Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Як застацца чалавекам перад рефераты и научные статьи

Поиск

344 Як застацца чалавекам перад Бесплатные рефераты: 76 - 100

Перейти на страницу
Последнее обновление: Ноябрь 22, 2018
 • Алкоголезалжнісім'ї як об'єктдіяльностісоціального педагога в ЗОШ

  Алкоголезалжнісім'ї як об'єктдіяльностісоціального педагога в ЗОШ

  ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ КУРСОВА РОБОТА ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ « ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА » Тема: " Алкоголезалжнісім'ї як об'єктдіяльностісоціального педагога в ЗОШ " Виконав: студенткиІІкурсу, групи Ж 13-11СПДд спеціальності «Соціальна педагогіка» ЛукишиАльони Керівник: __Дубравська Н.М Київ 2014 Анотація кваліфікаційної роботи, виконаної на тему: «Законодавство України про молодіжну соціальну політику Ураїни» Курсова робота присвячена вирішенню теоретичних та практичних питань ,сімей у яких батьки зловживають алкоголем. Обрана тема набуває особливої

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,589 Слов / 47 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2018 Автор: Alya123456
 • Фінансовий результат як узагальнений показник фінансово-господарської діяльності підприємства

  Фінансовий результат як узагальнений показник фінансово-господарської діяльності підприємства

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Фінансові результати підприємства, їх сутність та класифікація 5 1.2. Порядок формування фінансових результатів підприємства 8 1.3.Фактори формування фінансових результатів діяльності підприємства 10 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПАТ «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД» 14 2.1. Загальна характеристика діяльності ПАТ «Конотопський арматурний завод» 14 2.2. Аналіз фінансових результатів ПАТ «Конотопський арматурний завод» 18 2.3. Аналіз показників рентабельності підприємства ПАТ «Конотопський арматурний завод» 22 РОЗДІЛ

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,832 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2018 Автор: Ekaterina Gayday
 • Підготовка кадрів державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державного управління

  Підготовка кадрів державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державного управління

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Есе з публічного адміністрування на тему «Підготовка кадрів державної служби як засіб формування інтелектуального капіталу державного управління» Виконала: студентка 2 курсу, спеціальності «071» факультету обліку та податкового менеджменту групи 203 Поліщук Катерина Олегівна Перевірив: Чистов С.М. Київ – 2018 Успішність процесів державотворення багато в чому визначається роллю державної служби, потенціалом людини, яка в ній працює, її трудовими здібностями та

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,499 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Май 14, 2018 Автор: katekarma
 • Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології

  Тема 1. Соціологія як наука. Предмет, структура та функції соціології 1. Соціологія як наука про суспільство 2. Місце соціології серед інших наук 3. Структура соціологічних знань 4. Функції соціології 1.Соціологія – молода наука, яка вивчає людське суспільство, його структуру, закони розвитку, поведінку людини. Прояви соціології найчастіше ми можемо спостерігати у вигляді опитувань. Хоча часто це проводиться на дуже непрофесійному рівні і це дискредитує цю науку. Техніка та методика вивчення людей, методи розроблені соціологією використовуються і

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,469 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Май 15, 2018 Автор: Dan Gera
 • Соціальний супровід сім'ї, яка виховує дитину старшого шкільного віку з комплексним порушенням психофізіологічного розвитку

  Соціальний супровід сім'ї, яка виховує дитину старшого шкільного віку з комплексним порушенням психофізіологічного розвитку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Соціальний супровід сім’ї» На тему: «СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМ’Ї, ЯКА ВИХОВУЄ ДИТИНУ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З КОМПЛЕКСНИМ ПОРУШЕННЯМ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ» Студентки ІV курсу 42 групи напряму підготовки «Соціальна робота» спеціальності «Соціальний педагог» П'ятницької Юлії Сергіївни Керівник: кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальних технологій Залібовська–Ільницька Зоя Володимирівна Національна шкала Кількість балів ______ Оцінка ECTS___ Члени

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,715 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Май 17, 2018 Автор: arnesmiyan
 • Сутність акцизного податку як одного з непрямих податків

