Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Як застацца чалавекам перад рефераты и научные статьи

Поиск

399 Як застацца чалавекам перад Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Ноябрь 22, 2018
 • Як застацца чалавекам перад знішчальнай сілай абставін

  Як застацца чалавекам перад знішчальнай сілай абставін

  Складанасці змогуць пераадолець толькі моцныя. Толькі ў маральна моцных асобаў атрымліваецца заставацца незламанымi духам перад выпрабаваннямі, пастаўленымі жыццём, калі вонкава моцным людзям даводзіцца здымаць свае маскі і паказваць сапраўднае "Я" перад складанасцю нялёгкага часу. Экстрэмальныя сітуацыі выбару могуць паказаць сутнасць любога чалавека, паказаць такім, якім яго не ведалі і не бачылі. Але як застацца моцным духам, праходзячы праз гэтыя выпрабаванні? Як не здрадзіць блізкіх людзей, а у першую чаргу не ўпасці тварам у бруд перад

  Рейтинг:
  Размер документа: 317 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Декабрь 16, 2018 Автор: Ria OFF
 • Як застацца чалавекам перад знiшчальнай сiлай абставiн

  Як застацца чалавекам перад знiшчальнай сiлай абставiн

  Обстоятельства ... Как часто наша жизнь, наше поведение, наши мысли и действия зависят от этого короткого, но такого емкого, а иногда и постного слова «обстоятельства». Мы не учитываем, если наша жизнь устроена и морально, и материально, если течение нашего существования не нарушено никакими болезнями, катаклизмами, плохими новостями и т. Д. Да, если честно, И даже некоторыми обстоятельствами, в которых мы попадают по жизненному пути, есть единичные, созданные нами самими. Мы создаем ИХ, затем преодолеваем их,

  Рейтинг:
  Размер документа: 659 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Декабрь 9, 2020 Автор: Caroline.lll
 • Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку

  Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» Факультет економіки та управління Кафедра стратегії підприємств КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Мікроекономіка» на тему «Фірма як економічна організація і суб’єкт ринку» Студентки 2 курсу, спец. 6501, групи 1 Науковий керівник: к.е.н., доц. Роботу подано на кафедру _________________ (дата) КИЇВ 2016 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. Фірма - економічна організація, її структура, цілі, завдання, трансакційні витрати, цінова політика 1. . Поняття

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,460 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: sofiarubin97
 • Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

  Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління

  НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Кафедра «Державного менеджменту» Стратегія як фундаментальна категорія стратегічного управління ІНДИВІДУАЛЬНЕ ТЕМАТИЧНЕ ЗАВДАННЯ з дисципліни: СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ Автор: слухач групи 1 1-ого курсу денної форми навчання Гапонюк Віталій Валерійович «15» грудня 2016 Оцінка за якість і своєчасність підготовки: Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович «18» грудня 2016 Підсумкова оцінка (з урахуванням результатів презентації ІТЗ: Консультант: доктор економічних наук, доцент Романюк Сергій Андрійович «__»_________2016 Київ – 2016 ЗМІСТ

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,804 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Декабрь 31, 2017 Автор: Виталий Гапонюк
 • Гра як засіб розвутку самотійності в дітей дошкільного віку

  Гра як засіб розвутку самотійності в дітей дошкільного віку

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КЗ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ЗОР Кафедра дошкільної освіти (11.12.17 - 22.12.17) на тему ГРА ЯК ЗАСІБ САМОСТІЙНОСТІ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні основи розвитку та проблеми формування самостійності дошкільнят. 1.1 Поняття «самостійність». Психолого-педагогічні аспекти формування самостійності дітей дошкільного віку. 1.2 Самостійна діяльність дошкільника щодо навчання: аналіз різних підходів. 1.3 Поняття “самостійна” діяльність й її функції у дітей дошкільного віку. Розділ 2. Ігрова діяльність

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,411 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Январь 7, 2018 Автор: alona
 • Нетрадиційні художні техніки як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

  Нетрадиційні художні техніки як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку

  Тема: «Нетрадиційні художні техніки як засіб розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку». ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ ХУДОЖНІХ ТЕХНІК 1. Сутність поняття «творчі здібності». Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема ……...7 2. Нетрадиційні художні техніки: загальна характеристика ……………..17 3. Нетрадиційні художні техніки та матеріали в образотворчій діяльності дітей старшого дошкільного віку ……………………………………….20 Висновки до першого розділу ………….……………..…………….………..24 РОЗДІЛ 2. ПЕДАГОГІЧНІ

