Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Анализ опасных и опасных производственных факторов ТОО «Казахмыс Smelting »

Автор:   •  Декабрь 5, 2018  •  Курсовая работа  •  7,765 Слов (32 Страниц)  •  60 Просмотры

Страница 1 из 32

Андатпа

Дипломдық жобаның мақсаты - Kazakhmys Smelting LLP (Kazakhmys Smelting) кәсіпорынының қауіпті және зиянды өндірістік факторларын талдау,н егізгі фактор өнеркәсіптік қалдықтардың щыгарылымы және оларды жою жұмыстарын қарастыру.

Кәсіпорының қызметі – компоненттерден катодты мыс алу арқылы мыс концентратын металлургиялық өңдеу.

Аннотация

Целью дипломного проекта является анализ опасных и опасных производственных факторов ТОО «Казахмыс Smelting » (Kazakhmys Smelting), являющегося ключевым фактором в развитии промышленных отходов и их удалении.

Деятельность компании - металлургическая переработка медного концентрата катодной меди из компонентов.

Annotation

The purpose of the diploma project is to analyze hazardous and hazardous production factors of Kazakhmys Smelting LLP (Kazakhmys Smelting), a key factor in the development of industrial wastes and their removal.

The company's activity is metallurgical processing of copper concentrate by cathode copper from components.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

1

 ТОО «KazakhmysSmelting» кәсіпорынның жалпы сипаттамасы

1.1

 Кәсіпорынның ведомстволық байланысы, ситуациялық карта және мекен- жайы

1.2

«Қазақмыс Смелтинг» ЖШС қызметінің негізгі бағыттары

1.3

«Қазақмыс Смелтинг» ЖШС-нің қауіпті аймағын басқару жүйесін талдау

2

Өндірістегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары

2.1

 Өндірістік жазатайым оқиғалар мен кәсіптік ауруларды есепке алу және тексеру, қызметкерлерді сақтандыру

2.2

 Кәсіби және төтенше жағдайда жұмысшыларды оқыту шаралары

2.3

Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар

3

Қауіпті заттардың сипаттамалары        

3.1.1

«Kazakhmys Smelting» технологиялық процестің сипатамасы, шығын өндіріс технологиясы қалдықтардың пайда болу көзі ретінде

3.1.2

Негізгі технологиялық жабдықтардың тізімі

3.3

Қауіпті өндірістік факторларды бөлу туралы технологиялық деректер

3.4

Техникалық қауіпсіздік шешімдері

4

Қауіп-қатерді талдау (риcк)

4.1.1

Белгілі болуы мүмкін оқиғалар туралы ақпарат

4.1.2

Ықтимал апаттардың туындауы мен дамуының жағдайларын талдау

4.1.3

Авария, оқиға қаупін бағалау

4.2

Жазатайым оқиғаның пайда болуына және дамуына ықтимал сценарийлерді талдау

5

Қауіпсіздік және еңбекті қорғау

6

Өрт қауіпсіздігі

Өртке қарсы қорғаныс

Төтенше  жағдайды алдын алу жоспары

5

  Кәсіпорындардағы қауіпті және зиянды қалдықтарды талдау

5.1.1

БМЗ кәсіпорынының негізгі өндірістің  пайда болған қалдықтары

5.1.2

БМЗ кәсіпорынының қосалқы өндірістің  пайда болған қалдықтары

5.1.3

ТОО «KazakhmysSmelting» кәсіпорынның қатты қалдықтар

5.1.4

Қалдықтар өндірісінің сипаттамалары

6

Өндіріс және тұтыну қалдықтарын өндіру көлемін есептеу және негіздеу

6.1

Қалдықтарды басқару жүйесі

6.2

Қоршаған ортаға қойылған қалдықтардың теріс әсерін азайту жөніндегі шаралар

7

Экономическая часть

...

Скачать:   txt (119.1 Kb)   pdf (1 Mb)   docx (260 Kb)  
Продолжить читать еще 31 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club