Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Система пенсійного страхування в Україні

Автор:   •  Июль 9, 2019  •  Курсовая работа  •  10,666 Слов (43 Страниц)  •  27 Просмотры

Страница 1 из 43

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА

Економічний факультет

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

КУРСОВА РОБОТА

з навчальної дисципліни  «Фінанси»

на тему: «Система пенсійного страхування в Україні»

Студента (ки)  3  курсу  ЕФ-31  групи

галузі знань: 07 «управління та

                                   адміністрування»

спеціальності: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Лобова Ю.О.

    (прізвище та ініціали)

Керівник: кандидат економічних наук,

професор кафедри фінансів банківської справи та страхування

Глущенко А.С.                                                                                                            (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

                                                       

                             Національна шкала _______________

                     Кількість балів: ___________________

                                                   

                                     Члени комісії     ____________________  

                                                                                                                       (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                         _______________   

                                                                                                                         (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                 ________________ 

                                                                                                                          (підпис)                         (прізвище та ініціали

м. Харків  -  2019 рік


ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. Теоретична сутність та еволюція системи пенсійного страхування

 в Україні        5

  1. Сутність і структура системи пенсійного страхування в Україні,

її еволюція.        5

  1. Реформування пенсійних систем зарубіжних країн: досвід

для України.        14

РОЗДІЛ 2. Аналіз стану сучасної системи пенсійного страхування в Україні        18

2.1. Загальна характеристика сучасної пенсійної системи  в Україні.        18

2.2. Аналіз формування доходів Пенсійного фонду України та його використання в 2016 – 2018 рр        23

2.3. Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні та його аналіз        30

РОЗДІЛ 3. Проблеми та перспективи розвитку системи пенсійного

страхування        37

3.1. Сучасні проблеми функціонування пенсійної системи України.        37

3.2. Перспективи розвитку системи пенсійного страхування в Україні.41

ВИСНОВКИ        46

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        49


ВСТУП

Для кожної соціальної політики держави дуже важливим завданням є забезпечення достойної старості своїм громадянам. Згідно Конституції України, це право гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Система пенсійного забезпечення є невіддільним елементом соціального захисту населення кожної сучасної держави, базовою та однією з найважливіших гарантій стабільного розвитку суспільства.

Проте соціальне навантаження на ринок праці зростає через демографічні кризи старіння населення в країні, тому держава не може повноцінно забезпечувати громадян пенсійними виплатами.

Саме тому, вивчення системи пенсійного страхування, у тому числі недержавного пенсійного страхування, як форми додаткової пенсії в Україні, з врахуванням зарубіжного досвіду, є дуже актуальною темою.

...

Скачать:   txt (136.8 Kb)   pdf (666.7 Kb)   docx (204.4 Kb)  
Продолжить читать еще 42 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club