  Сутність акцизного податку як одного з непрямих податків

  Зміст Вступ 3 1. Сутність акцизного податку як одного з непрямих податків 5 2. Особливості сплати акцизних податків у вітчизняній податковій системі 9 Висновки 22 Список використаних джерел 23 ________________ Вступ Актуальність теми дослідження. Акцизний податок посідає вагоме місце у формуванні доходів зведеного бюджету України, перевищуючи надходження податків на прибуток підприємств та на доходи фізичних осіб. Аналіз проблем надходжень акцизного податку до бюджету надає змогу виявляти резерви посилення як фіскальної, так і регулятивної ролі акцизного

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,901 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Май 17, 2018 Автор: Наталья Макашева
 • Самооцінка як засіб підвищення успішності навчання молодших школярів

  Самооцінка як засіб підвищення успішності навчання молодших школярів

  Комунальний заклад «Покровський педагогічний коледж» Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін КУРСОВА РОБОТА з педагогіки на тему: «Самооцінка як засіб підвищення успішності навчання молодших школярів» здобувача IV курсу 42-Ш групи напряму підготовки 01 Педагогічна освіта спеціальності 5.01010201 Початкова освіта Гусак Анастасії Петрівни Керівник: к.п.н. Олійник О. І., викладач українознавчих дисциплін Покровськ – 2018 ЗМІСТ ВСТУП ………………………………………………………………………... 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ САМООЦІНКИ НА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ …………….….. 7 1.1. Поняття самооцінки та її роль у

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,470 Слов / 34 Страниц
  Отправлено: Май 18, 2018 Автор: Nasty2121
 • Франчайзинг як особлива форма ведення власної справи

  Франчайзинг як особлива форма ведення власної справи

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра підприємництва КУРСОВА РОБОТА ТЕМА: Франчайзинг як особлива форма ведення власної справи Студента (-ки) 2 курсу бакалаврату Недiлькo Влaдислaвa Iвaнoвичa Науковий керівник Бердар Маргарита Михайлівна Робота допушена до захисту рішенням кафедри підприємництва від “__” _________________ р., протокол №___ Завідувач кафедри підприємництва доктор економічних наук, професор _______________________________ ______________________________ Київ – 2017 р. ________________ ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ ВСТУП…………………………………………………………………........ 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФРАНЧАЙЗИНГУ……….…….5 1.1. Суть франчайзингу як особливої

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,604 Слов / 55 Страниц
  Отправлено: Май 18, 2018 Автор: Vladislav Nedilko
 • Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В. Сухомлинського

  Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В. Сухомлинського

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГ 4 1.1. Життєвий та творчий шлях В.Сухомлинського 4 РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО – ПЕРШОДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 8 2.1. Духовний вплив вчителя на формування особистості учнів 8 2.2. Новаторські ідеї В.Сухомлинського в сфері духовного спілкування вчителя з учнями 10 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 15 ВСТУП Актуальність теми. Якщо ви запитаєте в учнів, яких уроків вони чекають, на які йдуть охоче, то у

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,755 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Май 18, 2018 Автор: marsik2249
 • Товарознавча оцінка гречки як сировини для одержання крупи

  Товарознавча оцінка гречки як сировини для одержання крупи

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра товарознавства та експертизи харчових продуктів КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: «Товарознавство харчових продуктів» на тему: «Товарознавча оцінка гречки як сировини для одержання крупи» Студентки 4 курсу 7 групи факультету товарознавства та торговельного підприємництва денної форми навчання Хомяк Катерини Володимирівни Науковий керівник: док. с/г наук, проф..Колтунов Віктор Андрійович Київ, 2014 ЗМІСТ ВСТУП 1. Стан ринку гречаної крупи в Україні……………………………………4 2. Характеристика сортів гречки як сировини для виготовлення

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,233 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Май 18, 2018 Автор: Катерина Хомяк
 • Інвестиції в людський капітал (ІЛК) як це відбувається та аналіз можливих наслідків

  Інвестиції в людський капітал (ІЛК) як це відбувається та аналіз можливих наслідків