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,557 Слов / 47 Страниц
  Отправлено: Январь 9, 2018 Автор: Viktoria Voloshanenko
 • Вирок як акт правосуддя

  Вирок як акт правосуддя

  Курсова робота з дисципліни: Кримінальний процес на тему: «Вирок як акт правосуддя» Виконала: Київ ЗМІСТ СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ…………………………………...... 3 ВСТУП………………………………………………………………………... 4 РОЗДІЛ І. Сутність вироку та його значення …………........................... 6 1.1. Поняття, значення вироку .............................................................. 6 1.2. Види і структура вироків ………………….................................... 17 РОЗДІЛ ІІ Процесуальний порядок постановлення вироку................... 33 2.1. Порядок складання вироку ………….………................................ 33 2.2. Проголошення вироку і окрема ухвала суду ……….........……… 38 2.3. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до

  Рейтинг:
  Размер документа: 12,880 Слов / 52 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: margarita273
 • Авіакомпанія SAS як складна система

  Авіакомпанія SAS як складна система

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОРГАНІЗАЦІЇ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Курсова робота З дисципліни «основи теорії систем та управління» На тему: «Авіакомпанія SAS як складна система». Системний підхід до аналізу діяльності транспортного підприємства» Виконав: студент групи ФМЛ 304 Григорук Тарас 2015 р. Зміст Вступ……………………………………………………………………………………1 Загальні відомості……………………………………………………………………..2 1. Опис авіакомпанії як системи……………………………………………………...5 2. Характеристика авіакомпанії як системи………………………………………….7 3. Опис структури авіакомпанії (для декількох функцій) і структура підсистем, їх аналіз…………………………………………………………………………………..12 4. Характеристика середовища, його перспективи………………………………...20

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,550 Слов / 15 Страниц
  Отправлено: Январь 30, 2018 Автор: Тарас Григорук
 • Застава як спосіб забезпечення кримінального провадження

  Застава як спосіб забезпечення кримінального провадження

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТАВИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 8 1.1. Застава як запобіжний захід в кримінальному судочинстві 8 1.2.Поняття, предмет і розмір застави 11 1.3. Правовий статус суб’єктів застави в кримінальному процесі 14 РОЗДІЛ ІІ. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТАВИ 21 2.1. Підстави і умови застосування застави як запобіжного заходу 21 2.2. Порядок обрання застави та його процесуальне оформлення 23 2.3. Скасування і зміна застави як запобіжного заходу 27 РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

  Рейтинг:
  Размер документа: 8,745 Слов / 35 Страниц
  Отправлено: Февраль 1, 2018 Автор: oksana93
 • Нестандартнi уроки як засiб розвитку iнтересу молодших школярiв до урокiв рiдноi мови

  Нестандартнi уроки як засiб розвитку iнтересу молодших школярiв до урокiв рiдноi мови

  НЕСТАНДАРТНІ УРОКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО УРОКІВ РІДНОЇ МОВИ У статті розкрито проблему використання і проведення різних нетрадиційних уроків як засобу підвищення інтересу учнів до уроків рідної мови. Ключові слова: інтерес, пізнавальний інтерес, нестандартний урок. Швидкий розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують від сучасної школи підготовки активних, самостійних людей, які б мали високі творчі здібності та володіли певними якостями: уміли самостійно, критично та творчо мислити; знаходити шляхи вирішення проблеми; грамотно опрацьовувати

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,491 Слов / 6 Страниц
  Отправлено: Февраль 3, 2018 Автор: lala
 • Яка теорія є найкраще відображає інтернаціоналізацію Zara's (Inditex)?

  Яка теорія є найкраще відображає інтернаціоналізацію Zara's (Inditex)?

