Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Державна служба статистики України

Автор:   •  Октябрь 9, 2019  •  Реферат  •  1,633 Слов (7 Страниц)  •  49 Просмотры

Страница 1 из 7

Дисципліна

"Управління змінами та впровадження інновацій"

"Державна служба статистики України"

ХАРКІВ – 2018


В умовах економічного розвитку, суспільство володіє статистичною інформацією як сукупністю числових даних про масові суспільно економічні явища та процеси. Це дає змогу будувати прогнози розвитку соціально - економічних явищ, бачити закономірності в масиві чисел, виділяти стійкі зв’язки між окремими показниками, визначати основні дії при ухваленні рішень [1, с. 153].

В статистичних даних чітко відображається хід перебудови нашого суспільства. Щоб наша країна швидше наздогнала світове співтовариство, в ній розпочалась реорганізація державних органів, і в тому числі вітчизняної статистики. Організація статистики в Україні згідно Конституції України визначається виключно законами. Виходячи з цього, державною службою статистики України була проведена велика робота з підготовки пакета законопроектів у сфері статистики. Верховною радою було прийнято такі закони: “Про державну статистику”, “Про Всеукраїнський перепис населення”, “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (в частині встановлення відповідальності за порушення порядку подання та використання даних державних статистичних спостережень)”; “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про державну статистику”.

Ці законодавчі акти повністю відповідають основним принципам офіційної статистики Організації Об'єднаних Націй (ООН), адаптовані до законодавства Європейського Союзу (ЄС) у сфері статистики, а також отримали позитивну оцінку Євростату і статистичного департаменту МВФ (Міжнародного валютного фонду). Їх прийняття створило відповідні правові та організаційні умови для подальшого розвитку державної статистики в Україні.

Вивченням економічно-соціального становища країни, її окремих регіонів, галузей, фірм, підприємств, займається спеціально створений орган, – Державна служба статистики України (Держстат). Держстат має систему статистичних органів, побудовану за адміністративно-територіальним принципом та розвивається в напрямках подальшої міжнародної інтеграції. Виступає як основний необхідний, ефективний інструмент державного управління, являючись головним інформаційним джерелом даних для управлінських, науково-дослідних, практичних потреб різних структур, організацій та населення.

Метою реорганізації статистики є підвищення якості її діяльності шляхом розбудови цілісної, ефективної, національної офіційної статистики для проведення аналізу та прогнозування розміщення продуктивних сил, ефективності функціонування соціально-економічного комплексу регіону та ступеня задоволення потреб країни у виробництві, розподілі та споживанні товарів та послуг, також відповідати стандартам ЄС. Поставлена задача створення інформаційно-телекомунікаційної статистики, в основу якої було б покладено формування локальних обчислювальних мереж, які будуть сприяти переходу до нової інформаційної технологічної бази. Євростат підтримує Держстат України в здійснені подальших кроків щодо оптимізації та впроваджені нової бази та реалізації її в реальному житті.

За роки незалежності державна статистика України, основним завданням якої є об’єктивна оцінка соціально-економічного розвитку країни, зазнала 8 значних змін, проте для підняття статистики до сучасного міжнародного наукового рівня, задоволення потреб системи управління та інших соціально - економічних суб’єктів в якісній, повній, різноманітній і своєчасній інформації, вкрай необхідна докорінна її перебудова [2, с. 221].

Серед проблем сучасної статистики виділяють:

1. Неправильне застосування статистичної методології. Для України на сьогодні актуально питання узгодженості національних, та міжнародних стандартів статистичного дослідження. Оскільки встановлення закономірностей масового явища відбувається через спостереження окремих його елементів (поведінка яких може суттєво різнитись), то при цьому існує можливість отримання невірних висновків.

...

Скачать:   txt (25.1 Kb)   pdf (110.3 Kb)   docx (14.3 Kb)  
Продолжить читать еще 6 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club