Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Экономике"

Автор:   •  Сентябрь 8, 2019  •  Тест  •  1,299 Слов (6 Страниц)  •  22 Просмотры

Страница 1 из 6

" Баға-тұтыну" қисығының негізінде қандай қисықты алуға болады?

жеке сұраныс қисығын

" Табыс-тұтыну" қисығының негізінде қандай қисықты алуға болады?

Энгель қисығын

Абсолютті икемді сұраныс қисығы:  

тік сызық

Алмастыру әсері нені көрсетеді?  

егер баға төмендесе тұтынушы қымбат тауарды арзан тауармен алмастыру мүмкіншілігін алады  

Баға мен сұраныстың өзара байланысын қандай әдіспен көсетуге болады?

барлық жауап дұрыс

Барлық экономикалық жүйелер кездесетін фундаменталды проблема:  

шектеулілік

Басқа жағдайлар тұрақты болса тұтынушылар баға төмен болған сайын көп тауар сатып алады-бұл:  

сұраныс заңы

Бухгалтерлік шығындар:  

тек сыртқы шығындар

Дұрыс тұжырымды көрсетіңіз?

MC < AVC болғанда ,   AVC өседі

Егер   " табыс-тұтыну"  қисығы төменнен жоғары қарай түзу болып сызылса, онда   тауар "х" :

жақсы

Егер  ТР-10000, ал  жұмысшылырдың саны   100 болса,  еңбектің орташа өнімі (АР) қанша?

100

Егер "табыс-тұтыну" сызығы тік болса, онда ол нені көрсетеді:

бірінші қажеттілікті тауар

Егер АР=20, жұмысшылырдың саны  50 болса, еңбектің жиынтық өнімі ТР қанша ?

1000

Егер АС=140, AVC= 70, онда  AFC қанша ?

70

Егер бағаның 5%  өскені ұсыныс мөлшерін  8% төмендетсе, онда ұсыныс :

икемді

Егер бағаның бір процентке төмендеуі сұраныс мөлшерінің екі процентке өсуіне әкелсе, онда сұраныс:  

икемді

Егер екі тауар бір-бірін алмастыратын болса, бір тауардың бағасының өсуі неге әкеледі?  

екінші тауарға сұраныс өседі  

Егер нарықтағы баға тепе-тең бағадан төмен болса:  

тауар тапшылығы болады  

Егер өндірілген өнімнің нарықтағы бағасы орташа өзгермелі шығыннан төмен болса, онда:  

өндіріс тоқтатылады

Егер өнім көлемі   100 дана,    өзгермелі  шығын  1500  және тұрақты шығын     1200 болса, онда орташа шығын қанша болады?  

27

Егер сұраныстың бағаға икемділігі   0< Ed < 1 болса, онда тауар:  

бірінші қажетті

Егер сұранысы  бағаға икемсіз тауардың бағасы      70 - тен 80 тенге өссе, онда кіріс:

өседі

Егер тауардың бағасы төмендесе тұтынушылар көбірек тауар сатып алады, бұл ненің өзгерісіне әкеледі?  

сұраныс мөлшерінің

Егер тауардың бағасының өсуі жалпы кірісті азайтса, онда сұраныстың бағаға икемділігі:  

бірден артық

Егер таудың ұсынысы икемсіз болса, ал оған сұраныс азайса, онда жалпы кіріс:  

азаяды

Егер ТР-10000, ал жұмысшылардың саны  100 болса,  АРL  қанша?

100

Егер тұтынушы бюджет сызығының ішіндегі тауарлар комбинациясын таңдаса, онда ол:  

бюджетін толық қолданбайды  

Егер фирма қолданатын ресурстар санын  50% өсіргенде өнім көлемі де    50% өссе, онда өндіріс ауқымының қандай әсері болғаны?  

тұрақты

Егер шекті өнім ең жоғарғы деңгейде болса, онда шекті шығын :

ең төмен  

Ең төменгі орташа шығында шекті шығын:

орташа шығынға тең

Еңбектің орташа өнімі (AP) ең жоғарғы деңгейде болады, егер:

AP=MP

Еңбектің орташа өнімі қалай анықталады?  

AP= TP/L

Жалпы пайдалылық өседі, ал шекті пайдалылық:  

төмендейді

Изокванта – бұл:  

бірдей өнім көлемін қамтамасыз ететін өндіріс факторларының әртүрлі комбинацияларын көрсеттетін сызық

Келесі өндіріс функциясының қайсысында өндіріс ауқымының өзгеруінің оң әсері көрсетілген?

