Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Қорғаныстық Ажыратқыш Құрылғысының рефераты и научные статьи

Поиск

403 Қорғаныстық Ажыратқыш Құрылғысының Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Ноябрь 27, 2022
 • Сымсыз қашықтан қол жеткізу жүйесінің таратқыш құрылғысының параметрлерін есептеу

  Сымсыз қашықтан қол жеткізу жүйесінің таратқыш құрылғысының параметрлерін есептеу

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ «ҒҰМАРБЕК ДАУКЕЕВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ Телекоммуникация және инновациялық технологиялар кафедрасы «ҚОРҒАУҒА ЖІБЕРІЛДІ» Кафедра меңгерушісі ___________________________ (ғылыми дәрежесі, атағы, Т.А.Ж.) «____» _____________2022 ж. ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА Тақырыбы:«Сымсыз қашықтан қол жеткізу жүйесінің таратқыш құрылғысының параметрлерін есептеу» Мамандығы: 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация Орындаған: Асанбекова Ақнур Жумаханқызы Тобы: РЭТ(ИКТ)к-18-2 (Т.А.Ж.) Ғылыми жетекшісі Phd,доцент Ержан А.А._______________ (ғылыми дәрежесі, атағы, Т.А.Ж.) Консультанттар: экономикалық бөлім бойынша: __________ (ғылыми дәрежесі, атағы, Т.А.Ж.)

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,936 Слов / 48 Страниц
  Отправлено: Май 16, 2022 Автор: Aknur Assanbekova
 • Тораптың сұлбасын құру , қорғағыш құрылғыларды қою

  Тораптың сұлбасын құру , қорғағыш құрылғыларды қою

  Курстық жұмысқа берілген бастапқы мәліметтер Есептін берілгені Р/р Р, кВт ПӘК% Кж Л1 30 Л2 20 М1 17 7,5 83 0,77 1 М2 40 2,3 88 0,86 0,8 М3 55 2,5 88,5 0,82 0,7 Қорғау түрі Балқымалы сақтандырғыш Л1,Л2 – жарықтандырғыш қондырғысы М1 – қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш М2,М3 - фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыш ________________ № 1 Тапсырма 1) Тораптың сұлбасын құру , қорғағыш құрылғыларды қою 2) Өткізгіштердің құрылғыларының жұмыс істеуін тексеру 3) Қорғағыш

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,141 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Декабрь 7, 2018 Автор: ali99979
 • ВМП-10 ажыратқышы бар КРУ шкафы

  ВМП-10 ажыратқышы бар КРУ шкафы

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Алматы энергетика және байланыс университеті Коммерциялық емес акционерлік қоғам «» кафедрасы №1 есептеу – графикалық жұмыс Пәні: Электр техникалық материалдар және өнімдер Мамандығы: Электрэнергетика Нұсқа нөмірі :65 Тақырыбы: ВМП-10 ажыратқышы бар КРУ шкафы Орындаған: Борамбаев Ислам Тобы: Эк-16-3 Тексерген: Мукашева Р. ____________ ____________ «________» ________________2018ж. Алматы,2018 Мазмұны 1. Кіріспе....................................................................................................................3 2. Негізгі бөлім 1. КРУ шкафы......................................................................................................4 2. Кіріспе Ажыратқыш – тізбекті кез-келген режимде ажырататын коммутациялық аппарат: ұзақ мерзімді жүктеме, асқын

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,997 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Март 1, 2018 Автор: AUU8484
 • Релелік қорғаныстың және автаматиканың жалпы мәселесі

  Релелік қорғаныстың және автаматиканың жалпы мәселесі

  1 Релелік қорғаныстың және автаматиканың жалпы мәселесі 1.1 Өндірістік объектілерді электрмен жабдықтау жүйелері Кәсіпорындарды электрмен жабдықтаудың казіргі заманғы сұлбалары белгілі бір сипаттамалары мен ерекшеліктері бар түрлі өндірістік объектілерге бөлінеді, сондықтан релелік корғаныс және автоматика ПҚ және А элементтерін таңдау кезінде осы объектілердің ерекшеліктері ескеріледі. Қорғаныстың белгілі бір тұрін таңдау кезінде электрмен жабдықтау сұлбалары жүктемелер сипаттары, тұтынушылардың энергетикалык сипаттамалары, экономикалық мәселелер және т.б. ескеріледі. Қазіргі уақытта кеңінен енгізіліп жатқан қорғаныстың микропроцессорлық құрылғыларымен қатар қорғаныстың қарапайым түрлері

