Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Як застацца чалавекам перад рефераты и научные статьи

Поиск

317 Як застацца чалавекам перад Бесплатные рефераты: 101 - 125

Перейти на страницу
Последнее обновление: Ноябрь 22, 2018
 • Регулювання зайнятостi як реалiзацiя соцiальноi полiтики держави

  Регулювання зайнятостi як реалiзацiя соцiальноi полiтики держави

  Демедюк О.М. Науковий керівник – к. е. н., доц. Тревого О.І. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Безробіття є невід’ємною складовою ринкової економіки, одним із негативних наслідків самої природи ринку, результатом дії його головного закону – попиту і пропозиції. Усі країни світу прикладають багато зусиль для подолання даного явища, але жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. Тому забезпечення зайнятості є центральною соціальною проблемою сучасного суспільства. Причиною такого розповсюдженого явища як безробіття є неефективність

  Рейтинг:
  Размер документа: 955 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 30, 2018 Автор: Idemaleks
 • Нoрмативнo-правoвий дoгoвір як джeрeлo права: загальнoтeoритична характeристика

  Нoрмативнo-правoвий дoгoвір як джeрeлo права: загальнoтeoритична характeристика

  МІНІСТEРСТВO OСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІOНАЛЬНИЙ УНІВEРСИТEТ «ЛЬВІВСЬКА ПOЛІТEХНІКА» Навчальнo-наукoвий інститут права та психoлoгії 1. Кафeдра тeoрії та філoсoфії права 1. КУРСOВА РOБOТА 1. з дисципліни “Тeoрія дeржави і права” 2. на тeму: «Нoрмативнo-правoвий дoгoвір як джeрeлo права: загальнoтeoритична характeристика» 1. 1. 1. Студeнтки І курсу гр. ПВ-11 дeннoї фoрми навчання 1. 2. Наукoвий кeрівник: к. ю. н., дoцeнт 2018 р. ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РOЗДІЛ 1. ТEOРEТИЧНІ OСНOВИ ПOНЯТТЯ НOРМАТИВНO-ПРАВOВOГO ДOГOВOРУ 5 1.1 Істoрія

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,467 Слов / 38 Страниц
  Отправлено: Июнь 1, 2018 Автор: natali-yalviv
 • Як не стати жертвою насилля

  Як не стати жертвою насилля

  Тренінг на тему: Як не стати жертвою насилля ________________ Тема: Як не стати жертвою насилля Мета: Ознайомити учасників з видами насильства, та навчити їх йому протидіяти. Завдання: * Ознайомити учасників з такими видами насильства як: психологічне, економічне та фізичне; * Навчити учасників протидіяти всім видам насильства, та зберігати спокій в екстримальних ситуаціях. Структура тренінгового заняття № п.п. Назва вправи Тривалість Привітання Настрій самопосуття і очікування від заняття 10 хв. №1 Вправа «Іскра». 2-3 хв. №2

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,397 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Июнь 2, 2018 Автор: oksana_yarotska
 • Криптовалюта, як новий феномен свiтового валютного ринку

  Криптовалюта, як новий феномен свiтового валютного ринку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ Факультет економічний Кафедра підприємництва та економіки підприємств КУРСОВА РОБОТА на тему: “КРИПТОВАЛЮТА, ЯК НОВИЙ ФЕНОМЕН СВІТОВОГО ВАЛЮТНОГО РИНКУ” Виконавець: Качуєвський Володимир Володимирович, студент 1 курсу спеціальності “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” групи: ЕП17-1 Науковий керівник: Александрюк Т.Ю ________________ ЗМІСТ Вступ…………………………………………………………………3 РОЗДІЛ 1.ІСТОРІЯ КРИПТОВАЛЮТИ ТА СПОСОБИ ЇЇ ОТРИМАННЯ………………………………………………...…….4 1. Історія криптовалюти………………………………………... 2. Механізм емісії Біткойн…………………………………….. 3. Альтернативні способи отримання криптовалюти Біткойн………… РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ТА

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,088 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Июнь 4, 2018 Автор: ka4uevskiy
 • Учитель і учні як суб'єкти процесу фізичного виховання

