Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Економічний аналіз

Автор:   •  Январь 25, 2018  •  Контрольная работа  •  455 Слов (2 Страниц)  •  157 Просмотры

Страница 1 из 2

Міністерство транспорту та зв’язку України

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

ім. ак. В.Лазаряна

Кафедра «Фінанси та банківська справа»

_______________________________________

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ

     

   Студентки групи ФК1511 (736)

Грищенко Дарина Ігорівна

                                         перевірела роботу доц. Шило Л.А

м. Дніпро 2017

Задача 1. («Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці»)

Визначити вплив факторів на обсяг виробленої продукції  методом ланцюгових підстановок і методом абсолютних різниць:

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

абсолютне

відносне, %

Обсяг виробленої продукції (ОВП), тис.грн.

17280,3

14379,3

-2901

83,2

Середньооблікова кількість робітників (Чр), осіб

903

801

-102

88,7

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік (Дрр)

183,3

193,1

-9,8

105,3

Середня тривалість робочого дня (Тс), годин

8

7,78

-0,22

97,25

Середньогодинний виробіток продукції одним робітником (вгр),  грн.

13,05

11,9

-1,15

88,1

Задача 2. («Аналіз необоротних активів підприємства»)

Провести аналіз ефективності використання нематеріальних активів ВАТ «Потенціал» за два роки

Показник

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

абсолютне

відносне, %

1

2

3

4

5

1.Середньорічна вартість нематеріальних активів, тис. грн.

173

220

47

127,16

2. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

1025

1389

364

135,5

3. Чистий прибуток, тис.грн.

145,5

201,8

56,3

138,7

4. Коефіцієнт виробничої віддачі (фондовіддачі) нематеріальних активів, грн./грн. (ряд.2:ряд.1)

5,9

6,3

0,4

Х

5. Коефіцієнт виробничої місткості нематеріальних активів (фондомісткість), грн./грн. (ряд.1:ряд.2)

0,16

0,16

0

Х

6. Чиста рентабельність основної діяльності (ряд.3:ряд.2)

0,14

0,14

0

Х

Задача 3. («Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання»)

За даними таблиці проаналізувати інтенсивність використання виробничих запасів ВАТ "Техагрегат".

Таблиця

Динаміка оборотності виробничих запасів ВАТ 'Техагрегат"

Показник

Попередній період

Звітний період

Абсолютне відхилення

1

2

3

4

Собівартість реалізованої

продукції, тис. грн.

2009,5

2314,7

305,2

Середньорічний залишок

виробничих запасів, тис. грн.

410,5

538,8

128,3

Коефіцієнт оборотності

виробничих запасів

4,89

4,29

-0,6

Тривалість обороту

виробничих запасів, днів

73,6

83,9

10,3

Коефіцієнт закріплення

виробничих запасів

0,2

0,2

0

...

Скачать:   txt (7.1 Kb)   pdf (115.1 Kb)   docx (19.8 Kb)  
Продолжить читать еще 1 страницу »
Доступно только на Essays.club