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,966 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Февраль 24, 2019 Автор: koldas
 • Бағдарламалау. Циклдік, тармақталу және қосып- ажыратқыш операторлары

  Бағдарламалау. Циклдік, тармақталу және қосып- ажыратқыш операторлары

  Дәріс 6. Бағдарламалау. Циклдік, тармақталу және қосып- ажыратқыш операторлары Жоспары: 1. Енгізy жəнe шығapy функциялары 2. Циклдік опepaтopлap 3. Тармақталған операторлар 4. Мысалдар Енгізy жəнe шығapy функциялары. Disp(aйнымaлы aтayы) Фyнкцияның aтayын көpceтпeй-aқ aйнымaлы мəнін экpaн бeтінeн eнгізyгe apнaлғaн. Disp фyнкцияcының apгументі дəйeкшeлepгe aлынғaн мəтіндік жoлдa бoлyы мүмкін: disp(‘cимвoлдық жoл‘) Əpбіp disp фyнкцияcын шaқыpy жaңa жoлғa ayыcyды іcкe acыpaды. Input фyнкцияcы экpaнғa cұpaныc жacay үшін жəнe бip aйнымaлының мəнiн eнгiзyді қopытындылay үшiн apнaлғaн нeмece МATLAB жүйecіндeгі

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,043 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Март 3, 2020 Автор: Erasil Ramazanov
 • Жоғары кернеулі тарату құрылғысына шина таңдау

  Жоғары кернеулі тарату құрылғысына шина таңдау

  Аннотация Осы курстық жобада 110/10 кВ трансформаторлы өтпелі қосалқы станциясын есептедім. Есептеу барысында келесі параметрлер анықтадым: қосалқы станцияның максимал және жалпы жүктемелерін, үш фазалы қысқа тұйықталу токтарын, үш фазалы қысқа тұйықталу кезіндегі соққы токтарын, күштік трансформатордың жоғарғы және төмен жақтарындағы ативті және индуктивті кедергілерін, желі кедергілерін,желілердің орта геометриялық арақашықтығын, қызу шартын қанағаттандырылу мәнін, өрістің максимал кернеулігін, т.б. Есептеу барысында әр тұтынушы үшін тәуліктік жүктеме графиктері тұрғызылады, осы графиктердің негізінде қосалқы станцияның жалпы жүктеме мен жылдық

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,432 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Май 11, 2020 Автор: Almas0000
 • SOL-21 осьтердi жұйесiндегi жолдық датчиктердi магниттелуден корғау құрылғысын зерттеу

  SOL-21 осьтердi жұйесiндегi жолдық датчиктердi магниттелуден корғау құрылғысын зерттеу

  А.Е. Касымова1, a, М.Б. Елубаева2, b Логистика және көлік академиясы, Алматы, Қазақстан akasymova_79@mail.ru, bmakon.elubaeva@gmail.com SOL-21 ОСЬТЕРДІ САНАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ЖОЛДЫҚ ДАТЧИКТЕРДІ МАГНИТТЕЛУДЕН ҚОРҒАУ ҚҰРЫЛҒЫСЫН ЗЕРТТЕУ Қазіргі таңда, рельс тізбектерінің бірқатар кемшіліктері белгілі болғаннан кейін, оларды осьтерді электронды санау жүйесімен алмастыру жұмыстары кеңінен жүргізілуде [1]. Осьтерді санау жүйелеріндегі негізгі аппаратура – жолдық датчиктер. Бұл құрылғыларды орнату аймағы – ашық кеңістік болғандықтан, оларға қойылатын техникалық талаптар жоғары, себебі жолдық датчиктердің қалыпты, әрі сенімді жұмысы арқылы пойыздар қозғалысының қауіпсіздігі

