Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Автомобільний ринок Китаю сучасний стан та перспективи розвитку

Автор:   •  Июнь 21, 2022  •  Курсовая работа  •  10,453 Слов (42 Страниц)  •  9 Просмотры

Страница 1 из 42

ЗМІСТ

ВСТУП        3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ РИНКУ АВТОМОБІЛІВ        5

1.1. Суть та характеристика ринку автомобілів        5

1.2. Характеристика факторів, що впливають на розвиток ринку автомобілів        11

1.3. Роль інновацій та екологізації в розвитку ринку автомобілів        17

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН, ДИНАМІКА, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ КИТАЮ        24

2.1. Характеристика китайської автомобільної промисловості        24

2.2. Аналіз стану та динаміки показників автомобільного ринку  Китаю        30

2.3. Місце Китаю в міжнародній торгівлі автомобілями        33

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  АВТОМОБІЛЬНОГО РИНКУ КИТАЮ        38

3.1. Проблеми розвитку автомобільного ринку Китаю        38

3.2. Обґрунтування перспектив розвитку автомобільного ринку  Китаю        42

ВИСНОВКИ        48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        51

ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішній день зусилля Китаю спрямовані на подальше підвищення статусу країни на міжнародній арені і виходження його в число провідних країн світу за рівнем обсягу ВВП на душу населення, перетворення країни в державу з високим рівнем матеріальної і духовної культури. Все це стає можливим завдяки тому, що Китай зосередився на поєднанні елементів соціалістичного управління з поетапним переходом до ринкової економіки.

В даний час автомобілебудування Китаю стає однією з провідних світових галузей. Виявлення основних проблем, тенденцій і перспектив подальшого розвитку автомобільної промисловості є надзвичайно актуальним для Китаю напрямком наукових досліджень, що мають важливе практичне значення.

Аналіз досліджень та публікацій. У сучасній вітчизняній і зарубіжній економічній літературі загальнотеоретичні питання функціонування ринку автомобілів отримали достатнє освітлення. Зокрема зазначені питання досліджували Андрєєв О. В., Бодрова Н.Е., Бойко В. С., Бубнов Ю. В., Глущенко О.М., Кібік О.М., Колбасін Є. С., Кривоконь О.Г., Ладуба Т.Ю., Омельченко А.В., Шевченко І. Ю., Шевчик Е.В., Юринець О.В. та інших. Разом з тим кількість робіт, присвячених конкретно проблемам розвитку ринку автомобілів Китаю на сучасному етапі вельми обмежена. Більшість робіт присвячено річним оглядам китайського ринків автомобілів, розгляду поточного стану діяльності окремих автомобільних корпорацій Китаю.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні сучасного стану автомобільного ринку Китаю виявленні проблем та обґрунтуванні перспектив розвитку.

Відповідно до визначеної мети в роботі поставлено наступні завдання:

  • розкрити суть та надати характеристику ринку автомобілів;
  • охарактеризувати фактори, що впливають на розвиток ринку автомобілів;  
  • дослідити роль інновацій та екологізації в розвитку ринку автомобілів;
  • надати характеристику китайської автомобільної промисловості;
  • провести аналіз стану автомобільного ринку  Китаю;
  • визначити місце Китаю в міжнародній торгівлі автомобілями;
  • дослідити проблеми розвитку автомобільного ринку  Китаю;
  • обґрунтувати перспективи розвитку автомобільного ринку  Китаю.

Об'єктом дослідження виступає автомобільний ринок Китаю.

Предметом дослідження є тенденції розвитку китайського ринку автомобілів в умовах глобалізації.

Методи дослідження. В основу дослідження покладено загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: теоретико-методологічний – для аналізу фахової наукової літератури, теоретичного узагальнення й формування висновків щодо сутності ринку автомобілів; декомпозиції – для розкриття мети дослідження та постановки завдань; методи аналізу та синтезу – для обґрунтування цілісної концепції функціонування китайського ринку автомобілів; економічного аналізу – для аналізу показників функціонування китайського ринку автомобілів; абстрактно-логічний – для визначення перспектив розвитку китайського автомобільного ринку.      

...

Скачать:   txt (146.2 Kb)   pdf (574.9 Kb)   docx (139.4 Kb)  
Продолжить читать еще 41 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club