  Учитель і учні як суб'єкти процесу фізичного виховання

  Національний університет фізичного виховання та спорту України Кафедра: Олімпійського руху Реферат На тему: Учитель і учні як суб'єкти процесу фізичного виховання Виконала Студентка V курсу группи М4СМ Машкєєва А.С Вступ Оновлення всіх сторін суспільного життя висунуло принципово нові вимоги до особистості фахівця. На перший план виходить потреба суспільства в конкурентоспроможних спеціалістах, які здатні вирішувати складні професійні завдання в постійно мінливих умовах виробництва. Інтелектуальний потенціал країни, що безпосередньо визначається якістю вищої освіти, стає найважливішим фактором не

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,612 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Июнь 4, 2018 Автор: bondarik17
 • Усна історія, як метод історичних досліджень

  Усна історія, як метод історичних досліджень

  Міністерство освіти і науки України Херсонський державний університет Факультет психології, історії та соціології Кафедра історії України та методики викладання РЕФЕРАТ На тему: Усна історія, як метод історичних досліджень Виконала : студентка 5 курсу 141-М групи напряму підготовки 032 .Історія та археологія* Панкратова Вікторія Володимирівна Керівник : д.і.н., професор кафедри історії України та методики викладання Водотика С.Г. Рецензент : Водотика С.Г. Херсон -2018 ЗМІСТ ВСТУП..........................................................................................................................3 РОЗДІЛ1. Особливості становлення усної історії як окремого напряму історичних досліджень……………………………………………………………....5 1.1.Історія

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,485 Слов / 22 Страниц
  Отправлено: Июнь 4, 2018 Автор: Виктория Панкратова
 • Джамахірія, як форма правління

  Джамахірія, як форма правління

  Міністерство Освіти і Науки України Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Кафедра міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки Реферат З дисципліни:«Політична географія світу» На тему:«Джамахірія, як форма правління» Виконала: Студентка 1 курсу Групи УМІ-12 Тітаренко Альона Андріївна Перевірила: Викладач Федорова Г.М. Зміст Зміст 1 Вступ 4 1.Передумови появи нової форми правління 5 2. Військовий переворот Каддафі 7 3. Засади , викладені у Зеленій Книзі 9 4. Лівійська Джамахірія в

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,955 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Июнь 5, 2018 Автор: Alyona27092000
 • Психологічна культура як компонент професійної майстерності педагога

  Психологічна культура як компонент професійної майстерності педагога

  Міністерство освіти і науки України Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського Факультет дошкільної та початкової освіти Кафедра початкової освіти Психологічна культура як компонент професійної майстерності педагога Курсова робота Студентки 248 групи Іванової Олесі Дмитрівни Науковий керівник – доцент, Кандидат пед. наук Ласточка І.Д. Миколаїв – 2016 ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………..………3 Розділ І. Явище психологічної культури…………………………………....4 1.1 Підходи до поняття «педагогічна культура»……………………..4 1.2 Показники високого рівня психологічної культури……………..7 Розділ ІІ. Психологічна культура – головна частина особистості педагога……………………………………………………………………………….12 2.1 Чинники

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,433 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Июнь 5, 2018 Автор: Polina Shipareva
 • Поняття лексико-семантичного поля як засобу актуалізації концепту

  Поняття лексико-семантичного поля як засобу актуалізації концепту

  Назва дослідження про яке я розповідатиму – ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЛЕКСЕМИ «JUSTICE» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Актуальність даного дослідження зумовлюється необхідністю здійснення аналізу лексем англійської мови у структурі їх лексико-семантичного поля. Мета– визначити структуру та склад лексико-семантичного поля «JUSTICE» в англійській мові. Об’єкт дослідження – лексема «JUSTICE» та отримані її дефініції з лексикографічних джерел, предмет дослідження – семантика та функціонування компонентів лексико-семантичного поля «JUSTICE». Завдання : – визначити поняття лексико-семантичного поля як засобу актуалізації концепту; – визначити