  Рейтинг:
  Размер документа: 965 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Июль 30, 2021 Автор: kasymova_79
 • Қысқыш құрылғылар. Қысқыш құрылғылардың түрлері. Конструкциялары. Металды түзету

  Қысқыш құрылғылар. Қысқыш құрылғылардың түрлері. Конструкциялары. Металды түзету

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АУЫЛШАРУШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІ «ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ МАШИНАЛАР ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАР» КАФЕДРАСЫ ОҚУ ТӘЖІРИБЕСІ ТУРАЛЫ ЕСЕП Тақырыбы: Қысқыш құрылғылар. Қысқыш құрылғылардың түрлері. Конструкциялары. Металды түзету Орындаған: Саттарқұл Досан «ТМжЖ-20-06» Тексерген: Расол Аймөлдір НҰР-СҰЛТАН қ. 2021 Мазмұны Кіріспе................................................................................................................ 3 1. Қысқыш құрылғылар. Түрлері. Оларды есептеу............................. 4 2. Құралдардың қысқыш құрылғылары................................................. 14 3. Металды түзету және ию......................................................................... 20 Қорытынды....................................................................................................... 21 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі................................................................. 22 Кіріспе Кез-келген өндірісте шойын дайындамаларын металл өңдеу құралының көмегімен жасауға болатын белгілі бір конфигурацияға келтіру операциялары

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,714 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Октябрь 6, 2021 Автор: dossan sattarkul
 • Шабуыл және қорғаныста ойыншының жеке әрекеттерін талдау

  Шабуыл және қорғаныста ойыншының жеке әрекеттерін талдау

  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Ш.ЕСЕНОВ АТЫНДАҒЫ КАСПИЙ МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ «Білім беру мектебі» ФАКУЛЬТЕТІ «Дене тәрбиесі» кафедрасы 5В010800-« ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ СПОРТ» МАМАНДЫҒЫ БӨЖ №3 Пәні: Мектептегі футболдың теориялық және әдістемелік негіздері Тақырыбы: Шабуыл және қорғаныста ойыншының жеке әрекеттерін талдау Орындаған:ФКС-19-3 тобының студенті Қияш Бейбарыс Тексерген: Молдаханов И.О. Ақтау, 2021 Жоспар: 1. Кіріспе 2. Негізгі бөлім 2.1. Футболдағы арнайы дайындық жаттығулары 2.2. Футболшыларды дайындаудағы жаттығулар 3. Қорытынды 4. Пайдаланылған әдебиеттер Кіріспе

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,005 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 11, 2021 Автор: Бейбарыс Қияш
 • Сызықты жүйенің қиыстыру құрылғысын синтездеу

  Сызықты жүйенің қиыстыру құрылғысын синтездеу

  Коммерциялық емес акционерлік қоғам «Ғұмарбек Дәукеев атындағы АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» Автоматтандыру және басқару кафедрасы № 5 зертханалық жұмыс Пәні: «Автоматты реттеу жүйелерін зерттеу» Тақырыбы: «Сызықты жүйенің қиыстыру құрылғысын синтездеу» Мамандығы: 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» Орындаған: Ерлан Айткен Тобы: АУТк -18-4 Нұсқа: № 9 Тексерген: Калабаева А. ____________ ____________ «___» _____________ 2021 ж. (бағасы) (қолы) Алматы, 2021 Зертханалық жұмыс №5 Сызықты жүйенің қиыстыру құрылғысын синтездеу Тапсырма: Тұйықталмаған жағдайдағы жүйенің өзгерілмейтін бөлігінің беріліс функциясы

  Рейтинг:
  Размер документа: 737 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 29, 2021 Автор: Aitken
 • Релелік қорғаныстың негізгі түрлері

