Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Засоби захисту від промислового шпигунства

Автор:   •  Апрель 30, 2021  •  Контрольная работа  •  2,426 Слов (10 Страниц)  •  13 Просмотры

Страница 1 из 10

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Інтелектуальна власність»

Тема: «Засоби захисту від промислового шпигунства»


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО ТА ЙОГО МЕТОДИ        4

РОЗДІЛ 2. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ВІД ПРОМИСЛОВОГО ШПИГУНСТВА        8

ВИСНОВОК        12

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ        13


ВСТУП

Стрімкий розвиток ринкових відносин, випереджаючий розвиток технологій стимулює підприємства розробляти стратегічні плани не лише господарської діяльності, а і стратегії захисту усієї інформації, що стосується діяльності підприємств.

Промислове шпигунство застосовується з метою отримання відомостей, недоступних звичайними легальними методами. Якщо говорити про приватний сектор економіки, то багато компаній, що мають грамотний менеджмент, давно шпигують за своїми конкурентами, не шкодуючи сил і коштів. Подальший розвиток науково-технічного прогресу, збільшення потоку патентів та жорстка конкуренція як "війна всіх проти всіх" роблять крадіжку чужих таємниць особливо вигідною і, отже, дуже перспективною.

Метою цієї науково-дослідницької роботи є промислове шпигунство. основні способи ведення та засоби боротьби з ним.

Для досягнення сформульованої мети в роботі вирішувалися такі завдання:

– розглянути поняття промислового шпигунства;

– визначити форми, методи і джерела промислового шпигунства;

  •  розкрити особливості організації захисту інформації від промислового шпигунства.

РОЗДІЛ 1. ПРОМИСЛОВЕ ШПИГУНСТВО ТА ЙОГО МЕТОДИ

Промислове шпигунство – це добування протизаконним шляхом конфіденційних відомостей про діяльність конкурентів, розкрадання відомостей, ведення недобросовісної конкуренції, одержання персональних даних для їх використання в злочинних цілях. [5].

Розвідувальна діяльність (шпигунство ) – явище настільки ж давнє, як і сама наша цивілізація. Сильний поштовх розвитку економічної розвідки дав поділ праці і виникнення торгівлі і грошей. Батьківщиною перших теоретиків розвідки вважається Китай, де вже в IV столітті до нашої ери з'явилася перша фундаментальна праця про це нелегке ремесло. Це була книга «Мистецтво війни» відомого китайського філософа Сунь Цзи: «Якщо освічений государ здобуває перемогу над противниками кожен раз, коли ті переходять до дій, то це досягається завдяки попередній інформації. Попередня інформація не може бути отримана ні від духів, ні від божеств, ні за аналогією з минулими подіями, ні шляхом розрахунків. Її необхідно отримати від людини, яка знайома з ситуацією противника» [4]. 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» неправомірним збиранням комерційної інформації вважається збирання протиправним способом відомостей, що становлять відповідно до законодавства України комерційну таємницю, якщо це завдало чи могло завдати шкоди суб’єкту господарювання [3]. Комерційною таємницею, в свою чергу, є інформація технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, яка є невідомою та не є легкодоступною для осіб, що мають справу з таким видом інформації.

«Сучасна наукова, промислова та економічна інформація більшою частиною легко доступна. 95% даних, які Вас цікавлять, можна отримати із спеціальних журналів та наукових праць, звітів компаній, внутрішніх видань підприємства, брошур і проектів, які роздають на ярмарках і виставках. Мета шпигуна - роздобути 5% інформації, яка залишилась, в якій і криється фірмовий «секрет», «таємниця майстерності»».(Французький дослідник методів промислового шпигунства М. Денюзьєр).

Дослідник Т. Ткачук у своїй праці говорить, що саме поняття «шпигунство» означає одержання або добування якихось відомостей, що становлять певний інтерес [9]. З розвитком бізнесу потреба в інформації про конкурентів, клієнтів або партнерів набуває дедалі більшої актуальності для успішного функціонування підприємства.

...

Скачать:   txt (34.2 Kb)   pdf (123 Kb)   docx (19.9 Kb)  
Продолжить читать еще 9 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club