  Зміст Вступ………………………………………………………………… 3 Розділ 1: Інвестиції,загальне визначення. Форми та інвестиційна діяльність. 1.1. Загальне визначення інвестиції........................................................ 5 1.2. Форми інвестицій (фінансові інвестиції)....................................... 6 1.3. Інвестиційна діяльність (інвестиційна діяльність в Україні)........ 8 Розділ 2: Інвестиції в людський капітал (ІЛК) як це відбувається та аналіз можливих наслідків. 2.1. Інвестиції в людський капітал- це... .............................................. 10 2.2. Як відбувається інвестування в людський капітал....................... 19 2.3. Аналіз можливих наслідків та пропозиції розвитку ІЛК................ 22 Висновки…………………………………………………………… 24 Список літератури…………………………………………………… 27 Вступ

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,911 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Май 19, 2018 Автор: Maxim22
 • Вольтер як представник протосоціології

  Вольтер як представник протосоціології

  Як самостійна наука соціологія виникла у ХІХ, але це не означає, що до цього часу ніхто не вивчав суспільство. Цікаві соціологічні спостереження можна знайти ще у мислителів, які жили за декілька століть до нашої ери. Доконтівський період функціонування соціологічної думки називають протосоціологією [1, с. 83]. Одним із видатних філософів, що намагався пояснити принципи суспільного устрою та шляхи побудови соціуму, є Вольтер. Захопившись літературною діяльністю та спокусами світського життя, юний Марі Франсуа Аруе пішов проти батькової

  Рейтинг:
  Размер документа: 912 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 20, 2018 Автор: TATALOL
 • Важкі метали як представники екотоксикантів

  Важкі метали як представники екотоксикантів

  Вступ Забруднення природного середовища газоподібними, рідкими і твердими речовинами та відходами виробництва, що викликає деградацію середовища проживання і завдає шкоди здоров'ю населення, залишається найбільш гострою екологічною проблемою, що має пріоритетне соціальне і економічне значення. Забруднення об'єктів зовнішнього середовища представляє зростаючу загрозу для здоров'я людей і тварин та стан навколишнього середовища. Найбільшу небезпеку становлять пестициди, солі важких металів, радіонукліди, нітрати і продукти їх відновлення. Неухильне зростання числа хімічних сполук, і в першу чергу синтетичних, які використовуються

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,198 Слов / 17 Страниц
  Отправлено: Май 20, 2018 Автор: Inna0005
 • Управління інвестиційною діяльністю як гарант стабільності банківської діяльності

  Управління інвестиційною діяльністю як гарант стабільності банківської діяльності

  З М І С Т ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Теоретичні основи інвестиційних операцій комерційних банків: суть, значення та види 6 1.2. Інвестиційна політика банку 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ОЩАДБАНК» ЗА 2014 – 2016 РОКИ 19 2.1. Динаміка основних фінансових показників діяльності банку 19 Динаміка основних показників вінансового стану ПАТ «ОЩАДБАНК» за 2014 – 2016 роки 20 2.2. Загальна характеристика ПАТ «ОЩАДБАНК» 23 РОЗДІЛ 3.ПРОБЛЕМИ

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,941 Слов / 28 Страниц
  Отправлено: Май 20, 2018 Автор: lolmen312
 • Предмет історії як науки. Найдавніші поселення на землях України

  Предмет історії як науки. Найдавніші поселення на землях України

  МОДУЛЬ 1 Семінар № 1 Предмет історії як науки. Найдавніші поселення на землях України (2 год.) Мета: ознайомити студентів з основними етапами розвитку антропогенезу; розглянути особливості розвитку Трипільської культури, кочових народів на території України; причини та наслідки грецької колонізації. Основні поняття: палеоліт, мезоліт, неоліт, антропогенез, автохтони,неолітична революція. План 1. Поява людини на території України. 2. Трипільська культура. 3. Кімерійці,скіфи, сармати. 4. Античні міста-держави Північного Причорномор’я. Розглядаючи перше питання необхідно проаналізувати основні етапи розвитку первісного суспільства