  Релелік қорғаныстың негізгі түрлері

  Негізгі Релелік қорғаныс — электр автоматикасының негізгі түрі болып табылады. Онсыз қазіргі энергетикалық жүйелердің сенімді жұмысы мүмкін емес. Ол энергожүйенің бүкіл бөліктерінің күй-жағдайын және жұмыс жүргісін тынымсыз тексереді және, пайда болған ақаулық пен қалыпсыз жұмысқа орай әрекет етеді. Бұзылған жер болса қорғаныс мұны табады да жүйеден ажыратады. Бос жүріс пайда болғанда қорғаныс оны анықтайды да, бұзылудың сипаттамасына байланысты, бос жүрісті қалпына келтіру үшін қажетті іс-әрекет жасайды немесе кезекші қызметкерлерге белгі береді. Мақсаттары Қазіргі электр жүйелердегі

  Рейтинг:
  Размер документа: 878 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Декабрь 4, 2021 Автор: Asset001
 • Қалдық ток құрылғысының жұмыс істеу принципін оқу

  Қалдық ток құрылғысының жұмыс істеу принципін оқу

  Зертханалық жұмыс №3. Қалдық ток құрылғысының жұмыс істеу принципін оқу Жұмыс мақсаты:қалдық ток құрылғысының (ҚТҚ) жұмыс істеу принципін зерттеу. Жабдық:«Қорек көзі» модулі, «ТТ/АТ желісі» модулі, «Электр қондырғысы» модулі, «Адам моделі» модулі, «RCD және автоматты ажыратқыш» модулі, қосу өткізгіштері. Теориялық бөлім Дифференциалды ажыратқыштар (VD) VD-63 типті электромеханикалық электр жабдығының ток өткізетін бөліктеріне кездейсоқ абайсызда жанасу кезінде адамды электр тогының соғуынан қорғауға арналған. Ажыратқыштар жылдам, сенімді және берік. Жауап беру параметрі 300 мА болатын нұсқалар электр жабдықтарын

  Рейтинг:
  Размер документа: 963 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Февраль 2, 2023 Автор: legdnd234
 • Пневматикалық дисктің бөлу құрылғысының құрылғысы және әрекет ету принципі

  Пневматикалық дисктің бөлу құрылғысының құрылғысы және әрекет ету принципі

  ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №4. Тақырыбы: «Пневматикалық дисктің бөлу құрылғысының құрылғысы және әрекет ету принципі» Мақсаты: пневматикалық жетекті бөлгіш жабдықтарды ассортимент-құрастыру жұмыстарында практикалық және теориялық дағдыларды меңгеру. Пневматикалық дискінің және оның компоненттерінің бөлгіш құрылғыларының ішкі орналасуын зерттеу. Пневматикалық дистрибьютор басқарушы аспаптың әсерінен екі немесе одан да көп сыртқы пневмолиндердегі сығылған ауаны бастау, өзгерту және бағытын өзгертуге арналған. Сыртқы пневмолиндер атмосфераға ауысу үшін, соның ішінде ауамен және ауа желілері үшін арналар болып табылады. Түрлері: Басқару жолымен: Қол(ручной). Сыртқы

  Рейтинг:
  Размер документа: 514 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 27, 2023 Автор: Erzhikkk
 • Асқын токты автоматты өшіру құрылғысының жұмыс принципін зерттеу

  Асқын токты автоматты өшіру құрылғысының жұмыс принципін зерттеу

  Коммерциялық емес акционерлік қоғам ҒҰМАРБЕК ДӘУКЕЕВ АТЫНДАҒЫ АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ Электрмен жабдықтау және энергияның жаңғыртылатын көздері кафедрасы ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ Зертханалық жұмыс №5. Тақырып: Асқын токты автоматты өшіру құрылғысының жұмыс принципін зерттеу Мамандығы: Жаңартылатын энергияның заманауи және инновациялық технологиялары / 6В07118 Орындаған: Далелхан Иманәли Тобы: СИТВЭк-21-1 Тексерген: Жантурин М.Ж. _________ « » 2022ж. (бағасы) (қолы) Алматы, 2022 №5 зертханалық жұмыс. Асқын токты автоматты өшіру құрылғысының жұмыс принципін зерттеу Жұмыстың мақсаты: Автоматты құрылғының

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,101 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Март 5, 2023 Автор: legdnd234
 • Ғимараттар мен құрылыстардың найзағайдан қорғау құрылғыларын есептеу