  Яка теорія є найкраще відображає інтернаціоналізацію Zara's (Inditex)? Zara використовує стратегію геоцентричної орієнтації, дозволяючи деяким магазинам за кордоном прийняти рішення на локальному рівні, а не просто повторювати внутрішній ринок. Компанія реалізує в основному однорідний продукт для світового ринку, але деякі пропозиції мають бути внесені до його продуктових пропозицій, наприклад, як різниця розмірів споживачів у країнах Азії та Європи. Zara збирає відгуки від покупців у точці продажу стосовно нового одягу, який їх зацікавив. Менеджери магазинів звітують

  Рейтинг:
  Размер документа: 401 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Февраль 13, 2018 Автор: Anna23
 • Украiнське суспiльство як соцiальна ситсема. Його особливостi

  Украiнське суспiльство як соцiальна ситсема. Його особливостi

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ ЕСЕ з навчальної дисципліни ЗАГАЛЬНА СОЦІОЛОГІЯ на тему: «УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК СОЦІАЛЬНА СИСТЕМА. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ» спеціальність: 054 – «Соціологія» освітня програма: соціологія Підготувала: студентка І курсу, І групи Носова О. В. Перевірила: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри СССВ Кузьменко Т. М. КИЇВ – 2017 Для того, щоб розкрити тему даного есе, потрібно спочатку вказати, що таке суспільство. Суспільство — сукупність усіх засобів взаємодії та форм об'єднання людей,

  Рейтинг:
  Размер документа: 511 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Февраль 14, 2018 Автор: Elena Nosova
 • Свідоме та несвідоме як філософські категорії

  Свідоме та несвідоме як філософські категорії

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НAЦIOНAЛЬНОГО УНIВEPCИТEТУ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» Кафедра соціально-гуманітарних і правових дисциплін Реферат із філософії на тему «Свідоме та несвідоме як філософські категорії» напрямку підготовки бакалавра за спеціальністю «Правознавство» Нaукoвий кepiвник: кандидат філософських наук, доцент Симон Юрій Сергійович Київ – 2016 Зміст ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІДОМОГО Й НЕСВІДОМОГО. ДІАЛЕКТИКА СВІДОМОГО Й НЕСВІДОМОГО. 5 РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА СВІДОМОГО Й НЕСВІДОМОГО 12 РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АСОЦІАТИВНОГО МЕХАНІЗМУ.

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,626 Слов / 19 Страниц
  Отправлено: Февраль 23, 2018 Автор: Sasha_
 • Особливості клімату, який необхідно враховувати при виборі гірськолижного курорту країн Європи

  Особливості клімату, який необхідно враховувати при виборі гірськолижного курорту країн Європи

  ЗМІСТ ВСТУП...........................................................................................................3 1. Історія розвитку гірськолижних курортів...............................................4 2. Популярні гірськолижні курорти країн Європи.....................................6 3. Особливості клімату, який необхідно враховувати при виборі гірськолижного курорту країн Європи................................................................14 ВИСНОВКИ...............................................................................................17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...............................................18 ________________ ВСТУП Інтенсивний розвиток туризму в світі призвів до швидкого розвитку та освоєння гірських територій, розвитку гірських видів туризму. Гірські види туризму включають в себе такі як: гірськолижний туризм, гірський пішохідний туризм, альпінізм, дельтапланеризм, спелеологічний, пара планеризм та інші види. Більше половини всіх доходів від гірських

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,822 Слов / 16 Страниц
  Отправлено: Февраль 26, 2018 Автор: Denny
 • Закони логіки, як необхідна умова підготовки та проведення екскурсії

  Закони логіки, як необхідна умова підготовки та проведення екскурсії

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 08 липня 2015 року № 152-Н Форма № П-4.02 ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ «ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» Факультет харчових технологій готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Форма навчання денна Кафедра туристичного та готельного бізнесу Курсова робота з навчальної дисципліни Екскурсологія на тему «Закони логіки, як необхідна умова підготовки та проведення екскурсії» Допускається до захисту «___»___________20__р. Керівник ___________________________ (підпис)(ініціали, прізвище) Захищена на _________________________ Виконала студентка гр.

