Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Звіт практика в прокуратурі

Автор:   •  Февраль 17, 2021  •  Отчет по практике  •  5,905 Слов (24 Страниц)  •  14 Просмотры

Страница 1 из 24

Вступ

Я, Солтис Вадим Юрійович, студент юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, у період з 3 серпня 2020 року по 17 серпня 2020 року проходив навчальну практику в Чортківській місцевій прокуратурі (Тернопільська область).

Проходження практики передбачало оволодіння сучасними методами та формами організації праці в галузі майбутньої професії, формування, на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Під час проходження практики в Чортківській місцевій прокуратурі я ознайомився з основними напрямками її роботи, діяльністю канцелярії прокуратури, з внутрішнім трудовим розпорядком, з структурою, компетенцією і основними напрямками прокурорського нагляду, плануванням роботи прокуратури, наказами Генерального прокурора України, Законом України «Про прокуратуру», порядком реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції. Також я ознайомився з реєстрацією заяв та звернень громадян та юридичних осіб, заяв та повідомлень про злочини, що надійшли до прокуратури, обліком справ та протоколів слідчих прокуратури і органів внутрішніх справ

Мною були вивчені наглядові провадження як первинні документи, які використовує прокурор перед ознайомленням з матеріалами кримінальної справи та безпосередній участі при судовому розгляді конкретної кримінальної справи.

За період проходження навчальної практики переді мною стояли наступні завдання:

1) закріпити та поглибити теоретичні знання, отримані під час вивчення кримінального права і процесу, криміналістики, кримінології та інших правових дисциплін;

2) відпрацювати навички прокурорської роботи;

3) ознайомитися із системою, структурою та організацією діяльності органів прокуратури;

4) вивчити міжнародне та національне законодавство з питань прокурорської діяльності та слідства;

5) ознайомитися: з режимом роботи, структурою та діловодством Чортківської місцевої прокуратури; документами первинного обліку та статистичної звітності; чинними наказами Генерального прокурора України, які врегульовують діяльність органів прокуратури, у відповідності до визначених Конституцією України та Законом функцій; порядком надходження контрольних завдань, їх реєстрація та підготовки відповідної інформації; організацією прийому громадян (скарги, заяви, повідомлення - порядок їх реєстрації, розгляду та вирішення); специфікою роботи галузевих відділів та управлінь з основних напрямків прокурорської діяльності; роботою органів прокурорського самоврядування та міжнародного співробітництва.

Реалізація поставлених завдань сприяла поглибленню та систематизації набутих мною під час навчання теоретичних знань.

Чортківська місцева прокуратура є самостійним структурним підрозділом прокуратури Тернопільської області.

03.08.2020 р. Ознайомлення з основними функціями та нормативно-правовими засадами діяльності Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області.

Чортківська місцева прокуратура є самостійним структурним підрозділом прокуратури Тернопільської області. Відповідно, організація, засади і порядок діяльності Чортківської місцевої прокуратури визначаються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», іншими законодавчими актами, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генеральної прокуратури України та прокуратури області, положеннями про самостійні структурні підрозділи, а також Регламентом прокуратури Тернопільської

...

Скачать:   txt (87.7 Kb)   pdf (97.5 Kb)   docx (30.1 Kb)  
Продолжить читать еще 23 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club