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,071 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Июнь 6, 2018 Автор: Kseniia
 • Етюд як форма професійної підготовки актора

  Етюд як форма професійної підготовки актора

  Етюд як форма професійної підготовки актора Становлення студента як майбутнього актора не може здійснюватись без теоретичних знань майбутньої професії. Тому, вивчення даної теми є важливою ланкою у вихованні актором внутрішньої дисципліни. Також актуальність цієї теми полягає саме в аналізі та розборі етюду, як одного з видів тренувальних вправ для майбутніх акторів. Мета: усебічно висвітлити етюдну роботу та систематизувати для майбутніх акторів всю техніку та сутність етюду. Робота над етюдами починається з другого півріччя першого курсу

  Рейтинг:
  Размер документа: 527 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Июнь 13, 2018 Автор: Julia Prilutskaia
 • Соціально-психологічний клімат колективу як важливий чинник діяльності ТОВ «Добаскераміка»

  Соціально-психологічний клімат колективу як важливий чинник діяльності ТОВ «Добаскераміка»

  ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ 1.1 Суть поняття «психологічний клімат» 1.2 Організаційні та соціально-психологічні детермінанти психологічного клімату 1.3 Структура соціально-психологічного клімату в колективі 1.4 Форми прояву соціально-психологічного клімату в колективі 1.5 Види соціально-психологічного клімату в колективі та фактори які впливають на його формування РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КОЛЕКТИВІ ТЕХНІКУМУ 2.1 Особливості створення сприятливого соціально-психологічного клімату на підприємстві ТОВ «Добаскераміка» 2.2 Методичні основи дослідження 2.3 Оптимізація соціально-психологічного

  Рейтинг:
  Размер документа: 24,375 Слов / 98 Страниц
  Отправлено: Июнь 13, 2018 Автор: NatKa310171
 • Бюджетування як інструмент фінансового планування

  Бюджетування як інструмент фінансового планування

  на тему: _____Бюджетування як інструмент фінансового планування___ ________________ ПЛАН ВСТУП 1. Загальні принципи фінансового планування на підприємстві та їх реалізація. 1. 2. Бюджетування в системі фінансового управління підприємством. 2. 3. Моделі та методики бюджетування 4. Організаційні засади управління бюджетами підприємства ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ________________ ВСТУП Постійні змінення, які відбуваються в економіці країни вимагають від суб’єктів господарювання адекватних системних змін і підходів до управління. Затримка з відповідним реагуванням і вдосконаленням організаційних форм і методів управління

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,469 Слов / 50 Страниц
  Отправлено: Июнь 14, 2018 Автор: Vegas
 • Підприємство як основа національної економіки України

  Підприємство як основа національної економіки України

  ЗМІСТ ВСТУП…………………….…………………….………………………………....3 РОЗДІЛ І. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ГОСПОДАРСЬКА ОДИНИЦЯ І САМОСТІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУБ'ЄКТ……………………………....6 1. Адміністративна та економічна самостійність організації…………...…6 2. Реєстрація підприємства…………………….………………………….….8 3. Цілі діяльності організації………………………………………………..11 РОЗДІЛ ІІ. НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………….…………………….…………………...13 2.1. Визначення статусу і принципів діяльності організації в цивільному, податковому кодексах України…………………….…………………………...13 2.2. Визначення статусу і принципів діяльності організації в трудовому і митному кодексах України…………………….…………………….………….16 2.3. Визначення статусу і принципів діяльності організації в законах України про власність, землі, земельні відносини…………………………….18 РОЗДІЛ ІІІ. ЗМІСТ ОСНОВНИХ

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,263 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Июнь 17, 2018 Автор: Oleksandr Kulibaba
 • Справедлива вартість, як філософська та економічна категорія

  Справедлива вартість, як філософська та економічна категорія

  РОЗІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ ВАРТОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 1. Справедлива вартість, як філософська та економічна категорія. У філософській та методологічній літературі в останні десятиліття все частіше предметом дослідження становляться фундаментальні ідеї, поняття і уявлення, на яких розвиваються конкретні емпіричні знання, ідеали та норми. Ідеали та норми науки регулюють становлення і розвиток, як картини світу, так і пов'язаних з нею конкретних теоретичних моделей і законів. Таким шляхом ідеали і норми, реалізовані в цих

