Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фізична особа як суб’єкт міжнародного права

Автор:   •  Март 23, 2020  •  Реферат  •  821 Слов (4 Страниц)  •  6 Просмотры

Страница 1 из 4

Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого

Індивідуальна робота на тему:

Фізична особо як суб’єкт міжнародного права

Студента 2 группи 3 курсу

                                             Міжнародно-правового

                        Факультету

                                  Дмитріва Віталія

                              Миколайовича

Харків 2019

Анотація статей

Кучерук Н.С - Фізична особа як суб’єкт міжнародного права

   Автор даної статті розглядає проблематику класифікації суб’єктів міжнародного права, а зокрема внесення до даної класифікації фізичних осіб. Дана стаття розпочинається з того що автор виділяє три види суб’єктів міжнародного права а саме: класичні (держави, міжнародні організації), спеціальні або нетипові (державоподібні утворення та ін.) та «нетрадиційні» (фізичні особи, людство тощо) і зосереджує увагу на 3 виді, а саме на фізичних особах. У даній статті приводяться декілька аргументів чому громадяни наділені правосуб’єктністю, а саме:

  1. Те що у Європейському суді з прав людини у справах проти держави громадяни є повноцінними учасниками міжнародних відносин, оскільки вони здійснюють захист своїх прав та інтересів самостійно на міжнародному рівні.
  2. Опонентом фізичної особи на міжнародній арені виступає держава, яка є іншим самостійним суб’єктом міжнародного права.
  3. У рішенні ЄСПЛ від 05.02.1963 року він зазначив, що переваги держав щодо їх суверенних прав обмежуються, і суб’єктами визнаються не лише держави, а й громадяни.(Але у контексті даного рішення мова йде лише про громадян, тому питання про правосуб’єктність осіб без громадянства залишається відкритим).

  Також автор заперечує таку ознаку суб’єктів міжнародного права як можливість створення норм оскільки у юридичній енциклопедії суб’єктів міжнародного права визначено як учасників міжнародних відносин, які володіють правами та обов’язками на основі міжнародного права.

Отже дане питання не є до кінця вирішеним, але на думку автора, на сьогодні фізичні особи є самостійними суб’єктами міжнародного права.

 А. В. Москвичова, Д. І. Романченко - МІЖНАРОДНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У ДОКТРИНІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

   Автори даної статті розпочинають свою роботу із розгляду точки зору різних науковців на дане питання і розділяють їх на 2 групи:

  1. Тих хто вважає що фізичні особи не є суб’єктами міжнародного права
  2. Тих хто вважає що фізичні особи є суб’єктами міжнародного права

   Незважаючи на формування у науковій літературі позицій щодо включення фізичних осіб  до кола суб’єктів міжнародного права  вони зазначають що у сучасній вітчизняній доктрині міжнародного права домінуючою є точка зору за якою фізичні особи не є суб’єктами міжнародного права. І прихильники такого підходу аргументують це тим, що особи знаходяться під юрисдикцією держави і виступають суб’єктами внутрішньодержавних правових відносин, а тому вони не мають самостійного міжнародного статусу, не володіють юридичною здатністю до незалежної реалізації міжнародних прав та обов’язків. Однак на думку авторів є достатні підстави для того щоб не погоджуватись із цим, а саме рішення ЄСПЛ від 05.02.1963 року.

...

Скачать:   txt (9.1 Kb)   pdf (91.4 Kb)   docx (10.2 Kb)  
Продолжить читать еще 3 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club