Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Як застацца чалавекам перад рефераты и научные статьи

Поиск

314 Як застацца чалавекам перад Бесплатные рефераты: 276 - 300

Перейти на страницу
Последнее обновление: Ноябрь 22, 2018
 • Вигук як особлива частина мови

  Вигук як особлива частина мови

  Конспект уроку з української мови для 7 класу на тему : «ВИГУК ЯК ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МОВИ» Тема: Вигук як особлива частина мови Мета:сформувати поняття в учнів про вигук як особливу частину мови;удосконалювати вміння й навички знаходити вигуки в реченні, відрізняти їх від часток, аналізувати тексти щодо ролі в них вигуків;доречно використовувати вигуки у власному мовленні;за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу познайомити семикласників з різноманітністю рослинного і тваринного світу. Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,809 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Июнь 12, 2019 Автор: Anka1109
 • Управління розробкою та впровадженням нового товару як можливість забезпечення стійкого фінансового стану підприємства

  Управління розробкою та впровадженням нового товару як можливість забезпечення стійкого фінансового стану підприємства

  РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до комплексної випускної роботи на тему: Управління розробкою та впровадженням нового товару як можливість забезпечення стійкого фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ “Надвірнянський завод молочних продуктів”) АНОТАЦІЯ Конвай А.В. Управління розробкою та впровадженням нового товару як можливість забезпечення стійкого фінансового стану підприємства (на прикладі ТОВ “Надвірнянський завод молочних продуктів”). – Рукопис. Спеціальність 6.030508. – Фінанси і кредит. – Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2019. Випускна робота присвячена теоретичним та

  Рейтинг:
  Размер документа: 21,593 Слов / 87 Страниц
  Отправлено: Июнь 17, 2019 Автор: Galinkainteresna
 • Сюрреалізм як проблема сучасної гуманістики людсва

  Сюрреалізм як проблема сучасної гуманістики людсва

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ СЮРРЕАЛІЗМУ ТА ВИТОКИ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ 1. Сюрреалізм як проблема сучасної гуманістики людсва. Сюрреалізм - одне з значних і довговічних художніх напрямів європейського авангардного мистецтва ХХ в. Сюрреалізм зародився у Франції після першої світової на початку двадцятих ХХ століття, пережив кілька криз, пережив Другу світову війну, і поступово, зливаючись з масовою культурою , перетинаючись з трансавангардом, ввійшов у ролі складової частини в постмодернізм Сюрреалізм виник як літературний напрям , але незабаром набув статусу

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,749 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Июнь 21, 2019 Автор: shadow_woin00000
 • Предмет фінансової науки як знання сутності фінансів

  Предмет фінансової науки як знання сутності фінансів

  Тема 1. Предмет фінансової науки як знання сутності фінансів 1. Предмет фінансової науки. 2. Сутність і специфічні ознаки фінансів. 3. Функции финансов. 4. Необхідність, призначення та роль фінансів. 5. Фінансова система. 1. Предмет фінансової науки Наука - система знань про закономірності розвитку якої-небудь об'єктивної реальності, окрема область таких знань. наука є результатом діяльності людини і виступає як найглибша і повна форма знання. Наука - система об'єктивно-істинних знань, виражених в абстрактно-логічній формі і представляє собою форму

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,729 Слов / 51 Страниц
  Отправлено: Июль 7, 2019 Автор: kate k
 • Параўнанне як сродак вобразнасці ў аповесці Васіля Быкава "Знак бяды"

  Параўнанне як сродак вобразнасці ў аповесці Васіля Быкава "Знак бяды"

  Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь Установа адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка” Кафедра беларускага мовазнаўства Курсавая праца па беларускай мове Выканала: студэнтка ІV курса 19 групы завочнага аддзялення факультэта беларускай і рускай філалогіі ________________________ Праверыў: ________________________ Мінск 2011 Змест Уводзіны ………………………………………………...…………………… 3 Раздзел І. Параўнанне як вобразны сродак ……………………………….. 7 1. Параўнальныя канструкцыі ……………………………………………… 7 2. Дзве разнавіднасці вобразных параўнальных зваротаў ………….…….. 9 3. Параўнанне. Адрозненне параўнання ад метафары …………………….12 4. Параўнальныя звароты. Адрозненне