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,933 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Июнь 18, 2018 Автор: lorik.melnik
 • Проектування і програмна реалізація системи, яка моделює проблему вибору одного з варіантів системи вимірювання

  Проектування і програмна реалізація системи, яка моделює проблему вибору одного з варіантів системи вимірювання

  ВСТУП При проектуванні складних технічних систем, створенні складних промислових комплексів та управлінні ними, в інших сферах діяльності людини виникають завдання прийняття найкращих рішень. Для вирішення цих прикладних задач були створені і в даний час розробляються спеціальні математичні моделі та методи, які прийнято об'єднувати під назвою «Теорія прийняття рішень». При аналізі реальної системи число елементів і їх взаємозв'язків настільки велике, що перевищує здатність експертів сприймати інформацію в повному обсязі. В цьому випадку реальність підрозділяється на складові

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,136 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Июнь 18, 2018 Автор: Dmt Holoshnya
 • М.Вебера « Політика як покликання і професія »

  М.Вебера « Політика як покликання і професія »

  Прочитавши статтю М.Вебера « Політика як покликання і професія » для себе я відкрила нові сторони поняття «політика» і зрозуміла ,що це поняття наскільки багатогранне, яке охоплює багато видів діяльності по керівництву та впливу на суспільство та державу в цілому. Я частково погоджуюсь з автором ,який стверджує ,що будь-яка держава побудована на насиллі ,звичайно насилля не є нормальним методом управління але ми сьогодні говоримо саме про легітимне насилля, тобто право на насилля надається окремим особам

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,169 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Июнь 19, 2018 Автор: viktka
 • Щодо смертноi кари як виду покарання

  Константiнова Олена Iгорiвна Студентка 5-го курсу 1-ої групи 2-го потоку Iнституту Прокуратури та Слiдства нацiонального унiверситету «Одеська юридична академiя» ЩОДО СМЕРТНОЇ КАРИ ЯК ВИДУ ПОКАРАННЯ На мою думку, проблема смертної кари в Україні знову набуває актуальності. З давніх часів смертну кару застосовували лише тоді, коли всі iншi покарання здавалися недостатньо переконливими i не відповідали, на думку суддів та суспільства, тяжкості скоєного злочину. На сьогоднішній день більше в 110 країнах світу було скасовано смертну кару, та

  Рейтинг:
  Размер документа: 905 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Июль 2, 2018 Автор: elenaellle
 • Експортна стратегія США як інструмент антикризової політики

  Експортна стратегія США як інструмент антикризової політики

  Експортна стратегія США як інструмент антикризової політики У часи світової фінансової та економічної кризи 2008-2010 рр. та поступового зміщення центру економічної активності до країн БРІКС розвинуті країни стали розглядати розширення експортних поставок як важливий елемент антикризової політики. Наприклад, на початку 2010 р. за ініціативою Б.Обами була запущена Національна експортна ініціатива, призначена задля подвоєння об’єму американського експорту і створення двох мільйонів нових робочих місць. Через два роки, на початку 2012 р., було оголошено про відкриття Міжміністерського

  Рейтинг:
  Размер документа: 304 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Июль 2, 2018 Автор: anasty88
 • Наука як об'єкт філософського вивчення.Теорія наукових революцій Куна

  План. 1.Наука як об'єкт філософського вивчення. Визначення поняття «наука». 2.Філософське визначення науки. 3.Наука як система знань. Наукове й вненаучное знання. Проблема критеріїв науковості й новизни знання. 4.Філософія як наука. 5.Поняття наукової революції. Теорія наукових революцій Куна 1.Наука як об'єкт філософського вивчення. Визначення поняття «наука». Величезний вплив науки на життя й діяльність людей змушує звернути увагу на саму науку й зробити її предметом особливого вивчення. Спроби знайти відповіді на запитання, пов'язані з розумінням науки як особливої