Y = K 0,9 L 0,3 

Келесі өндіріс функциясының қайсысында өндіріс ауқымының өзгеруінің теріс әсері көрсетілген?  

Y = K 0,4 L 0,5 

Келесі өндіріс функциясының қайсысында өндіріс ауқымының өзгеруінің тұрақты әсері көрсетілген?      

Y =  K 0,4, L 0,6   

Координаттардың басынан алыстау орналасқан изокванта нені көрсетеді?  

Ең көп өнім көлемін    

Қандай заңның әсерінен өзгермелі фактордың орташа өнімі өзгереді?  

Шекті өнімділіктің төмендеу заңы  

Қандай сипаттама «бәсекелі нарық » ұғымына қайшы келеді  ?

өндірушінің экономикалық билігі

Қандай тауар ең төмен табыс әсерін көрсетеді?  

тұз

Қандай тауар жоғарғы табыс әсерін көрсетеді?

тұрғын үй

Қандай тауарлардың талғамсыздық қисығы   L –сияқты болады?

Комплиментарлы

Қандай фактордың өзгерісі сұраныс қисығын жылжытпайды?  

тауар бағасы

Қысқа мерзім немен сипатталады:

бір фактор тұрақты болса, екіншісі өзгермелі болады

Қысқа мерзімде бәсекелі фирма өзінің жұмысын тоқтатады, егер:

баға орташа өзгермелі шығыннан төмен болса

Қысқа мерзімдегі жиынтық орташа шығын қалай анықталады?

AC = AVC+AFC

Микроэкономика нені оқиды?  

қант өндіру мен оның бағасын  

Микроэкономия моделдерінде тұтынушының тәртібі туралы қандай негізгі жорамал жасалады?  

Тұтынушылар өздерінің іс әрекетінде таза пайдалылық алуды көздейді  

Мысалы Х тауардың ұсынысы абсолютті икемсіз. Егер осы тауарға сұраныс өссе, онда:

тепе-тең баға өседі, тепе-тең өнім мөлшері өзгермейді  

Нарық экономикасындағы   «жетілмеген бәсеке» ұғымы қандай сатушыға тән емес?  

«баға қабылдаушыға»

Не сұраныс қисығын төмен солға жылжытады?  

тұтынушының табысының азаюы  

Неге ұзақ мерзімде өнім көлемі өскен сайын ұзақ мерзімдегі орташа шығын өсе бастайды?  

Өндіріс ауқымының өсуінің төмендеу әсерінен  

Орташа жиынтық шығын қалай анықталады?

AC=AFC+AVC

Орташа өзгермелі шығын:

AVC=VC/Q

Орташа өзгермелі шығынның формуласын көрсетіңіз?  

AVC=VC/Q

Өзгермелі фактордың өсіміне байланысты жалпы жиынтық өнімнің өсімі қалай аталады?    

Шекті өнім

Өзгермелі фактордың шекті өнімі:  

MP = dTP/dL  (d-дельта)

Өндіріс ауқымының өсуінің төмендеу әсері қандай жағдайда болады?

LRAC өскенде

Өндіріс ауқымының өсуінің ұлғаймалы әсері қандай жағдайда болады?  

LRAC төмендегенде

Өндіріс процесінің 2-ші сатысы неден басталады?

АР L  ең жоғары деңгейде болғанда

Өндіріс факторларының әртүрлі мүмкін вариантары мен өндірілетін өнім көлемінің арасындағы байланысты не көрсетеді?  

өндіріс функциясы

Өндірушінің оптимум (тепе-тең) нүктесінде:  

изокванта қисығы изокоста сызығын   жанап өтеді  

Өнімділіктің төмендеу заңы қандай уақыт мерзімінде әсер етеді?  

қысқа мерзімде

Пайдалылық функциясын көрсетіңіз?

U = f (Qx, Qy)    

Пайдалылықтың кардиналистік түсіндірмесінің  ординалистік түсіндірмеден айырмашылығы неде?

Пайдалылықты сандық анықтауды ұсынады  

Студенттердің университетте оқуының альтернативті құнын көрсетеді:  

оқуды тастаса алатын еңбек ақы  

Сұраныс қисығын төмен солға жылжытады:  

тұтынушының табысының азаюы  

Сұраныс мөлшері мен ұсыныс мөлшерін теңестіретін баға:

тепе-тең баға

Сұраныс пен ұсыныстың ара қатынасына байланысты қалыптасатын тауар бағасы - бұл:

нарықтық баға

Сұраныс функциясы

Qx = a+bP+cPc+dPs+eI

Сұраныстың бағаға икемділігіне әсер ететін бір факторды көрсетіңіз?  