  Ғимараттар мен құрылыстардың найзағайдан қорғау құрылғыларын есептеу

  Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті Тақырыбы: Ғимараттар мен құрылыстардың найзағайдан қорғау құрылғыларын есептеу. Орындаған:Бекмырза Олжас Тобы:ЭЭ-17-1 Қабылдаған:Сакитжанов М. 2019-2020 оқу жылы Молниезащита промышленных зданий и сооружений — совокупность средств защиты отдельных узлов. Издревле молнию воспринимали как нечто непреодолимое и неизбежное, и от её разрушающего действия никто не мог уберечься. Впервые мир узнал об электрическом происхождении молнии в 13 году благодаря опытам Франклина и разработке молниеотвода. Последующие идеи, связанные

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,147 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Октябрь 6, 2020 Автор: BekmyrzaOlzhas
 • Желдету қондырғысын таңдау, есептеулер жүргізу «Шымкент қорғасын зауыты»

  Желдету қондырғысын таңдау, есептеулер жүргізу «Шымкент қорғасын зауыты»

  Қазақстан Республикасының білім және ғылым минстрлігі Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Факультет: География және табиғатты пайдалану Кафедра: Тұрақты даму бойынша ЮНЕСКО СӨЖ Тақырыбы: Желдету қондырғысын таңдау, есептеулер жүргізу «Шымкент қорғасын зауыты» Орындаған: Нұрланұлы Е Тексерген:Абдибаттаева М.М Шымкент қорғасын зауытындағы желдету қондырғысын таңдау, есептеулер жүргізу Қорғасын зауытының желдету жүйесін есептеу барлық параметрлерді ескере отырып жүргізіледі. Зауыттағы жергілікті сору желдеткіші мәжбүрлі іске қосумен жалпы толықтырады. Сондай-ақ, жұмыс аймағын тікелей ыстық жабдықта табиғи желдету және душтау ұйымдастырылуы мүмкін.

  Рейтинг:
  Размер документа: 476 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Декабрь 19, 2020 Автор: nurlanuly.e017
 • G-Global коммунативтік платформасында «Инфрақұрылым,инновациялар,инвестициялар»

  G-Global коммунативтік платформасында «Инфрақұрылым,инновациялар,инвестициялар»

  ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ Медициналық биофизика,информатика және математика кафедрасы Реферат Тақырыбы:G-Global коммунативтік платформасында «Инфрақұрылым,инновациялар,инвестициялар», «Қазақстанның ІТ-саласындағы инвестициялық жағдайдың проблемалары мен перспективалары» проблемаларын талқылау.Медицинадағы және денсаулық сақтаудағы дисперсиялық талдау. Орындаған:Бекпатша Б. Тобы: 305 «Б» ҚДС Қабылдаған: Абдримова З.М. 2016 жыл Жоспар І.Кіріспе ІІ.Негізгі бөлім 1.Дисперсиялық талдаудың негізгі түсініктері және әдістері 2.Жалпы,факторлық және қалдық дисперсиялар 3.Бір факторлы дисперсиялық талдауды қолданудың сызбасы.Бір факторлы дисперсиялық талдауды қолданудың мысалы. ІІІ.Қорытынды ІV.Пайдаланылған әдебиет Дисперсиялық талдау деп ағылшын математигі және генетигі

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,634 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Январь 23, 2018 Автор: Bibigul
 • Радиотаратқыш. Радиотаратқыштың құрылымдық сұлбасы

  Радиотаратқыш. Радиотаратқыштың құрылымдық сұлбасы

  Мазмұны Кіріспе 3 1 Радиотаратқыш. Радиотаратқыштың құрылымдық сұлбасы 4 1.1 Теледидарлық радиотаратқыш. Құрылымдық сұлбасы 6 1.2 Радиобайланыстың шығу тарихы 11 1.3 Радиобайланысты ұйымдастырудың негізгі әдістері 13 2 Антенна 15 2.1 Антеннаның шығу тарихы. Антенна түрлеріне қарай ажыратылуы 16 2.2 Антеннаның жалпы сипаттамалары. Қазақстандағы антенналар 16 2.3 Антенна-фидер құрылымының жалпы принципі 18 2.4 Антенаның негізгі параметрлері мен мінездемесі 21 3 Радиотаратудың спутниктік байланыс жүйесі 23 Қорытынды 25 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 26 ________________ Кіріспе Радиотарату Қазақстан Республикасың

