Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України

Автор:   •  Март 23, 2018  •  Реферат  •  2,099 Слов (9 Страниц)  •  192 Просмотры

Страница 1 из 9

Міністерство освіти і науки України

Київський університет туризму, економіки і права

Реферат

з дисципліни « Товарознавство, стандартизація, сертифікація і метрологія»

на тему « Сучасний стан та перспективи розвитку молочного ринку України»

Виконала :

студентка групи 11-ГРСз

Наконечна Ірина Іванівна

Перевірив:

Красовський  Є. В.

Київ 2017

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………………..3

Розділ 1. Молочна промисловість – одна з провідних галузей народного господарства………………………………………………………………………………..4

  1.  Ринкові частки основних виробників на ринку цільномолочної продукції……….6

Розділ 2. Сегментація ринку за видами молочної продукції……………………………7

2.1. Виробництво готової  молочної продукції на великих підприємствах……………..8

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………..9

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………….10

ВСТУП

Актуальність теми. Молоко і молокопродукти необхідні для підтримання життєдіяльності людини, вони є важливим джерелом білку, вітамінів та мінералів, а також кальцію, що є обов’язковим для здоров’я населення. В Україні це не лише один з основних продуктів харчування, а й окремий компонент виробництва  багатьох товарів харчової промисловості (кондитерські вироби, майонез, соуси та ін.). Забезпечення населення молоком та молокопродуктами, тісно пов’язане з розвитком молочного ринку, функціонування якого залежить від якісної сировинної бази, стану виробництва, ринкової інфраструктури, платоспроможності споживачів. Це свідчить про важливість стабільного розвитку їх виробництва і збуту, ефективного функціонування переробних підприємств, підвищення конкурентоспроможності. Для цього необхідно володіти достовірною інформацією про стан та стратегічні напрямки майбутнього розвитку молочного ринку. Оскільки кон’юнктура на ринку молока постійно  змінюється,  виникає потреба періодично аналізувати поточну ситуацію та перспективи  його розвитку.

Значення молочної промисловості в господарському комплексі України та вагомість молочних продуктів в системі харчування пояснюють підвищену увагу науковців до питань їх подальшого розвитку. Особливості та основні проблеми функціонування молочного ринку розглядали такі вчені як Н.С. Бєлінська, П.С. Березівський, С.В. Васильчак, П.І. Гайдуцький, Т.Г. Дудар,  В.О. Рибінцев, П.Т. Саблук, В.Б. Смолінський та інші.  Зокрема Н.С. Бєлінська описує  проблеми ціноутворення на ринку молока  за відсутності державного регулювання, проблеми нарощування обсягів виробництва, удосконалення роботи зі створеною новою сировинною зоною. Т.Г.

        Предметом дослідження є молочні вироби та їх властивості.

        Об’єктом дослідження є розвиток молочного ринку України.

        Завдання дослідження: проаналізувати стан молочної промисловості в Україні. А також відокремити всі позитивні і негативні тенденції, які відбуваються на молочному ринку.

        Структура реферату складається зі вступу, 2 розділів і підрозділів, висновку та списку використаних джерел.

Розділ 1. Молочна промисловість – одна з провідних галузей народного господарства, яка забезпечує населення продуктами харчування.

     Починаючи з другої половини 90-хрр. суттєво скоротилися обсяги споживання молока та молочних продуктів. Якщо у 1990 році середнє споживання 1 особою становило 373 л/рік молочних продуктів (у перерахунку на молоко),  у 1995 році - 244 л/рік, в 2009 році ця цифра знизилася до 206 л/рік, що можна пояснити скороченням вмісту молока, у продукції, яка виробляється.

     Обсяги виробництва молочної продукції залежать від обсягів виробництва молока та стану тваринництва в країні. За 2005-2009 рр. виробництво молока скоротилося на 18%, до 11,2  млн.тонн, поголів’я ВРХ – на 31%, до 4,5 млн.голів, у т.ч. корів – на 27,6%, до 2,6 млн.голів. Випереджання темпів скорочення поголів’я над скороченням виробництва молока пов’язано з тим, що ліквідується у першу чергу найменш продуктивне стадо.

...

Скачать:   txt (27.2 Kb)   pdf (193.6 Kb)   docx (40.3 Kb)  
Продолжить читать еще 8 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club