Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Малий і великий бізнес, необхідність та суперечності поєднання

Автор:   •  Декабрь 26, 2017  •  Курсовая работа  •  8,245 Слов (33 Страниц)  •  411 Просмотры

Страница 1 из 33

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій

Навчально-науковий інститут економіки і управління

                                        Кафедра економічної теорії

Курсова робота на тему : « Малий і великий бізнес, необхідність та суперечності поєднання »

                                                                

студентки І курсу групи БО-1-8

спеціальності облік і оподаткування

Тищенко Надії Олександрівни

Науковий керівник:

старший викладач

Швед Тетяна Володимирівна

Київ 2017

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛОГО ТА ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ

1.1. Бізнес як економічна категорія, його особливості та форми функціонування

1.2. Малий бізнес: поняття, функції та роль в економіці

1.3. Великий бізнес: поняття, функції та роль в економіці

1.4. Необхідність співіснування малого і великого бізнесу в ринковій економіці

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК  МАЛОГО І ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ В СВІТІ

2.1. Сучасні форми кооперації малого і великого бізнесу

2.2. Проблеми взаємодії малого і великого бізнесу та шляхи їх вирішення в розвинутих країнах світу

РОЗДІЛ 3. МАЛИЙ ТА ВЕЛИКИЙ БІЗНЕС В УКРАЇНІ

3.1. Розвиток малого та великого бізнесу в Україні

3.2. Проблеми взаємодії малого та великого бізнесу у вітчизняній економіці

3.3. Напрями державного регулювання розвитку малого і великого бізнесу в Україні

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вступ

Актуальність теми - актуальність даної теми визначена в першу чергу об`єктивно важливою роллю малого підприємництва у сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці, перехід до якої є головним вектором реформ в Україні. Підприємництво – це істотна складова ринкового господарства, невід`ємний елемент конкурентного механізму. Мале та велике підприємництво дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси населення, несе в собі могутній антимонопольний потенціал, слугує серйозним фактором структурної перебудови і забезпечення проривів науково-технічного прогресу, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми ринкового господарства. Ось чому становлення та розвиток  підприємництва являє собою стратегічну задачу реформаційної економічної політики. Відомо, що однією з найважливіших проблем розвитку малого та великого бізнесу є нестача фінансових ресурсів. Питанням розвитку підприємництва присвячено багато вітчизняних та зарубіжних праць, зокрема таких науковців, як П. Берне, В.А. Рубе, В.Е. Савченко, М.Д. Білик, В.1. Шпак, В.Н. ТЛарсяк, С.К. Реверчук, О.С. Філімоненков та інші.

Об’єктом дослідження є процеси розвитку малого та великого бізнесу в умовах глобалізації.

Предметом дослідження є системи державної підтримки малого та великого бізнесу в Україні та розвинутих країнах світу.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних положень, методичних підходів і рекомендацій по удосконаленню методики проведення досліджень та системи оцінки впливу малого бізнесу на розвиток національної економіки.

Досягнення поставленої мети дослідження зумовило необхідність вирішення таких задач:

  • дослідити теоретичні підходи та еволюцію розвитку малого та великого підприємництва в загальній структурі національної економіки;
  • проаналізувати світовий досвід розвитку малого та великого бізнесу та обґрунтувати можливість його адаптації до умов національної економіки з врахуванням особливостей розвитку малого підприємництва в Україні;
  • розкрити та оцінити стан малого та великого бізнесу в Україні;
  • визначити роль малого бізнесу в економічному, інноваційному та соціально-культурному розвитку національної економіки.

Структура роботи. Відповідно до мети, завдань, логіки дослідження курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на 7 підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг курсової роботи складає 35 сторінок.

...

Скачать:   txt (121.5 Kb)   pdf (717.6 Kb)   docx (1.1 Mb)  
Продолжить читать еще 32 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club