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,116 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Февраль 4, 2018 Автор: guzi9595
 • Жоңышқаның пайда болуы, таралуы, түрлері мен маңызы

  Жоңышқаның пайда болуы, таралуы, түрлері мен маңызы

  ________________ ТЕРМИНДЕР, БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР Агроценоз Ауыл шаруашылығын жамыту кезінде адамзатпен жасалынған биоценоз Қарашірінді Жоғары молекулярлы қара түсті, бойында өсімдіктерге қажетті қоректтік элементтер бар топырақ заты Топырақ құнарлылығы Топырақтың өсімдіктердің қоректтік элементтер, ылғал және ауаға сұранысын қамтамасыз ете алатын қабілеті, сонымен қатар олардың қалыпты тіршілігіне жағдай жасайтын қасиеті Өнімділік Өсімдік шаруашылығының егістік аумағынының бірлігінен алынатын өнім мөлшері ц/га – центнер 1 гектардан г/см3 - грамм 1куб сантиметрге г/л – грамм 1 литрге га - гектар

  Рейтинг:
  Размер документа: 19,778 Слов / 80 Страниц
  Отправлено: Февраль 7, 2018 Автор: Hagi
 • Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау

  Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау

  Мазмұны 1. Кіріспе.Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бойынша нұсқау 2. Ұйымның қызметінің жоспарлау бойынша құжаттармен танысу 3. Ұйымның қаржы қызметі жұмыстарымен танысу 4. Ұйымның қаржы саясаты 5. Қорытынды Мен,Өмірсерік Азиза танысу тәжірибемді 2017 жылдың 15 маусымы мен 28 маусым аралығында Астана қаласы,микрорайон Қараөткел 14 көшесінде орналасқан «Асан-2010» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігінде өттім. Танысу тәжірибесін өтуімнің мақсаты-0516000-Қаржы (салалар бойынша) мамандығы бойынша қызығушылығымды арттыру,нақты кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметімен танысу,бастапқы тәжірибені алу. Танысу тәжірибесі кезіндегі міндеттерім: * Тәжірибесіден өтетін білімдерінің

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,726 Слов / 11 Страниц
  Отправлено: Февраль 8, 2018 Автор: nayona2
 • Әйелдер құқықтарын қорғау мәселесі

  Әйелдер құқықтарын қорғау мәселесі

  МАЗМҰНЫ Кіріспе .........................................................................................................................4 1 Әйел құқықтарының шығу тарихы .................................................................7 1.1 Орта ғасырдағы әйелдердің құқықтық жағдайы................................................7 1.2 Дәстүрлі құқық нормалары бойынша Қазақстандағы әйелдердің құқықтық жағдайы…................................................................................................14 2 Әйелдер мен еркектер теңдігі немесе гендерлік саясат..........................................................................................................................23 2.1 Гендерлік саясаттың пайда болу негізі..............................................................23 2.2 Ерлер мен әйелдердің тең құқықтарының және тең мүмкіндіктерінің мемлекеттік кепілдіктері............................................................25 2.3 Экономикадағы гендерлік теңдікке қол жеткізу..............................................32 2.4 Қоғамдық-саяси өмірде гендерлік теңдікке қол жеткізу.................................34 3 Әйелдер құқықтарын қорғау мәселесі ............................................................37 3.1 Әйел құқықтарын қорғаудың жалпы сипаттамасы..........................................37 3.2

  Рейтинг:
  Размер документа: 20,131 Слов / 81 Страниц
  Отправлено: Февраль 13, 2018 Автор: kunan
 • Жүк қармау құрылғылары

