Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Дослідження складу і фінансового стану упродовж останніх п’яти років громадських організацій які ведуть роботу з роз’яснення переваг ме

Автор:   •  Май 26, 2019  •  Курсовая работа  •  3,919 Слов (16 Страниц)  •  42 Просмотры

Страница 1 из 16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Дослідження трансформацій фінансової системи

на тему: «Дослідження складу  і фінансового стану упродовж останніх п’яти  років громадських організацій які  ведуть роботу з роз’яснення переваг медичного страхування у республіці Польща»

Варіант № 14

Виконала:

ст. гр. ФБМ-11

Кравчук П.Ю.

Перевірив:

д.е.н. доц. каф ФІН

Алєксєєв І.В.

Львів 2018

ЗМІСТ

ВСТУП

3

РОЗДІЛ 1 ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯКІ  ВЕДУТЬ РОБОТУ З РОЗ’ЯСНЕННЯ ПЕРЕВАГ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

4

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДУ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ УПРОДОВЖ ОСТАННІХ П’ЯТИ РОКІВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ВЕДУТЬ РОБОТУ З РОЗ’ЯСНЕННЯ ПЕРЕВАГ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

8

2.1 Загальна структура і склад громадських організацій, які провадять свою діяльність у Республіці Польща, організація їх діяльності.

8

2.2  Дослідження фінансового стану і джерел фінансування, упродовж останніх п’яти років громадських організацій, які ведуть роботу з роз’яснення переваг медичного страхування у Республіці Польща

11

РОЗДІЛ 3 РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА, ЩОДО СКЛАДУ І ФІНАНСОВОГО СТАНУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ВЕДУТЬ РОБОТУ З РОЗ’ЯСНЕННЯ ПЕРЕВАГ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

14

ВИСНОВКИ

17

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

18

ВСТУП

Трансформація - це не обмежений в часі постійний процес перетворень системи, її елементів, зв'язків і відносин між ними. Економічна трансформація відбувається під впливом об’єктивних та суб’єктивних чинників, а ключовою її ознакою є сукупність змін, які в кінцевому підсумку призводять до нового економічного стану, нових економічних результатів та постановки нових економічних цілей та завдань.

Фінансова система — це сукупність урегульованих фінансово-правовими нормами окремих ланок фінансових відносин і фінансових установ, за допомогою яких держава формує, розподіляє і використовує централізовані і децентралізовані грошові фонди.

Некомерційні організації і установи, як складова фінансової системи, не виробляють матеріальний продукт, не створюють вартість, а існують за рахунок продукту, створеного у матеріальному виробництві. Метою діяльності таких установ не є одержання прибутку, їхні платежі в бюджет є незначними або вони їх взагалі не платять.

Громадські організації і доброчинні фонди також належать до некомерційних підприємств. Головним джерелом їх доходів є вступні і членські внески, добровільні і спонсорські пожертвування фізичних та юридичних осіб. Громадські організації можуть мати у власності комерційні підприємства, які спрямовують їм частину одержаного доходу. Розгалужена система недержавних громадських організацій і рухів є необхідною умовою демократії, одним із загальноприйнятих і найбільш поширених критеріїв якої є можливість громадян брати реальну участь в управлінні, у вирішенні як державних, так і громадських справ. Суспільство не може бути демократичним, якщо воно позбавлене таких можливостей.

В сучасних умовах, коли держава не готова відповідати на всі виклики соціально-економічної кризи, громадські організації перебирають на себе ряд соціальноопікунських функцій від держави.

Метою даної курсової роботи є дослідження складу  і фінансового стану упродовж останніх п’яти  років громадських організацій які  ведуть роботу з роз’яснення переваг медичного страхування у республіці Польща.

Для отримання даних, які повною мірою відображають достовірну і актуальну інформацію про досліджуваний об’єкт необхідно зібрати теоретичну інформацію про діяльність громадських організацій які провадять діяльність у республіці Польща. Також необхідно на основі статистичних данних визначити принципи трансформації та динаміку розвитку певних критеріїв які описують склад і фінансовий стан громадських організацій.

...

Скачать:   txt (55.3 Kb)   pdf (314.5 Kb)   docx (87.6 Kb)  
Продолжить читать еще 15 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club