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,772 Слов / 44 Страниц
  Отправлено: Август 17, 2019 Автор: Masterbit79
 • Історія розвитку теорії, технології та техніки сушіння. Зерно – як об’єкт сушіння

  Історія розвитку теорії, технології та техніки сушіння. Зерно – як об’єкт сушіння

  Історія розвитку теорії, технології та техніки сушіння. Зерно – як об’єкт сушіння. Вступ Для забезпечення зберігання врожаю величезну роль відіграє сушіння зерна. Правильно проведене сушіння не тільки підвищує стійкість зерна при зберіганні, а й поліпшує його продовольчі якості. Наука про сушіння включає три тісно пов’язані розділи: 1. Теорія сушіння, в якій розглядаються загальні аналітичні та експериментальні закономірності процесу і розкривається механізм його проходження; 2. Технологія сушіння – вивчає властивості матеріалів як об’єктів сушіння на основі

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,192 Слов / 13 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 2, 2019 Автор: Ирина Дофостюк
 • Самостійність як процес організації занять з ручної праці з дітьми старшого дошкільного віку

  МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КУРСОВА РОБОТА з дошкільної педагогіки з методиками (теоретична частина) на тему: «Самостійність як процес організації занять з ручної праці з дітьми старшого дошкільного віку» Зміст Вступ………………………………………………………………………...3-4 Поняттєве поле дослідження……………………………………………....5 Розділ 1.Теоретичні питання розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку на заняттях з ручної праці……………………………….6 1.1.Сутність поняття самостійність в психолого-педагогічній літературі.……………………………………………………………………...6-8 1.2.Особливості виховання самостійності в старшому дошкільному віці..................................................................................................................9-11 1.3.Ручна праця у вихованні самостійності в старшому дошкільному віці……………………………………………………………………………….12-15 Висновки…………………………………………………………………….16 Література…………………………………………………………………..17 План –

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,830 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 6, 2019 Автор: karina96
 • Підліткова наркоманія як спосіб самоствердитися

  Підліткова наркоманія як спосіб самоствердитися

  УДК А. М. Сєнцова Харківська гуманітарно-педагогічна академія Підліткова наркоманія як спосіб самоствердитися У статті йдеться мова про підліткову наркоманію її проблеми та шляхи вирішення. На мою думку, проблема наркотиків в сучасному світі постає дуже гостро, і тому в цій статті ми повинні знайти рішення цієї проблеми. Ключові слова: підліткова наркоманія, актуальність цієї проблеми та шляхи її вирішення. Анотація А.М. Сєнцова. Підліткова наркоманія як спосіб самоствердитися. Зміст статті доводить необхідність вживання наркотиків підлітками для того ,

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,621 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 12, 2019 Автор: sentsova_
 • Виготовлення виробiв з паперу як популярна технолгiя дiяльностi учнiв

  Виготовлення виробiв з паперу як популярна технолгiя дiяльностi учнiв

  КОМІСАРОВА Юлія Ігорівна – Студентка ТО15Б групи фізико-математичного факультету Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка e-mail: komisarovajulia298@gmail.com РЯБЕЦЬ Сергій Іванович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка e-mail: ryabets@kspu.kr.ua ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ПАПЕРУ ЯК ПОПУЛЯРНА ТЕХНОЛОГІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ Постановка та обґрунтування актуальності проблеми. Більшість уроків з трудового навчання в початкових класах присвячені роботі з папером і картоном.

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,684 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 14, 2019 Автор: juliakomisarova
 • PR як інструмент політики просування

  PR як інструмент політики просування

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА” PR як інструмент політики просування Реферат Студентки 3 курсу 1 групи заочної ф.н. Спец. Економ. підприємства Факультет Економ.таУправ. Коваленко Інни Михайлівни Київ-2019 План 1. Вступ 2. PR як інструмент політики просування 3. PR - зв'язки з громадськістю 4. Постановка завдань відділу PR 5. Вибір засобів PR 6. Втілення в життя плану по формуванню громадської думки 7. Оцінка результатів діяльності

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,114 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 24, 2019 Автор: kovalenko24
 • Дитяча іграшка як об'єкт колекціонування

  Дитяча іграшка як об'єкт колекціонування

  Міністерство освіти і науки України Університет митної справи та фінансів Реферат на тему: Дитячі іграшки, як культурна цінність та об’єкт колекціонування Виконала: студентка групи ЕО16-1 Полатай А. Перевірив:доцент кафедри гуманітарної підготовки та митної ідентифікації культурних цінностей Літвінов В.В. Дніпро 2017 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Дитяча іграшка як носій соціокультурних цінностей: історичні аспекти 1.1. Іграшки як частина народного мистецтва 1.2. Різноманіття іграшок та їх класифікація 1.3. Історія іграшки від глибокої давнини до наших днів Розділ 2.