  Жүк қармау құрылғылары

  КІРІСПЕ Көлік процессінің құрамдас бөлігінде автокөлік арқылы жүкті тиеп-түсіру жұмыстарын еңбекті көп қажет ететін жұмыстардың бірі болып тұр. Осыған байланысты тиеп-түсіру операцияларын орындайтын автокөліктердің жұмыс атқаруы маңызды болып табылады. Жүк көтеру машиналары – жүкті тиеу-түсіру және қоймалық жұмыстарды механикаландыруда және автоматтандыруда аса тиімді көлік. Мұндай машиналардың қолданылуы ауыр қол операцияларының қолданылуының көлемін азайтады және еңбек өнімділікті қатты жоғарлатуға мүмкіндік туғызады. Жүк көтеру машиналар халық шаруашылық барлық салаларында қолданылады. Оларда әртүрлі тетіктер, еріксіз келтірулер, металлоконструкциялар т.б

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,177 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Февраль 14, 2018 Автор: aigera120497
 • Негізгі өндіріс қоры және қуаттылығы

  Негізгі өндіріс қоры және қуаттылығы

  МЕББМ “Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық колледжі” «Тестілеуші» жұмысшы мамандығын алу пәні бойынша ЕСЕП Мамандық: 1304000 – «Есептеуіш техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру» Орындаған: ПОВТ-21 топ оқушысы Аязбаева А.М Практика жетекшісі: Баикубенова С.К Орал 2017 Мазмұны 1. Негізгі қорлар және пайдалану............................................................................ 1.1 Негізгі қорлардың құрамы және құрылымы..................................................... 2.Негізгі қорлардың деңгейі мен оны пайдалану тимділігі................................... 2.1 Негізгі қорларды қайта бағалау және түгендеу................................................ 3 Негізгі қор кәсіпорынның негізгі капиталы......................................................... 3.1 Негізгі қорлардың ұдайы өндірісінің стратегиялары....................................... 4. Қорытынды................................................................................................................ Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................................

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,370 Слов / 30 Страниц
  Отправлено: Февраль 14, 2018 Автор: Eralieva2
 • Несеп қышқылының қышқылдық негіздік қасиеттері. Несеп қышқылының таутомериясы

  Несеп қышқылының қышқылдық негіздік қасиеттері. Несеп қышқылының таутомериясы

  Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Фармацевтика Академиясы Фармакогнозия және химия кафедрасы Реферат Тақырыбы: Несеп қышқылының қышқылдық негіздік қасиеттері. Несеп қышқылының таутомериясы Орындаған: Тұрдалы А.А Тобы: 202 «Б» ФК Қабылдаған: Шымкент-2018 жыл Жоспар: Кіріспе Негізгі бөлім 1. Несеп қышқылының қышқылдық негіздік қасиеттері 2. Несеп қышқылының таутомериясы. Қорытынды Қолданылған әдебиеттер Кіріспе Пурин негіздері — табиғи кұрамдар тобы (аденин, гуанин және кіші пурин негіздері) пуриннің гетероциклді азот негіздерінің туындысы. Рибозамен, не дезоксирибозамен байланыскан Пурин негіздері нуклеозидтердің, сонымен бірге нуклеин қышкылдарының

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,211 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Февраль 22, 2018 Автор: Aselinaa
 • Ақпаратты қорғаудың тәжірбиелік әдістері

  Ақпаратты қорғаудың тәжірбиелік әдістері

  Лекция №4. Ақпаратты қорғаудың тәжірбиелік әдістері Лекция мақсаты: Практика жүзінде пайдаланатың ақпаратты қорғау әдістерін білу. Сұрақтар: 1. Ақпаратты қорғаудың басқару әдісі. 2. Ақпаратты қорғаудың кедергілер әдісі. 3. Ақпаратты қорғаудың жасыру және шектеу әдістері. 4. Ақпаратты қорғаудың ықпал ету, ықтиярсыздық әдістері. Ақпаратты қорғауды қамтамасы ететін келесі әдістері бар: 1. бөгеттеу 2. қатынас құруды басқару 3. бүркемелеу 4. регламенттеу 5. ниеттеу 6. мәжбүрлеу Қатынас құруды басқару функциялары: -қолданушыларды, персоналды және ақпараттық жүйенің ресурстарын иденфикациялау -аутеитенфикация-обьектінің немесе субьектінің

  Рейтинг:
  Размер документа: 604 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 25, 2018 Автор: nauriz_11

Перейти на страницу