Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Діяльність банків на міжнародному ринку цінних паперів

Автор:   •  Июнь 18, 2022  •  Курсовая работа  •  8,510 Слов (35 Страниц)  •  17 Просмотры

Страница 1 из 35

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

 

 

Реєстраційний номер ______                      студентка ІІІ курсу

«____»____________ 2021 р.                      спеціальності «Фінанси,  

банківська справа та страхування»       денної форми навчання

                                                   Баранова Юліана Євгеніївна            

                                                               

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 з дисципліни «Банківські операції»

«Діяльність банків на міжнародному ринку цінних паперів»

 

 

 

 

Рекомендовано до захисту :

«____»_____________ 2021 р.                                     Науковий керівник:

_________________________                                     Безносько Ю. В.

                                                                                                   

 

 

 

Робота захищена «____»____________ 2021  р. з оцінкою _________________ Підпис членів комісії ______________________________________________

 

Ужгород 2021

ЗМІСТ

        ВСТУП          

РОЗДІЛ І. СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКІВСЬККИХ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ  . . . …………………………………... . . 5

1.1. Загальна характеристика роботи банків на міжнародному ринку цінних паперів  . . . . …………………………………………………………. . . . . . 5

1.2. Види операцій банку з цінними паперами на міжнародному фондовому ринку  . . . ……………………………………………………. . . … . . 11

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА РИНКУ ЦІННИХ

ПАПЕРІВ ……………………………………………………………………….…..17

РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ НА

РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ …………………………………………………..…..26

3.1. Новітні світові тенденції в розвитку діяльності банків на

міжнародному ринку цінних паперів  …………………………………………….26

3.2. Удосконалення державного регулювання ринку цінних паперів в

Україні……………………………………………………………………………….29

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ        

         


ВСТУП

Важливим сегментом світового фінансового ринку є міжнародний ринок цінних паперів. Завдяки своїй природі фондовий ринок успішно виконує функції забезпечення реального сектору економіки та стимулювання виробництва за рахунок перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів, та структурну перебудову економіки в наслідок трансформації відносин власності.

У більшості країн світового співтовариства провідним інституційним учасником ринку цінних паперів є банки. Саме через банківські установи проходить велика частина операцій з цінними паперами: емісія, інвестування, управління цінними паперами, професійна діяльність з цінними паперами, посередницька і т.д. Саме тому, на сьогодні актуальним є дослідження питань пов'язаних з банківською діяльністю та з функціонуванням фондових ринків, дослідження взаємодії зазначених двох найважливіших фінансових секторів - банківського і фондового. 

Теоретичні та практичні питання розвитку банківських операцій на фондовому  ринку розглядались як у зарубіжній, так і у вітчизняній економічній науці, зокрема зарубіжними вченими, починаючи з Д. Кейнса, А. Маршалла, Ф.Хайєка, А. Сміта, Й. Шумпетера, М. Фрідмена та закінчуючи більш сучасними авторами – Г. Александером, Д. Бейлі, Р. Родрігесом, Р. Тобіном, В. Шарпом. Важливим є також внесок вітчизняних Л. Алексеєнко, В. Базилевич, З. Васильченко.

Метою написання курсової проєкту є дослідження діяльності комерційних банків на фондовому ринку.

...

Скачать:   txt (111.5 Kb)   pdf (368.7 Kb)   docx (263.8 Kb)  
Продолжить читать еще 34 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club