Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Тест по "Медицине"

Автор:   •  Апрель 6, 2018  •  Тест  •  2,565 Слов (11 Страниц)  •  505 Просмотры

Страница 1 из 11

### Денсаулық сақтаудағы менеджмент және маркетинг

###

###

###

###

1 Менеджмент теориясының жағынан қарағанда басқару

  мақсатының неғұрлым толық анықтамасы ...

  болып табылады.

*+ұйым дамуының обьективтi тенденциясы;

* басқарылатын жүйенiң талап етiлген, қажеттi және

  мүмкiн жағдайы;

* жетуге басқару бағытталған нәтиже;

*  жетуге талапталған болашаққа деген көзқарас;

* қаржылық шығындарды бақылау

2 Ұйымға тiкелей әсер етпейтiн, бiрақ басқа факторлардың

  өзгеруi немесе уақыт өтуiмен оның жұмысына ықпал етуi

  мүмкiн факторлар жиынтығы ... деп аталады.

*+жанама әсердiң сыртқы ортасы

* тiкелей әсердiң сыртқы ортасы

* iскерлiк қоғам ортасы

* микроорта

* макроорта

3 Менеджмент теориясында бұрынғы тәжiрибиеге тәуелдi

  емес, бiрақ объективтi талдау үдерiсiне негiзделген

  шешiм ... болып табылады.

*+ұтымды+

* интуитивтi

* талдаулық

* талқылауға негiзделген

* спонтанды.

4Ұйымның жұмысына сырттан әсер ететiн объектiлер мен

  құбылыстар ... деп аталады.

*+сыртқы орта факторлары

* экономикалық сипаттамалар

* еңбек белсендiлiгiнiң күшейткiштерi

* iшкi орта факторлары

* қаржылық факторлар

5 Ұйым жұмысындағы қаржылық менеджмент

  мақсаттары:

  1) өзiндiк (акционерлiк) капиталдың құнының

  өсуiн қамтамасыз ету

  2) кәсiпорын табысын максимизациялау

  3) кәсiпорынды қаржылық қорлармен қамтамасыз

  ету

  4) кәсiпорынның төлемге қабiлеттiлiгiн қамтамасыз

  ету

  5) кәсiпорынның қаржылық қорларын тарату.

*+2; 4; 5

* 2,3

*  1, 5

* 1,3,5.

* 1,2

6Ұйымның сыртқы сауда жұмысын жоспарлау мен

  ұйымдастыру сұрақтары қаралатын менеджмент

  бөлiмi ... деп аталады.

*+халықаралық менеджмент

* логистикалық менеджмент

* инвестиционды менеджмент

* инновациялық менеджмент

* қаржылық менеджмент

7Көшбасшының жеке басының сапасы мен қабiлетiнiң

  күшiмен құралған билiк:

*+харизматикалық

* сараптамалық

* диктаторлық

* ерiктен тыс

* абстрактiлi

8 Ұйымдағы келiспеушiлiктiң ерекше белгiсi:

*+әртүрлi мақсат қуған адамдар жұмысы; әрекет

  етушi адамдар немесе топтар арасындағы нағыз күрес

* өзара әрекет етушi жақтардың бiреуiнiң мақсатының

  жүзеге асырылуының мүмкiн болмауы

* ұйым жұмысындағы өзгерiстердi туындататын

  әлеуметтiк-психологиялық керiс

* жұмыс iстеушi адамдар немесе топтар арасындағы

  нағыз күрес

* бiр адамның жеке көзқарастары(амбиция)

9Менеджмент теориясына сәйкес басқарудың

  ұйымдастырулық құрылымының тiзбегiнiң

  санының ұлғаюы ... алып келедi.

*+ұйым жұмысын координациялауға шығынның көбеюiне,

  сыртқы орта өзгерiстерiне басқарушы орган

  реакциясының уақытының көбеюiне

* ұйым жұмысын координациялауға шығынның

  азаюына, ұйым шығындарының ұлғаюына

* басқару жұмысының мамандандырылуына

* энергия жұмсау шығынының ұлғаюына

* отын шығынының ұлғаюына

10 Менеджменттi ғылым ретiнде мойындаған жыл:

*+1911ж

* 1885ж

* 1903ж

* 1893ж

* 1888 ж.

11Менеджмент теориясына сәйкес ұйымды ашық

  жүйе ретiнде ...  сипаттайды.

  1) сыртқы ортаның өзгермелi жағдайларына бизнестi

  жүргiзу әдiстерiн бейiмдеу қабiлетi

  2) сыртқы ортамен қор алмасу

  3) күштi көшбасшылық

  4) қызметкерлердi дұрыс таңдау.

*+1,2

* 1.3

* 3,4

* 2,4

* 1,4

12Менеджмент теориясына сәйкес «басқару әдiстерi»

  терминi – бұл:

*+белгiлi бiр мақсаттарға жету үшiн басқарушы

  субъектiнiң басқару объектiсiне ықпал ету әдiстерi

...

Скачать:   txt (36.4 Kb)   pdf (95.8 Kb)   docx (33.9 Kb)  
Продолжить читать еще 10 страниц(ы) »
Доступно только на Essays.club