Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звiт з переддипломної практики в ПАТ КБ «Приватбанк»

Автор:   •  Октябрь 24, 2018  •  Отчет по практике  •  6,854 Слов (28 Страниц)  •  398 Просмотры

Страница 1 из 28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра фінансів

ЗВІТ

 з переддипломної практики

за напрямом підготовки _________«Фінанси, банківська справа і страхування»
за період з “___”_________20__ р. по “___”_______20__ р.

База практики: _______________________________________________

                     студента

             групи_______________

           

             ____________________                    

                          (П.І.Б.)

Керівник практики:

        Від університету (кафедри)_______________________

                                                         (П.І.Б.)

        Від підприємства_______________________

                                                         (П.І.Б.)

Івано-Франківськ

20___

[pic 1]

ЗМІСТ

Вступ.....................................................................................................................3

Розділ 1 Загальна характеристика ПАТ КБ «Приватбанк»..............................5

Розділ 2 Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища банку................12

Розділ 3 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності..15

Розділ 4 Індивідуальне заняття. Аналіз структури та динаміки кредитного портфеля банку...........................................................................................................24

Висновки............................................................................................................32

Перелік посилань на джерела...........................................................................33ВСТУП

Основною метою переддипломної практики є дати студенту практичні навички, показати в найкращому вигляді як діє банк, зацікавити студента і надати можливість подальшого працевлаштування.

Проходження практики в банківській установі є на сьогодні досить актуальним. Оскільки в період переходу України до ринкової економіки, в період розгортання інтеграційних процесів в Європі, частиною яких прагне стати Україна, значну роль відіграє банківська система. Вона за рахунок проведення виваженої, економічно ефективної грошово-кредитної політики може призвести до економічного зростання країни.

Важливою складовою частиною процесу підготовки спеціалістів є переддипломна практика. Вона дає змогу закріпити і поглибити теоретичні знання, одержані студентами у навчальному закладі і спрямована на набуття майбутніми спеціалістами необхідних навиків фінансово – економічної роботи в системі комерційного банку.

Для написання звіту з практики використовувалися усі дані, надані банком. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються у партнерстві з провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями і автовиробниками.

Поглиблення банківської реформи в Україні та всебічне зміцнення на цій основі національної банківської системи, забезпечення на ділі її ефективної підтримки з боку держави розглядається як одне з пріоритетних завдань економічної політики на сучасному етапі.[pic 2]

За допомогою практики я реалізувала такі цілі:

• вивчила правові основи, що регулюють діяльність фірми, зокрема їх фінансову діяльність;

• ознайомилась з фінансовою роботою банку і одержала досвід практичної роботи, необхідний для майбутнього;

• визначила шляхи вирішення головних проблем, з якими стикається банк в своїй діяльності.

Метою виробничої практики стало оволодіння сучасними методами і формами організації та знаряддями праці в галузі моєї майбутньої професії.

До основних завдань виробничої практики відносять:

...

Скачать:   txt (89.2 Kb)   pdf (616.8 Kb)   docx (178.4 Kb)  
Продолжить читать еще 27 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club