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,147 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 25, 2019 Автор: polatay.nasta199
 • Виконання обчислень у таблиці. Побудова діаграм та графіків. Робота з електронною таблицею як з базою даних

  Виконання обчислень у таблиці. Побудова діаграм та графіків. Робота з електронною таблицею як з базою даних

  Національний Авіаційний Університет Кафедра комп’ютеризованих систем захисту інформації ЗВІТ Про виконану лабораторну роботу №4 З дисципліни «Інформаційні технології» Тема: Виконання обчислень у таблиці. Побудова діаграм та графіків. Робота з електронною таблицею як з базою даних Роботу виконав студент: Свердлов Андрій Група: БІ – 143 Викладач: Дубчак О.В. Роботу захищено: «__» ______________ 2012р. ________________________ (підпис викладача) КИЇВ - 2012 Мета роботи - засвоїти технологію застосування найпростіших обчислень у електронних таблицях; засвоїти технологію застосування Майстра діаграм -

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,436 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 26, 2019 Автор: Евгений Орехов
 • Обгрунтування самої можливості соціології як науки, критика численніих аргументів її супротивників

  Обгрунтування самої можливості соціології як науки, критика численніих аргументів її супротивників

  ОСНОВИ АБО ПІДСТАВИ СОЦІОЛОГІЇ (Г.СПЕНСЕР) Програма соціології Спенсера викладена в "Підставах соціології". Ця книга була перекладена на багато мов, сприяла не тільки розробці, але і пропаганді соціології. Тема : обгрунтування самої можливості соціології як науки, критика численніих аргументів її супротивників. Мета: виділити і показати об'єктивні і суб'єктивні труднощі соціального пізнання Ідея: суспільство є організм, якому властиві ті риси, властиві біологічного організму Соціологія можлива хоча б тому, що суспільство - частина природи і підкоряється закону "природної

  Рейтинг:
  Размер документа: 538 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Октябрь 1, 2019 Автор: Valeria Okko
 • Податок на додану вартість як елемент податкової системи України

  Податок на додану вартість як елемент податкової системи України

  ЗМІСТ ВСТУП 5 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 8 1.1 Економічна сутність податку на додану вартість та його роль у податковій системі держави 8 1.2 Еволюція справляння ПДВ в Україні 15 1.3 Зарубіжний досвід справляння податку на додану вартість 20 РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ СПРАВЛЯННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 25 2.1 Порівняльний аналіз надходження від сплати ПДВ та інших податків до Державного бюджету України за 2013-2017

  Рейтинг:
  Размер документа: 9,734 Слов / 39 Страниц
  Отправлено: Октябрь 1, 2019 Автор: wellholl
 • Ігрова дiяльнiсть як засIб виховання культури поведiнки старших дошкiльникiв

  Ігрова дiяльнiсть як засIб виховання культури поведiнки старших дошкiльникiв

  ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………….......3 РОЗДІЛ І. Теоретичні засади виховання культури поведінки у дітей старшого дошкільного віку в процесі ігрової діяльності…………………………7 1.1. Проблема виховання культури поведінки у дітей старшого дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі……………………………………..7 1.2. Норми та правила культури поведінки у дитячому садку……………….13 1.3. Ігрова діяльність як засіб виховання культури поведінки у дітей старшого дошкільного віку…………………………………………………..17 РОЗДІЛ П. Експериментальне дослідження процесу виховання культури поведінки у дітей старшого дошкільного віку

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,509 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Октябрь 3, 2019 Автор: FISTASHKA555
 • Дитяче експериментування як засіб формування допитливості та пізнавальних інтересів у дітей старшого дошкільного віку

  Дитяче експериментування як засіб формування допитливості та пізнавальних інтересів у дітей старшого дошкільного віку

  ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………… 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОПИТЛИВОСТІ ТА ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ...............................................................5 1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідження..............................................................................................................5 1.2. Особливості та завдання розвитку пізнавальних інтересів у дітей старшого дошкільного віку.............................................................................12 1.3. Роль дитячого експериментування у розвитку пізнавальних інтересів дитини…………………………………………………………………20 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ………………………………………………………..28 2.1. Виявлення первинного рівня сформованості пізнавального інтересу у дітей старшого дошкільного віку………………….......................28 2.2. Комплекс завдань з використанням експериментів

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,863 Слов / 52 Страниц
  Отправлено: Октябрь 8, 2019 Автор: FISTASHKA555
 • Поняття як форма мислення

  Поняття як форма мислення

  Понятя як форма мислення Ознака - все те в чому предмети схожі один з одним або відрізняються істотні(суттєві ) ознаки - такі ознаки які відображають сутність предмета Неістотні ознаки - є нехарактерними, нестійкими, зовнішніми. Поняття - категорія мислення, слово - категорія мови. Логічною структурою поняття є його зміст і обсяг. Змістом поняття називається сукупність ознак предметів відображених у понятті. Обсяг поняття - сукупність предметів або явищ, які мисляться у понятті. Сукупність предметів - це логічний

  Рейтинг:
  Размер документа: 251 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Октябрь 9, 2019 Автор: Katya087
 • Вміння вчитися як одна із провідних компетентностей молодших школярів

  Вміння вчитися як одна із провідних компетентностей молодших школярів

  Презентація педагогічного досвіду вчителя початкових класів НВК «Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Федоренко Тетяни Миколаївни ________________ Працюю над проблемою «Вміння вчитися як одна із провідних компетентностей молодших школярів». Серед ключових компетентностей школярів провідна – уміння вчитися. Зі вступом дитини до школи навчальна діяльність вперше стає провідною. Саме уміння вчитися видатний педагог В. О. Сухомлинський вважав обов’язковою умовою успішного навчання. Наявність цього вміння програмує індивідуальний досвід успішної праці учня, запобігає перевантаженню, сприяє пізнавальній

  Рейтинг:
  Размер документа: 913 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Октябрь 15, 2019 Автор: ksusha13
 • Збереження і примноження заощаджень: як і куди інвестувати населенню

  Збереження і примноження заощаджень: як і куди інвестувати населенню

  Вашій увазі представлене наукове дослідження на тему «Збереження і примноження заощаджень: як і куди інвестувати населенню» Багаті люди радять щомісяця відкладати 10% свого доходу. Але в зв’язку з непередбачуваною економічною ситуацією в нашій країні та девальвацією національної валюти, гроші швидко можуть втратити свою цінність. Тому порада багатіїв: слід грамотно вибрати, куди вкласти гроші, щоб отримувати щомісячний дохід. Ті, хто має вільні фінанси, повинні розбиратися в особливостях їх інвестування. Загалом ситуація на ринку міняється так швидко,

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,824 Слов / 8 Страниц
  Отправлено: Октябрь 17, 2019 Автор: bosss66
 • Порівняльний аналіз віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка...», Юрика Іздрика «Рибний день»

  Порівняльний аналіз віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка...», Юрика Іздрика «Рибний день»

  Метою моєї роботи є порівняльний аналіз віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка…», Юрика Іздрика «Рибний день». Пропоную розглянути вірш Михайля Семенка «Осінь». Картина похмурої погоди є подібною до настрою ліричного героя. Разом з осінню приходять давні спогади, які є не зовсім приємними для ліричного героя. Не зважаючи на це можна сприймати ці рядки по-іншому: ліричний герой знаходиться у стані «світлого суму», так як він «провалився» у ностальгію. Особисті переживання ліричного

  Рейтинг:
  Размер документа: 462 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Октябрь 26, 2019 Автор: artemchiik
 • Самае каштоўнае на зямлі – жыццё чалавека

