №   від «  »                  2017 року

Голова НМК                        Безклубий І.А.

Затверджено до друку рішенням Вченої ради юридичного факультету

Протокол №    від «  »              2017 року

© Задирака Н.Ю., 2017


Вступ (загальні положення)

Практична підготовка студентів забезпечується проходженням різних видів практики. Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців освітнього рівня «Бакалавр» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – Університет) і проводиться на обладнаних відповідним чином базах в органах виконавчої влади, територіальних представництвах центральних органів виконавчої влади, центральних органах виконавчої влади зі спеціальним статусом, місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування України.

Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практики від навчального закладу та від бази практики.

Програма розроблена відповідно до Закону України «Про освіту» в редакції Закону України від 19.02.2016 року, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року, Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 30.03.1993 року № 35, Положення про проведення практики студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого розпорядженням ректора № 16 від 23.03.2007 року, Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та наказу ректора "Про порядок підготовки наказів щодо проходження практики студентами університету" від 16.01.2012 р. №12-32.

Програма регламентує завдання, зміст, види, етапи, загальні питання організації і проведення виробничої практики, передбаченої навчальним планом, форми контролю та форми звітності студентів за результатами проходження практики.

У відповідності з навчальним планом студенти 2 курсу юридичного факультету проходять виробничу практику в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування України. Тривалість практики – 4 тижні (неповний робочий день), 2 тижні (повний робочий день).

Практика проводиться у відповідних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування України, які визначаються як базові, на підставі договорів, укладених юридичним факультетом із цими органами, а також на підставі листів-запрошень відповідних органів у випадку відсутності договору про творче співробітництво.

...

Скачать:   txt (32.6 Kb)   pdf (393.8 Kb)   docx (210.4 Kb)  
Продолжить читать еще 9 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club