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,156 Слов / 41 Страниц
  Отправлено: Май 20, 2018 Автор: Kate759
 • Діалектика як теорія розвитку

  Діалектика як теорія розвитку

  Есе з філософії на тему Діалектика як теорія розвитку Савенко Анастасія БТБ-2,2 За історію філософії поняття "діалектика" застосовувалось та розкривалося в різних значеннях. Так, наприклад, Сократ вважав діалектику мистецтвом, яке через зіткнення протилежностей знаходило істину, за думки Гегеля, діалектика – це єдиний правильний спосіб пізнання. Отже, можна ототожнити, що діалектика – це такий метод пізнання (розуміння) світу, за яким реальність знаходиться у постійному русі та змінах, взаємозлагоді і розумінні. Але в деяких філософічних працях діалектика

  Рейтинг:
  Размер документа: 295 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Май 21, 2018 Автор: Анастасія Савенко
 • Поняття необережності як форми вини

  Поняття необережності як форми вини

  Вступ Хоча злочини, вчинені з необережності, становлять лише 8-10% від загальної кількості злочинів, проте увага до них з боку науковців останнім часом суттєво зросла. І це зрозуміло. Незважаючи на суттєво нижчий рівень суспільної небезпечності осіб, які вчиняють ці делікти, рівень суспільної небезпеки наслідків часто набагато перевищує той, яким характеризуються умисні злочини. Прикладами можуть бути трагедія Чорнобиля, загибель пароплава «Адмірал Нахімов» які трапились внаслідок злочинної поведінки відповідальних осіб, яка характеризувалась саме необережною формою вини. В юридичній

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,119 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Май 21, 2018 Автор: LeraBe
 • Радянська номенклатура як політична еліта тоталітарного суспільства

  Радянська номенклатура як політична еліта тоталітарного суспільства

  Радянська номенклатура як політична еліта тоталітарного суспільства Дослідження радянської історії має велике значення для сучасної України. Адже українська державність, що сформувалася на основі трансформації Української РСР, усе ще відчуває вплив своєї історичної попередниці. Тому вивчення функціонування радянської влади в Україні дозволяє не просто повніше висвітлити радянське минуле, але й більш критично оцінити сучасне політичне життя українського суспільства. Одним з ключових інститутів, що забезпечували функціонування радянської влади в Україні, була номенклатура. Незважаючи на тривалий час свого

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,108 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Май 22, 2018 Автор: Lena123456789
 • Грошові реформи як шлях стабілізації грошей

  Грошові реформи як шлях стабілізації грошей

  Міністерство освіти і науки України ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О. ГОНЧАРА Економічний факультет Кафедра банківської справи КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Гроші та кредит» на тему: ГРОШОВІ РЕФОРМИ ЯК ШЛЯХ СТАБІЛІЗАЦІЇ ГРОШЕЙ Студентки 2 курсу ЕФ-16-1 гр. Спеціальності 072 «Фінанси,банківська справа та страхування» Котенко Ю. О. Керівник ст. викладач Шкут О.С. Кількість балів____________ Національна шкала ________ Оцінка ECTS _____________ Члени комісії : __________ проф. Семенча І.Є. (підпис) __________ доц. Дереза В. М. (підпис) _______ ст. викл.

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,283 Слов / 50 Страниц
  Отправлено: Май 23, 2018 Автор: julia69
 • Мікротоксини, як забруднювачi зернових культур

  Мікротоксини, як забруднювачi зернових культур

  УДК 631.95 МІКОТОКСИНИ, ЯК ЗАБРУДНЮВАЧІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР КОВАЛЬЧУК А., студентка другого курсу ТОГАЧИНСЬКА О.В., кандидат сільськогосподарських наук Національний університет харчових технологій, м. Київ Актуальність теми. Дослідження обумовлена масштабним порушенням вимог при інтенсивних технологіях обробки сільськогосподарських культур, причиною яких є мікотоксини. Особливу увагу слід звернути на моніторинг і контроль таких хвороб, як фузаріоз, патулін. Видовий склад збудників хвороб колоса пшениці значною мірою залежить від фази розвитку рослин, генотипу й агротехніки сорту. Метою досліджень було вивчення впливу

