Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Проблеми збереження та перспективи використання природно-антропогенних туристично-рекреаційних ресурсів Гуцульщини

Автор:   •  Декабрь 21, 2017  •  Курсовая работа  •  7,556 Слов (31 Страниц)  •  337 Просмотры

Страница 1 из 31

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж

Циклова комісія туристичних та технологічних дисциплін

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни Туристичне краєзнавство

на тему:

Проблеми збереження та перспективи використання природно-антропогенних туристично-рекреаційних ресурсів Гуцульщини

 

 

студентки ІІІ курсу 351 групи

напряму підготовки 6.140103 Туризм

спеціальності 5.14010301

Туристичне обслуговування

Новак І.С.

 

Керівник

к. геогр. н. Цепенда М.М.

Національна шкала _______________


 Члени комісії

___________ С.А. Кошкаров

          (підпис)            (прізвище та ініціали)

___________ М.М. Цепенда

          (підпис)            (прізвище та ініціали)

___________ С.Д. Брик

          (підпис)            (прізвище та ініціали)

 

м. Чернівці – 2017 рік

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ  ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

5

1.1.Поняття і суть культурно-історичних туристично-рекреаційних ресурсів

5

1.2.Класифікація культурно-історичних туристично-рекреаційних ресурсів

7

1.3.   Оцінка культурно-історичних туристично-рекреаційних ресурсів

11

1.4. Аналіз основних напрямів збереження та відновлення культурно-історичних туристично-рекреаційних ресурсів

13

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ РЕСУРСІВ ГУЦУЛЬЩИНИ

16

2.1. Архітектурні пам’ятки Гуцульщини

16

2.2. Етнографія Гуцульщини

18

2.3. Народні ремесла та художні промисли Гуцульщини

21

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ РЕСУРСІВ ГУЦУЛЬЩИНИ

25

3.1. Проблеми збереження і розвитку гуцульської дерев’яної архітектури

25

3.2. Проблеми збереження культури та звичаїв Гуцульщини

27

3.3. Сучасний стан та перспективи збереження культурно-історичних туристично-рекреаційних ресурсів

29

ВИСНОВКИ

34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

37


ВСТУП

Актуальність вивчення даної теми полягає в тому, що зараз іде динамічний розвиток туризму у світі і зокрема в Україні; а також у необхідному обґрунтуванні для визначення на майбутнє пріоритетних напрямів розвитку туризму Гуцульщини. 

Гуцульщина великий рекреаційно-історико-етнографічний комплекс Карпат. Природні умови та рекреаційні ресурси цього краю дуже сприятливі для лікування і відпочинку населення, туризму, заняття різними видами спорту.

Метою курсової роботи є розкриття стану туристичної галузі на Гуцульщині, вивчення історико-культурного потенціалу на Гуцульщині.

Завдання:

1. Дослідити поняття та суть історико-культурних туристично-рекреаційних ресурсів.

2. Зробити загальну характеристику Гуцульщини, її географічне положення, історичний нарис розвиток туризму.

...

Скачать:   txt (112 Kb)   pdf (517 Kb)   docx (50.4 Kb)  
Продолжить читать еще 30 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club