Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Система державних органів згідно з Конституцією України

Автор:   •  Март 1, 2018  •  Курсовая работа  •  8,801 Слов (36 Страниц)  •  365 Просмотры

Страница 1 из 36

Тема « Система державних органів згідно з Конституцією України»

ЗМІСТ:

Реферат………………………………………………………………………...3

Вступ…………………………………………………………………………...4

І Загальнотеоретична характеристика органів державної влади

  1. Визначення поняття «органи державної влади»………………………...6

1.2 Види органів державної влади ………………………………………….13

ІІ Організація  діяльності системи органів державної влади згідно  

    Конституції України

2.1  Характеристика законодавчих органів влади…………………………17

2.2 Особливості діяльності виконавчих органів влади……………………19

2.3 Роль та місце судових органів в системі органів державної влади…...25

Висновки……………………………………………………………………...32

Список використаних джерел……………………………………………….35

                                                                

                                             

             Курсова робота: 38 сторінок, 31 джерело.

Структура  курсової роботи: вступ, основний виклад матеріалу з двох розділів, а також список використаних джерел.

           Предметом дослідження  є система державних органів згідно з Конституцією України.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають  при  реалізації правових засад системою  органів державної влади в Україні.

  Метою курсової роботи є  вивчення системи державних органів згідно з Конституцією України. Відповідно до мети було поставлено такі завдання: дати загальнотеоретичну характеристику органів державної влади;  з’ясувати визначення поняття «органи державної влади»;  розкрити види органів державної влади; показати  організацію  діяльності системи органів державної влади згідно  Конституції України;охарактеризувати законодавчі органи; показати особливості діяльності виконавчих органів; розкрити роль та місце судових органів в системі органів  державної влади.

Методологічну основу  становить система загальнонаукових та спеціально наукових методів, що  забезпечили об’єктивний аналіз досліджуваного предмета. Використано  історичний метод,  системно-науковий підхід до дослідження системи органів державної влади; формально-логічний та метод аналізу  і синтезу.       

Значення роботи: основні висновки й найбільш важливі теоретичні положення даної роботи можуть бути застосовані в процесі вивчення курсів «Теорія держави і права»» у вищих навчальних закладах .

 Ключові слова: система державних органів; законодавчі органи влади;  виконавчі органи влади; судові органи влади; державний апарат; ознаки органу державної влади.

                                                             Вступ

Актуальність курсової роботи.  Формування демократичної, правової, соціальної держави в Україні нерозривно пов’язано з реалізацією її курсу на європейську інтеграцію, обов’язковою передумовою якої є оптимізація функціонування усього механізму Української держави, удосконалення конституційної моделі здійснення державної влади, забезпечення її відповідності на практиці головним стандартам європейських держав усталеної демократії. Саме тому виникла нагальна потреба у визначенні головних напрямів, тенденцій та закономірностей реформування системи органів державної влади, раціоналізації та узгодження їх функцій і повноважень.

Актуальність курсової роботи полягає в тому, що саме невдалий механізм запровадження державної влади, якщо вона буде діяти неефективно, може призвести до неузгодженості, суперечності, конфліктів між владними інститутами, що неминуче породжує послаблення усіх гілок влади, породжує безвладдя і, навіть гірше, – дестабілізацію в суспільстві. Лише оптимальна модель  державної влади може дати ефективні результати в розбудові, управлінні незалежною Україною.

Основним елементом механізму держави України є політичний механізм, зокрема органи державної влади - державний апарат

...

Скачать:   txt (113.6 Kb)   pdf (463.9 Kb)   docx (51 Kb)  
Продолжить читать еще 35 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club