Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Основні проблеми банківської системи України

Автор:   •  Февраль 11, 2020  •  Реферат  •  1,364 Слов (6 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 6

Основні проблеми банківської системи України

THE MAIN PROBLEMS  OF BANKING SYSTEM OF UKRAINE. This study desribed the main problems of banking system of Ukraine and provided dynamics of working Ukrainian banks during 2008-2018 years. The ways of improving  and avoding  problems Ukrainian banks are suggested.

Вступ. Банківська система є однією із важливих складових  для фінансового ринку. Для прогресучого розвитку економіки необхідно побудувати надійну та досконалу банківську систему, що буде сприяти реструктуризації економіки та стабілізації розвитку. Політична та економічна криза, що продовжується останніми роками в України, значно послабила і стан банківської системи країни. У сучасних умовах банківська система України перебуває у найскладнішій ситуації за весь період свого існування від моменту здобуття незалежності. Поєднання низки несприятливих об’єктивних і суб’єктивних чинників світового і національного економічного розвитку, зовнішньої і внутрішньої політики вилилось у безпрецедентну за масштабами і наслідками для економіки банківську кризу, від подолання якої вирішальною мірою залежить економічне майбутнє нашої держави. Усе це зумовлює актуальність розроблення заходів, спрямованих на реформування банківської системи із урахуванням сучасного стану та євроінтеграційних напрямків розвитку економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Дослідження теоретичних та прикладних аспектів розвитку банківської системи України опубліковані в працях таких зарубіжних вчених, як Д. Даймонд, П. Роуз, С. Фрост , Р.Чаркхем . Проблема зловживань у банківській сфері та проблема банкрутств банків вивчалася багатьма вітчизняними, як науковцями так і практиками. Зокрема, це: Т. Євенко , О. Материнська, А. Меньшова, А. Олійник, А. Платковська, О. Сорокіна, К. Фрумкін , Д. Чеховський .

Постановка завдання. Метою дослідження є виявлення проблем у банківськівській системі України та представлено способи їх оптимізації для підвищення її ефективності.

Виклад основного матеріалу. Для виявлення основних недоліків функціонування банківської системи України (в подальшому в тексті – БСУ), необхідно дослідити особливості її становлення та розвитку.

В цілому, розвиток БСУ розпочався з моменту прийняття Закону України «Про банки і банківську діяльність» [1].

В основу функціонування БСУ покладені загальновизнані принципи банківської діяльності у світі, зокрема:

- дворівнева структура, чітке функціональне розмежування між банками першого та другого рівнів;

- функціонування банків другого рівня на комерційних засадах та на договірних відносинах зклієнтурою;

- ліквідація монополії держави на банківську справу, можливість створення комерційних банків

- різних форм власності;

- організація державного контролю і нагляду за банківською діяльністю і покладення цього

- завдання на центральний банк;

- незалежність центрального банку від державних органів виконавчої влади;

- формування загальносистемної інфраструктури забезпечення банківської діяльності [2].

Погіршення внутрішньої безпеки, банкіські кризи призводять до погіршення ситуації на банківській системі України. Основні проблеми поділяють : на зовнішні, які не залежать від керівництва установи та її акціонерів, а також внутрішні, які спричинені чинниками, що існують в середині установи .Загальноекономічна ситуація в країні, інфляція, ринкові реформи, втрата довіри до банку з боку клієнтів, внаслідок прийняття невірних управлінських рішень; рейдерські атаки все це належить до зовнішніх чинників. До внутрішніх: недотримання законодавства, особливо в частині підтримання необхідного рівня всіх показників; обман органів влади, некомпетентне керівництво, недоліки внутрішньобанківської системи, яка безпосередньо залежить від політики, що проводиться всередині установи [3].

...

Скачать:   txt (19.6 Kb)   pdf (189.3 Kb)   docx (26.1 Kb)  
Продолжить читать еще 5 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club