Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Философии"

Автор:   •  Февраль 9, 2019  •  Тест  •  3,319 Слов (14 Страниц)  •  167 Просмотры

Страница 1 из 14
 1. Карл Маркстың қай шығармасын білеміз?

A) Құдіретті комедия

B) Капитал

C) Левиафан        

D) Таза ақылға сын

 1. Таптық күрес теориясын қалыптастырған кім?

A) К.Маркс

B) Дж.Локк

C) Ф.Бэкон

D) Б.Спиноза

 1. К.Маркстің Ф.Энгельспен бірлесіп жазған қандай еңбектерін білеміз?

A) "Монодология"

B) "Әлеуметтанудың негіздемесі"

C) "Неміс идеологиясы"

D) "Коммунистік партияның манифесі"

 1. Еңбектерді авторларымен сәйкестендіру:

4.1. К.Маркс-                       A) Позитивті философия

4.2. Ф.Энгельс-                    B) Әлеуметтанудың негіздемесі

4.3. Огюст Конт-                  C) Анти-Дюринг

4.4. Герберт Спенсер-          D) Капитал

 1. Ф.Энгельс өзінің еңбектерінде диалектика- философияның үш бөлімінің тұтастығы болып табылады деп түсіндіреді. Сол үш бөлімдерді ата:

A) диалектикалық логика

B) онтология

C) позитивизм

D) гносеология

E) марксизм

F) экзистенциализм

 1. "Позитивизм" сөзі қандай мағыналарды білдіреді?

A) жағымды, фактіге сүйенген, дұрыс

B) оң, дұрыс, нақтылы

C) ағарған нұрланған, шындық

D) түс, бояу, қабық

 1. Позитивизм бағытының негізін салушыларды ата:

A) Ф.Энгельс, Ф.Бэкон

B) О.Конт, Г.Спенсер

C) И.Кант, Л.Фейербах

D) Т.Мор, Т.Компанелла

 1. Позитивизмнің екінші тарихи формасы қалай аталады?

A) Махизм мен Эмпириокритицизм

B) Марксизм мен коммунизм

C) Экзистенционализм мен өмір философиясы

D) Гносеология мен агностицизм

 1. Эмпириокритицизм – «таза тәжірибеге» негізделген философиялық жүйе, басқаша бұл бағытты қалай атауға болады?

A) рационализм

B) субъективті идеализм

C) антропологиялық материализм

D) сыни эмпиризм

 1. «Ұжымдық бейсаналық»  қағидасын ұсынған, швейцарлық психолог әрі мәдениеттанушы және Зигмунд Фрейдтің ең жақын шәкірті кім?

A) Бенедикт Спиноза

B) Людвиг Фейербах

C) Карл Густав Юнг

D) Тoмас Мор

 1. Э.Фромм ұсынған  “гуманистiк жоспарлау" дегеніміз - дүниедегi байлықты жинау, қорлау, алу, иемдену психологиясынан бас тарту.

A) Иә, дұрыс

B) Жоқ, дұрыс емес

 1. Ұғымдарды мағынасы бойынша сәйкестендіру:
 1.  Верификациялау-              A) пайда, практика
 2.  Фальсификациялау-          B) дәлелдеймін, тәжірибе мен салыстыру арқылы тексеру
 3.  Прагматизм-                       D) жоққа, теріске шығару, қарсы пікір ұсыну

 1. Ойшылдардың негізгі қағидаларын сәйкестендіру:

13.1. М.Хайдеггер-        A) “Заттардың өзiне қарай"

13.2. Ф. Ницше-             B) "Тіл - болмыстың үйi"

13.3. Э.Гуссерль -          C) "Өмір дегеніміз – күрес арқылы билікке ұмтылу"

 1. "Аса күшті адам" идеалын қалыптастыруды ұсынған неміс ойшылы:

A) А.Бергсон

B) Ф.Ницше

C) Г.Зиммель

D) К.Маркс

 1. Қағидаларды авторларымен сәйкестендіру:

A) "Аса күшті адам"-                          A) А.Бергсон

B) "Ұжымдық бейсаналық"-              B) Ф.Ницше

C) "Шығармашылық талпыныс"-      C) К.Г. Юнг

 1. ХХ ғасырдың жаңа философиялық ағымдарын ата:

A) позитивизм, неоплатонизм

B) гуманизм, эмпиризм, сенсуализм

C) өмір философиясы, герменевтика, фрейдизм

D) перипатизм, экзистенционализм

 1. З.Фрейдтiң адамның психикасының үш деңгейiн ұсынды. Олар:

17.1. "Ego" (Мен)-

17.2. "Super ego" (Өзiндiк сана-сезiмнен жоғары) -

...

Скачать:   txt (35.1 Kb)   pdf (128.7 Kb)   docx (36.6 Kb)  
Продолжить читать еще 13 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club