Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Бізнес-план Вітчизняними підприємствами

Автор:   •  Ноябрь 7, 2019  •  Курсовая работа  •  18,561 Слов (75 Страниц)  •  34 Просмотры

Страница 1 из 75

                                                               

                                                                   ЗМІСТ

 Вступ……………………………………………………………………………....3

1.  Теоретичні аспекти розробки бізнес-план…………………………………...5

      1.1.   Ступінь поняття бізнес-плану та його складові………...………..…...6

      1.2. Умови розробки бізнес-плану з урахуванням специфіки галузей виробництва……………………………………………………..………….……8

      1.3.  Правове регулювання процесу розробки бізнес-плану………..……..9

2. Аналіз фінансово – економічних показників господарської діяльності підприємства……………………....…………………………………..…….......10

3. Напрямки покращення процесу розробки бізнес-плану Вітчизняними підприємствами…………………………………………………………..……..25

      3.1.  Структура бізнес-плану в Україні: особливості та недоліки........….25

      3.2. Закордонний досвід розроблення бізнес-плану та можливості його імплементації у Вітчизняній реалії……………………………………..…......31

Висновки………………………………………………………………….……..34

Список використаної літератури……………………………………………….36 Додатки…………………………………….………………………...………… 38                                                          

                                                           

                                                         

                                                                   ВСТУП                                                        Підвищення ефективності аграрного бізнесу є важливим напрямом економічного зростання економіки України. В сільськогосподарському виробництві продовжується нераціональне використання природно - ресурсного, трудового та виробничого потенціалу. Ефективність використання ресурсів залежить від значної кількості різноманітних організаційно-економічних, технічних і фінансових чинників, що зумовлює потребу реального обґрунтування кожного проекту інвестування діючого або новостворюваного підприємства. Досвід зарубіжних і вітчизняних підприємств свідчить, що бізнес-планування є важливою умовою функціонування підприємств, їх економічного росту та розвитку. Перехід аграрних підприємствах України до ринкових відносин зумовив зближення методичних підходів, що застосовуються у вітчизняній практиці планування, з практикою зарубіжних країн. Якщо на початку переходу до ринку значна частина українських підприємств не складали плани у зв’язку з невизначеністю та нестабільністю їх зовнішнього середовища, то останнє десятиріччя суттєво змінило ситуацію. Спочатку помітно посилилась увага до складання бізнес-планів, а потім відбувся швидкий перехід від довільної структури бізнес-плану до стандартизованої її форми, яка відповідає міжнародним стандартам та інтересам інвесторів.                                                Таким чином, на теперішній час все більш необхідним документом в діяльності підприємств і фірм стає саме бізнес-план. У ньому відбиваються проблеми, з якими належить зіткнутися підприємцям у процесі досягнення поставлених перед ними цілей. Систематизація цих проблем у відповідних розділах бізнес-плану допомагає виробити і забезпечити їх найбільш прийнятні шляхи вирішення. Зміст і ступінь конкретизації розділів визначається специфікою і сферою її діяльності. Володіння теоретичними та практичними навичками складання бізнес-плану — необхідна умова успішної діяльності, як працівників економічних служб, так і керівників фірм, організацій, підприємств, незалежно від організаційно-правової форми та масштабів діяльності.                                                                                Актуальність даної курсової роботи пов'язана з тим, що бізнес-план –  невід'ємний елемент стратегічного управління будь-якою фірмою, один з передінвестиційних етапів ділових проектів. Без бізнес-плану взагалі не слід братися за підприємницьку діяльність, інакше можливість одержання позитивного результату опиниться під питанням.                                Ґрунтуючись на актуальності теми дослідження, можна визначити основну мету курсової роботи, яка полягає у вивченні методики розробки бізнес-планів, як на Вітчизняних підприємствах, так і на прикладі зарубіжних компаній.                                                                                                         Саме бізнес-план описує всі основні аспекти майбутнього підприємства. Бізнес-план підсумовує ділові можливості та перспективи, пояснює, як ці можливості можуть бути реалізовані. У бізнес-плані формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.                                                                                                 Бізнес-план дає можливість визначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прогнозує процеси розвитку виробництва, конкретизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкладання коштів у розвиток виробництва.                                                                                        Отже роль бізнес-плану в діяльності підприємства достатньо важлива. Тому правильно складений бізнес-план у подальшому чітко показує, чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона доходи, що окуплять понесені витрати.                                                                                        

...

Скачать:   txt (108.2 Kb)   pdf (546.5 Kb)   docx (145.4 Kb)  
Продолжить читать еще 74 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club