субституттардың саны

Сұраныстың бағаға икемділігінің коэффициенті бірден көп болады, егер    

сәндік заттар болса

Сұраныстың бағадан басқа факторына жатады :

тұтынушының талғамы

Сұраныстың өзіне әсер ететін фактор:  

тұтынушының табысы

Сұраныстың табысқа икемділігінің қандай коэффициенті бірінші қажеттегі тауарды сипаттайды?  

0 – ден көп, 1-ден аз  

Табыс өскен сайын тұтынушының азық-түлікке деген шығынының табыстағы үлесі азаяды – бұл:

Энгелдің бірінші заңы

Талғамсыздық картасындағы тұтынушының тепе-теңдігі - бұл:  

Талғамсыздық қисығы мен бюджет сызығының еңкіштіктері тең нүкте  

Талғамсыздық қисығы нені көрсетеді?  

бірдей пайдалылық беретін альтернативті тауарлар үйлесімін  

Талғамсыздық қисықтары ешуақытта қиылыспайды деген тұжырым қандай аксиомаға сүйнеді?    

таңдаудың транзитивтілігіне

Тауар бағасы  P= 25$,     AC= 30$,   AVC=20$ болса фирма қандай шешім қабылдайды

жұмысын жалғастыра отырып зиянын азайтуға тырысады

Тауарлар мен қызметтер нарығы тепе-тең жағдайда болады, егер :

сұраныс мөлшері ұсыныс мөлшеріне тең болса  

Технологияны жаңарту нені жылжытады?  

ұсыныс қисығын төмен оңға

Төмендегі анықтамалардың қайсысы   «қарапайым пайда» ұғымының нақты анықтамасын көрсетеді?

MC = MR тең жағдайдағы фирманың алатын пайдасы

Төмендегі қандай игіліктердің қайсылары субституттар емес?  

ботинка мен бау

Төмендегі өзгермелердің қайсысының қисығы еш  U- сияқты түрде болмайды?  

AFC

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

экономикалық пайда = жалпы кіріс – айқын шығындар + айқын емес шығындар  оның ішінде қарапайым пайда

Төмендегі тұжырымдардың қайсысы икемді сұранысты сипаттамайды?  

коэффициент бірден төмен  

Тұтынушы нарықтағы тауарды алуға дайын және алғысы келеді-бұл:  

сұраныс

Тұтынушы тәртібінің теориясы бойынша тұтынушы неге ұмтылады?  

жалпы пайдалылықты өсіруге

Тұтынушылар көбірек тауар сатып алады, егер олар бағаның өсуін күтсе, бұл нені өзгертеді?

сұраныстың өзін  

Тұтынушылардың табысы өссе, олар тауарды көбірек сатып алады, бұл ненің  өзгеруіне әкеледі

сұраныстың

Тұтынушының бюджет сызығының еңкіштігі тең  :

Px / Py

Тұтынушының оптимум (тепе-тең) нүктесінде:  

Px/Py = MRSxy

Тұтынушының табысы өссе оны графиктің көмегімен қалай көрсетеміз?  

бюджет сызығын оңға қарай жылжытамыз

Уақыт өткен сайын сұраныстың бағаға икемділігі өседі. Себебі:  

тұтынушылар алмастыратын тауарларды сатып алу мүмкіншілігіне ие болады  

Ұзақ мерзім уақытында:

барлық шығындар өзгермелі болады

Ұсыныстың бағаға  икемділігі ең алдымен неге байланысты?  

сатушылардың бағаның өзгерісіне қарай шешімдерін өзгертетін уақытқ мерзімі  

Ұсыныстың бағаға байланысты емес факторына жатпайды

тұтынушыеың талғамы

Ұсыныстың бағадан басқа факторына жатпайды:  

тұтынушыеың талғамы

Фирманың жиынтық өнімі (ТР) ең жоғары деңгейге жетеді, егер:  

MP = 0

Фирманың тұрақты шығындары – бұл:  

фирма жұмыс істемей тоқтап тұрса да өтейтін шығындар  

Шекті пайдалылықтың төмендеу заңы нені көрсетеді?  

Әрбір қосымша тауар бірлігінің әкелетін пайдасы, тауар саны өскен сайые азаяды  

Шекті шығын:

MC = dTC / dQ

Экономикалық шығындар:  

айқын шығындар + айқын емес шығындар  оның ішінде қарапайым пайда

...

Скачать:   txt (16.8 Kb)   pdf (97.6 Kb)   docx (15 Kb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club