  Самае каштоўнае на зямлі – жыццё чалавека

  Самае каштоўнае на зямлі – жыццё чалавека Таму з радасцю трэба этап свой прайсці, Каб яскрава гарэла паходня, Бо каштоўней жыцця не існуе ў жыцці, Рай сапраўдны хай песціць сягоння. Анатолій Балуценка 16 верасня 1976 года ў Ерэване ўпаў у ваду тралейбус. Дзевяноста два пасажыры апынуліся зажыва пахаванымі на дзесяціметровай глыбіні. Усе яны былі асуджаны на смерць, каб не адна акалічнасць: менавіта ў гэты час праводзіў трэніровачную прабежку шматразовы чэмпіён свету па падводным плаванні Шаварш

  Рейтинг:
  Размер документа: 630 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 2, 2019 Автор: Даша Демкова
 • Порівнянням у письмовій формі віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка...» і Юрка Іздрика «Рибний день»

  Порівнянням у письмовій формі віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка...» і Юрка Іздрика «Рибний день»

  Мета самостійної роботи є порівнянням у письмовій формі віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка…» і Юрка Іздрика «Рибний день». Розглянувши вірш Михайля Семенка «Осінь», чітко вимальовується образ похмурої погоди, що і відобразило ліричний настрій героя і смуток його душі. Разом з осіннім настроєм герой заражається спогадами про нещасне кохання. Герой відчуває смуток, ностальгію і хоча серце вже мовчить, але спогади не дають покою. Похмура осінь, хмари дощу, німий холод - співзвучні

  Рейтинг:
  Размер документа: 576 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 2, 2019 Автор: Anna Landar
 • Дільниця механічної обробки деталі Черв’як

  Дільниця механічної обробки деталі Черв’як

  Доповідь Шановна державна кваліфікаційна комісія до вашої уваги пропоную дипломний проект тема якого Дільниця механічної обробки деталі Черв’як. Черв’як це особливий гвинт з трапецеїдальною формою профілю різьби, він призначений для істотного збільшення крутного моменту і відповідно зменшення кутової швидкості, і показаний на цьому кресленні(показат.) з такими габаритними розмірами діаметр черв’яка 66 мм, модуль 6, кількість заходів 1, тип черв’яка архімедова спіраль, загальна довжина 498 мм, на поверхності деталі є дві поверхні Ø35к6 які слугують посадочними

  Рейтинг:
  Размер документа: 818 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 3, 2019 Автор: Игорь Будюк
 • Порiвняльний аналiз вiршiв Михайля Семенка "Осiнь", Василя Стуса "Любов як самозречення легка" i Юрка Iздрика "Рибний день"

  Порiвняльний аналiз вiршiв Михайля Семенка "Осiнь", Василя Стуса "Любов як самозречення легка" i Юрка Iздрика "Рибний день"

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко САМОСТІЙНА РОБОТА ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІРШІВ МИХАЙЛЯ СЕМЕНКА «ОСІНЬ», ВАСИЛЯ СТУСА «ЛЮБОВ ЯК САМОЗРЕЧЕННЯ ЛЕГКА…» І ЮРКА ІЗДРИКА «РИБНИЙ ДЕНЬ» Студента (-ки) _____курсу_____групи напряму підготовки________________ _________________________________ _________________________________ (прізвище та ініціали) Викладач_________________________ _________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала________________ Кількість балів_____Оцінка ЄКТС___ м. Київ – 2019 рік ________________ Упродовж багатьох років митці у

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,301 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 4, 2019 Автор: adelina578
 • Порівняльна характеристика віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка...» і Юрка Іздрика «Рибний день»

  Порівняльна характеристика віршів Михайля Семенка «Осінь», Василя Стуса «Любов як самозречення легка...» і Юрка Іздрика «Рибний день»

  Художній зміст Метою моєї самостійної роботи є порівняльний аналіз віршів «Осінь» Михайля Семенка, «Любов як самозречення легка…» Василя Стуса та «Рибний день» Юрка Іздрика. Першим пропоную розглянути вірш «Осінь» М.Семенка. Автор описує сумні відчуття та спогади які йому приносить осіння пора. Осінь змушує автора вічувати ностальгію за минулим. У цьому творі особиста інтонація домінує. Внутрішня реакція автора-сум за давнім коханням. Спочатку твір може здаватися сумним, похмурі описи осінніх пейзажів явно не змушують відчувати ностальгію за

  Рейтинг:
  Размер документа: 559 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Ноябрь 5, 2019 Автор: kkkk2000

Перейти на страницу