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,673 Слов / 23 Страниц
  Отправлено: Февраль 27, 2018 Автор: ludmila879
 • Трудове право як галузь національного права України

  Трудове право як галузь національного права України

  Тема № 1. Трудове право як галузь національного права України. 1. Трудове право як галузь національного права України: поняття, предмет, методи правового регулювання, принципи, джерела. 2. Система трудового права України: поняття, структура, характеристика елементів. 3. Трудові правовідносини: поняття, зміст, види, суб’єкти, об’єкти та юридичні факти. 1. Трудове право як галузь національного права України: поняття, предмет, методи правового регулювання, принципи, джерела Трудове право - це самостійна галузь національного права України, норми якої регулюють трудові відносини та

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,560 Слов / 7 Страниц
  Отправлено: Март 1, 2018 Автор: viktoria55555
 • Надра як об'єкт правової охорони та використання

  Надра як об'єкт правової охорони та використання

  ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………….. РОЗДІЛ 1. Державне управління у сфері використання та охорони вод... 1.1. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони вод…………………………………………………………………………………. 1.2. Мінприроди України головний орган……………………………….. РОЗДІЛ 2. Держводагенство України…………………………………………. 2.1. Основні завдання Держводагентства України……………………… 2.2. Державний контроль……………………………………………. 2.3. Громадський контроль………………………………………………. 2.4. Державний моніторинг……………………………………………….. РОЗДІЛ 3. Державний водний кадастр……….................…………………... 3.1. Державний облік вод……………………………………………….. 3.2. Організаційно-економічні заходи…………………………………… 3.3. Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод…………………………………………………………………………………. РОЗДІЛ 4. Надра як об'єкт правової охорони

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,341 Слов / 18 Страниц
  Отправлено: Март 7, 2018 Автор: AlinaPopovska
 • Експериментальне вивчення впливу дидактичної гри як засобу розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку

  Експериментальне вивчення впливу дидактичної гри як засобу розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку

  ЗМІСТ Вступ……………………………………………………………………...3 Розділ 1. Теоретичний огляд проблеми дидактичної гри в активізації розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку 1.1 Проблема розумового розвитку дітей ………………………….…5 1.2 Дидактична гра у системі дошкільного виховання……………….14 1.3 Використання дидактичних ігор як засобу розвитку інтелекту дошкільників…………………………………………………………………….18 Висновок до 1 розділу…………………………………………………..26 Розділ 2. Експериментальне вивчення впливу дидактичної гри як засобу розумового розвитку дітей середнього дошкільного віку. 2.1. Вивчення рівня розумового розвитку на початку експерименту………………………………………………………….………..27 2.2. Визначення ефективності використання дидактичної гри як засобу розумового

  Рейтинг:
  Размер документа: 14,000 Слов / 56 Страниц
  Отправлено: Март 9, 2018 Автор: larisa66
 • Українофільство як феномен поступу в романтично-просвітницькій інтерпретації

  Українофільство як феномен поступу в романтично-просвітницькій інтерпретації

  УКРАЇНОФІЛЬСТВО ЯК ФЕНОМЕН ПОСТУПУ В РОМАНТИЧНО-ПРОСВІТНИЦЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ У XIX ст., незважаючи на різного роду імперські утиски, виникає феномен Великого Кобзаря та триває неухильний процес розвитку духовної культури в Україні. Ідейний сенс концепції нового українського письменства та патріотизм творчої інтелігенції сприяли постановці й осмисленню важливих смисложиттєвих проблем, а також проблем національного відродження. Під впливом спадку Григорія Сковороди, Тараса Шевченка та його однодумців у духовному житті України XIX ст. відбулися події, що знаменували зародження європейської нації та

  Рейтинг:
  Размер документа: 1,158 Слов / 5 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: Вадим Сметана
 • ЄС як гарант безпеки у Європі

  ЄС як гарант безпеки у Європі

  «ЄС як гарант безпеки у Європі» Для того, щоб розібратися яка роль Європейськго Союзу у безпеці Європи, треба зрозуміти що має на увазі слово "безпека ". Чи то у военному плані чи все ж такі більш лояльниму, а может два варіанти будут вірними. Для початку, ЄС – це світовий пояс економічної могутності, але якщо більш детально, то міжурядова організація, метою якої, з моменту виникнення і до сьогодні, є створення торгівельного, митного, економічного і валютного союзу.

