Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Стратегії розвитку економічних відносин України з Німеччиною

Автор:   •  Февраль 12, 2018  •  Курсовая работа  •  19,971 Слов (80 Страниц)  •  284 Просмотры

Страница 1 из 80

ЗМІСТ

ВСТУП

7

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

10

1.1. Сутність та трансформація розвитку економічних відносин

10

1.2. Основні форми міжнародних економічних відносин

16

1.3. Особливості розвитку українсько-німецьких двосторонніх відносин

27

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І НІМЕЧЧИНОЮ

33

2.1. Сучасний стан українсько-німецьких зовнішньоекономічних відносин

33

2.2. Аналіз інвестиційної сфери у зовнішньоекономічних відносинах України з ФРН

42

2.3. Проблеми та перспективи розвитку українсько-німецьких економічних відносин

49

РОЗДІЛ 3. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ І НІМЕЧЧИНОЮ

57

3.1. Формування українсько-німецької моделі співробітництва

57

3.2. Модель двосторонніх економічних взаємовідносин між Україною і Німеччиною

62

3.3. Розвиток українсько-німецької міжнародної мережі

75

ВИСНОВКИ

85

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

91

ДОДАТКИ

96ВСТУП

Актуальність теми обумовлена необхідністю поглибленого дослідження концептуальних засад організації ефективного співробітництва України з основними економічними партнерами, серед яких одним із головних є Федеративна Республіка Німеччина.

Динамізм ХХІ століття та численні виклики сучасності спричиняють гостру потребу в науковому обґрунтуванні нових векторів економічної політики України з використанням наявного досвіду міжнародної кооперації за участю провідних держав світу.

Необхідною також вбачається потреба у проведенні детальних наукових досліджень щодо практичних аспектів реалізації інструментарію міжнародної співробітництва, підпорядкованих меті налагодження ефективного співпраці України з зарубіжними партнерами шляхом розробки моделі розвитку економічних відносин, яка б забезпечувала реалізацію і захист національних інтересів.

Теоретичні та практичні аспекти міжнародного співробітництва стали предметом досліджень ряду вітчизняних і зарубіжних вчених, серед яких О.Г. Білорус, І.В. Бураковський, Б.В. Губський, Д.Г. Лук’яненко, А. Маршалл, Дж.Ст. Мілль, Б. Олін, Ю.М. Пахомов, Д. Рікардо, Т.М. Рибчинський, П. Самуельсон, А. Сміт, С.І. Соколенко, А.С. Філіпенко, Е. Хекшер. Питання поглиблення багаторівневої міжнародної економічної співпраці розглядали в своїх роботах наступні українські і закордонні вчені: Т.В. Кальченко, Л.П. Петрашко, Т.М. Циганкова та інші.

Разом з тим, у вітчизняній економічній науці питання подальшого поглиблення економічного співробітництва України і ФРН є малодослідженим.

Метою дипломної роботи є обґрунтування теоретичних основ та розробка практичних рекомендацій щодо стратегії розвитку економічних відносин України з Німеччиною.

Виходячи з мети дослідження, в роботі були поставлені наступні конкретні завдання:

  • визначити сутність та трансформація розвитку міжнародних економічних відносин;
  • виявити основні форми міжнародних економічних відносин;
  • дослідити особливості розвитку українсько-німецьких двосторонніх відносин;
  • проаналізувати сучасний стан українсько-німецьких зовнішньоекономічних відносин;
  • виявити проблеми та перспективи розвитку українсько-німецьких економічних відносин;
  • запропонувати стратегію розвитку економічних відносин між Україною та Німеччиною.

Об’єктом дослідження є процес розвитку економічних відносин України з Німеччиною.

Предметом дослідження є мeхaнiзми формувaння cтрaтeгiї розвитку економічних відносин України з Німеччиною.

...

Скачать:   txt (292.7 Kb)   pdf (689.7 Kb)   docx (120.7 Kb)  
Продолжить читать еще 79 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club