  Рейтинг:
  Размер документа: 798 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 25, 2018 Автор: Alina2333
 • Проблеми України як соціальної держави

  Проблеми України як соціальної держави

  ВСТУП Актуальність теми. Проблеми розвитку соціальної держави завжди мали вагоме значення, оскільки розвиток суспільного життя, трансформація соціальних і правових цінностей, конвергенція правових систем дедалі частіше привертають увагу до нагальності правових змін у кожній з країн світу. Беззаперечним є твердження, що сучасна держава та право мають бути соціальними, такими, що ґрунтуються на демократичних засадах, верховенстві права та закону. Соціально розвинена та соціально захищена людина творить державу, яка надалі, в свою чергу ефективно функціонує та розвивається. Актуальність

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,083 Слов / 37 Страниц
  Отправлено: Май 27, 2018 Автор: Zheka2703
 • Час як чинник дозвіллєвої діяльності та анімації

  Час як чинник дозвіллєвої діяльності та анімації

  Практична робота №1 з дисципліни «Організація анімаційно їдіяльності» на тему: «Час як чинник дозвіллєвої діяльності та анімації» Мета роботи: зосередити увагу студентів на загальному фонді часу людини, проаналізувати його витрати за різними потребами з визначенням частини вільного часу. Завдання: 1. Дати визначення понять: * дозвілля – діяльність, яка спрямована на відтворення та розвиток особистості, групи, соціальної спільноти і відбувається відповідно до культурних потреб, інтересів, запитів населення; * анімація – це різновид туристської діяльності, здійснюваної на

  Рейтинг:
  Размер документа: 766 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Май 29, 2018 Автор: VASYLYNA
 • Правовий прецедент як джерело права

  Правовий прецедент як джерело права

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Навчально-науковий інститут права та психології кафедра теорії та філософії права КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Теорія держави і права» спеціальністю 081 «Право» на тему: «Правовий прецедент як джерело права» Науковий керівник: Чорнобай Олена Леонідівна, доцент кафедри ТФП, к.ю.н., доцент Виконав: Язвінська Софія Андріївна студент групи ПВ-11 заочної форми навчання Львів – 2018 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА" Інститут___________________________________________________________ Кафедра___________________________________________________________ Спеціальність___________________________________________ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Завідувач кафедри

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,454 Слов / 22 Страниц
  Отправлено: Май 30, 2018 Автор: Sofiya Jazvinska
 • Рента і ціна ресурсів як засіб раціонального використання ресурсів

  Рента і ціна ресурсів як засіб раціонального використання ресурсів

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ РОБОТА з курсу мікроекономіки на тему: «Рента і ціна ресурсів як засіб раціонального використання ресурсів» Виконала: Студент 2 курсу, 3 групи Спеціальності: «Міжнародна економіка» Сергєєва Вікторія Вадимівна Перевірила: к.е.н., доц. Кирильчук О.В. Київ – 2017 ЗМІСТ Актуальність 4 Теорія 4 Проблемні моменти 7 Пропозиції 8 Список використаних джерел 9 ________________ Актуальність Сучасний стан навколишнього середовища характеризується швидким виснаженням як відновних, так і невідновних природних ресурсів. Екологічну ситуацію

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,370 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Май 30, 2018 Автор: Viktoria Sergeeva
 • Телегонія як хвороба

  Телегонія як хвороба

  ________________ Зміст 1. Вступ 3 1. Телегонія - генетична пам’ять 4 1. Науковий прогрес та докази 6 1. Приклади телегонії 8 1. Телегонія як хвороба 2. Психологія сімейних конфліктів 9 11 1. Висновок 13 1. Список використаних джерел 15 ________________ Вступ З розвитком науки вченим ставало дедалі цікавіше відкривати потаємну інформацію, яка закладена в організмі людини. Кожен з нас – це свиток, який треба просто навчитися читати, чим і почали займатися на початку 20 століття.

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,747 Слов / 11 Страниц
  Отправлено: Май 30, 2018 Автор: Olga Drichak

Перейти на страницу