  Рейтинг:
  Размер документа: 441 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Март 13, 2018 Автор: mankovskaya
 • Явище химерності організмів як прояв генетичної мінливості

  Явище химерності організмів як прояв генетичної мінливості

  НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ КАФЕДРА БІОТЕХНОЛОГІЇ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ з дисципліни "Генетика" на тему: "Явище химерності організмів як прояв генетичної мінливості" Виконала: студентка групи ННІЕБ-303 Самчук Наталія Перевірив: доцент Петюх Григорій Павлович Київ 2017 Зміст Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ХИМЕРИЗМ 4 1.1. Рослинний химеризм, його типи 4 1.2. Методи створення химер 6 РОЗДІЛ 2. ВИДИ ХИМЕРИЗМУ 12 2.1.Мікрохимеризм 12 2.2. Трансплантаційний химеризм 15 2.3. Лабораторні химери 17 Висновки 19 Список використаної літератури 20 ________________

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,119 Слов / 13 Страниц
  Отправлено: Март 14, 2018 Автор: natalia63
 • Бюджет як інструмент реалізації соціально – економічних програм

  Бюджет як інструмент реалізації соціально – економічних програм

  Київський національний торговельно – економічний університет Кафедра фінансів Отримано Реєстраційний номер Від КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Бюджетна система України» На тему №7 «Бюджет як інструмент реалізації соціально – економічних програм » Виконала: Студентка 3 курсу 18 групи Денної форми навчання Факультету економіки, менеджменту та психології Чухно Анастасія Володимирівна Науковий керівник: Асистент кафедри фінансів Петрова Тетяна Сергіївна Результат перевірки: Київ 2017 Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра фінансів Дисципліна "Бюджетна система України" Напрям/спеціальність: фінанси підприємства Курс 3

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,649 Слов / 31 Страниц
  Отправлено: Март 16, 2018 Автор: Anastasiia Chukhno
 • Використання художньої літератури як засобу мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку

  Використання художньої літератури як засобу мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку

  Форма № Н–6.91 Рівненський державни й гуманітарний університет Кафедра педагогіки та психології (дошкільної і корекційної) Курсова робота на тему: «Використання художньої літератури як засобу мовленнєвого розвитку дітей раннього та дошкільного віку» Студента 5 курсу групи ДЛ-51 напряму підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» ПІП Керівник: ВИКЛАДАЧ Національна шкала-_________________________ Кількість балів___________Оцінка ЕСТS_______ Члени комісії:_________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) _________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) _________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Рівне – 2016 ЗМІСТ ВСТУП……………………..…………………………………………………………3 РОЗДІЛ І

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,763 Слов / 48 Страниц
  Отправлено: Март 16, 2018 Автор: Ірина Трофимчук
 • Неофункціоналізм як один з можливих правових варіантів мирного вирішення арабо-ізраїльського конфлікту

  Неофункціоналізм як один з можливих правових варіантів мирного вирішення арабо-ізраїльського конфлікту

  РЕФЕРАТ Тема: "Неофункціоналізм як один з можливих правових варіантів мирного вирішення арабо-ізраїльського конфлікту" ЗМІСТ Вступ 3 РОЗДІЛ 1. ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК АРАБО-ІЗРАЇЛЬСЬКОГО КОНФЛІКТУ 6 1.1 Сутність та витоки близькосхідного протистояння 6 1.2 Еволюція конфлікту та його стан на сучасному етапі 12 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ, МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ КОНФЛІКТУ У ПРОЦЕСІ ЙОГО МИРНОГО ВИРІШЕННЯ 20 2.1 Позиції «квартету з близькосхідного врегулювання» з огляду на їхні дії в ході конфлікту та пропозиції щодо

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,875 Слов / 32 Страниц
  Отправлено: Март 17, 2018 Автор: Александра Пузанова
 • Модель IS-LM як аналітичний засіб макроекономічної політики

  Модель IS-LM як аналітичний засіб макроекономічної політики

  ВСТУП Економісти завжди шукали моделі, які б давали можливість економіці наблизитися до ідеального стану без криз, безробіття та інфляції або макроекономічної рівноваги. Основою для економічного зростання є інвестиції, тобто вкладення в економіку. Але періодично виникають такі негативні явища, як безробіття, зниження рівня життя та інфляція. Актуальність теми. Макроекономічні моделі використовуються в системі макроекономічного аналізу. Цей аналіз дуже важливий для економіки будь-якої країни. Моделюючи певні процеси, ми можемо краще дізнатися про особливості певного явища, його недоліки.

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,261 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Март 17, 2018 Автор: Юлия Романовна

Перейти на страницу