Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Підготовка та виконання зовнішньоекономічної операції (імпорт)

Автор:   •  Январь 22, 2023  •  Курсовая работа  •  9,211 Слов (37 Страниц)  •  7 Просмотры

Страница 1 из 37

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни «Проектування зовнішньоекономічної операції» на тему:

«Підготовка та виконання зовнішньоекономічної операції (імпорт)»

                                                                    Виконав:

                                                                                       

                                                                    Керував:

                                                                                                 

ЛЬВІВ – 2020


[pic 1][pic 2]

АНОТАЦІЯ

У курсовому проекті подано коротку характеристику про досліджуване підприємство, обгрунтовано вибір запропонованого варіантом курсового проекту виду зовнішньоекономічної операції для ринку конкретної країни, а саме Болгарії, подано визначення методу здійснення зовнішньоекономічної операції, описано послідовність процедури встановлення контактів з іноземними партнерами, пророблено базисні та валютно-фінансові умови контракту, проаналізовано та пророблено конкурентні матеріали, підготовлено проект контракту,  описано заходи для проведення попередніх переговорів та узгодження проекту контракту, складено протокол про наміри та попередній контракт, визначено яка сторона друкує, робить копії, хто з обох сторін підписує контракт, розроблено цільові заходи для виконання контрактних зобов’язань, розглянуто можливі претензії та рекламації з імпорту.

ANNOTATION

The course project provides a brief description of the investigated enterprise, justifies the choice of the proposed variant of the course project type of foreign economic operation for the market of a specific country, namely Bulgaria, the definition of the method of foreign economic transactions, describes the sequence of procedures for establishing contacts with foreign partners, the basic and monetary and financial conditions of the contract, analyzed and developed competitive materials, prepared a draft contract, described the measures for conducting preliminary negotiations and agreeing on a draft contract, drafting a protocol of intent and a preliminary contract, determining which side is printing, making copies of both parties signing a contract, developing targeted measures for the fulfillment of contractual obligations, examining possible claims and complaints regarding imports.


ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………………….5

Розділ 1. Коротка характеристика підприємства………………………………………..7

Розділ 2. Обґрунтування вибору виду ЗЕО для ринку конкретної країни…………….8

Розділ 3. Визначення методу здійснення ЗЕО…………………………….……………10

Розділ 4. Встановлення контактів з іноземним партнером…………………………….10

Розділ 5. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту……………….12

Розділ 6. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів……………………………….18

Розділ 7. Підготовка Проекту контракту……………………………………………….20

Розділ 8. Проведення попередніх переговорів та узгодження Проекту контракту….20

Розділ 9. Складання протоколу про наміри……………………………………………..22

Розділ 10. Укладання та підписання контракту………………………………………...22

Розділ 11. Виконання контрактних зобов’язань, контроль за виконанням контрактних зобов’язань……………………………………………………………………………….23

Розділ 12. Розгляд можливих претензій та рекламацій з експорту та подання таких з імпорту……………………………………………………………………………………25

Висновок………………………………………………………………………………….26

Список використаної літератури………………………………………………………..28

Додаток №1………………………………………………………………………………29

Додаток №2………………………………………………………………………………31

Додаток №3……………………………………………………………………………....33

Додаток №4……………………………………………………………………………....34

Додаток №5………………………………………………………………………………36

Додаток №6………………………………………………………………………………44

Додаток №7………………………………………………………………………………45

Додаток №8………………………………………………………………………………46


ВСТУП

Темою даного курсового проекту є підготовка, укладання та виконання конкретного зовнішньоторгового контракту. В даній роботі ми розглядатимемо зовнішньоекономічну операцію «Імпорт засобів для прання». Нижче буде наведено коротку характеристику теперішнього стану на ринку засобів для прання в Україні.

...

Скачать:   txt (109.8 Kb)   pdf (1.1 Mb)   docx (2.3 Mb)  
Продолжить читать еще 36 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club