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,043 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Июль 5, 2018 Автор: uhtakrupa1
 • Книга як документ

  Книга як документ

  РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОННЯТТЯ «КНИГА» Уснa передача – це найдревніший спосіб передачі знань в історії людства. Після винaйдення запису інформації люди почали використовувати для письма все на чому можна було писaти. Перші книги писали на корі, листі,шкірі, полотні та ін. Книгa існує вже давно, проте до цих пір немає точного визначення цього поняття. Це пов’язано з тим що поняття «книга» має багато значень, адже його поняття протягом історії змінювалося. Книга – це один із засобів

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,379 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Август 7, 2018 Автор: kavatsiuk6ukrnet
 • STEM - освіта як напрям модернізації освітнього середовища

  STEM - освіта як напрям модернізації освітнього середовища

  STEM - освіта як напрям модернізації освітнього середовища. Анотація: в статті піднімаються питання модернізації освітнього середовища України, формування ключових компетенцій учнів на уроках фізики, інформатики та ІКТ. Автор характеризує STEM-систему навчальних предметів як основу підготовки учнів, майбутніх працівників в області високих технологій, розглядає цілі STEM освіти, а також ідею створення STEM-центрів. Все тече, все змінюється. Навіть не так - все летить, миготить і встигнути за цим світом стає все складніше. Але є те, що залишається

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,188 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 11, 2018 Автор: Sumatra
 • Безхатні тварини, як елемент екологічного середовища міста

  Безхатні тварини, як елемент екологічного середовища міста

  ПРОЕКТ З екології На тему: « Безхатні тварини, як елемент екологічного середовища міста» Підготувала Учениця 11 класу КЗ КОР «Переяслав- Хмельницький ліцей- Інтернат «Патріот» Куцан Іванна м. Переяслав-Хмельницкий 2017 р. ________________ Проблема бездомних собак існує в нашій країні не перший рік. Ставлення до цієї проблеми виявляє рівень нашої моральності, моральні підвалини, ставлення уряду до громадян своєї країни. У сучасних великих містах в останні роки стала дуже актуальна проблема бродячих собак. Зі знесенням будинків у приватних

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,049 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 23, 2018 Автор: Sdfyyf69
 • Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки

  Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки

  Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки Міжнародні міграційні потоки продовжують зростати з року в рік, і зараз вони перевищують піковий рівень, зареєстрований у 2007 році до світової економічної кризи. Імміграція веде до значних змін на ринку праці. Не менш важливим є те, що надійні та своєчасні дані про потоки мігрантів не завжди доступні, крім того, існуючі дані про міграцію мають певні недоліки. Існує необхідність постійної оцінки впливу на економіку, викликаного міграцією. До теперішнього

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,841 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 23, 2018 Автор: Ivanna Zadorozhna
 • Слідчий як учасник кримінального провадження: завдання, повноваження

  Слідчий як учасник кримінального провадження: завдання, повноваження

  МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ факультет № 3 (м. Івано-Франківськ) кафедра кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Кримінальний процес» на тему: «Слідчий як учасник кримінального провадження: завдання, повноваження» Виконав: курсант IIІ курсу 302 навчальної групи факультету №3 (м. Івано-Франківськ) спеціальність правознавство рядовий поліції Заєць А.А. Керівник: старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та оперативно-розшукової діяльності майор поліції Куций Р.В. Оцінка: Національна шкала________ Кількість балів:______ ECTS:______ Івано-Франківськ – 2018 ________________ ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,451 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Октябрь 1, 2018 Автор: AndreyZ21
 • Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів

  Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів

  КУРСОВА РОБОТА з «Фінансів» (назва дисципліни) на тему: «Валовий внутрішній продукт як основне джерело фінансових ресурсів» Студента ІІІ курсу Е-32 групи напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» Кушнірук В.М. Керівник викл. Іванчук Н.В. Національна шкала ________________ Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____ Члени комісії ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали м. Острог – 2017 рік ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВВП ЯК

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,413 Слов / 14 Страниц
  Отправлено: Октябрь 3, 2018 Автор: saweqon

Перейти на страницу