Essays.club - Получите бесплатные рефераты, курсовые работы и научные статьи
Поиск

Фінанссовий аналіз ТОВ Інтерфом Захід рефераты и научные статьи

Поиск

420 Фінанссовий аналіз ТОВ Інтерфом Захід Бесплатные рефераты: 1 - 25

Перейти на страницу
Последнее обновление: Март 23, 2018
 • Дослідження системи менеджменту в ТОВ «НІКО-Захід»

  Дослідження системи менеджменту в ТОВ «НІКО-Захід»

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту організацій КУРСОВА РОБОТА з дисципліни "Вступ до фаху «Менеджмент»" на тему «Дослідження системи менеджменту в ТОВ «НІКО-Захід»» Виконала: студентка гр. МЕ – 11 Бліхар С.В. Перевірив: ст.вкл. Гербут М.В. Львів-2017 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту організацій ЗАВДАННЯ на виконання курсової роботи з дисципліни "Вступ до фаху «Менеджмент" студенту

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,203 Слов / 21 Страниц
  Отправлено: Апрель 1, 2019 Автор: pidorassina
 • Аналіз факторів ціноутворення на продукцію ТОВ Агрофірми «Світанок»

  Аналіз факторів ціноутворення на продукцію ТОВ Агрофірми «Світанок»

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ЦІН В УМОВАХ РИНКУ 5 1.1.Сутність ціни та процесу ціноутворення в умовах ринкової економіки 5 1.2. Система цін і ознаки, покладені в її основу 8 1.3. Особливості ціноутворення в аграрному секторі, класифікація цін 10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОВ АГРОФІРМИ «СВІТАНОК» 21 2.1.Господарсько-економічна характеристика ТОВ Агрофірми «Світанок» 21 2.2.Характеристика процесу ціноутворення на основні види продукції ТОВ Агрофірми «Світанок» 27 2.3.Аналіз факторів ціноутворення на продукцію ТОВ Агрофірми

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,714 Слов / 43 Страниц
  Отправлено: Январь 23, 2018 Автор: Алёна Дегтяр
 • Аналіз практики фрілансу на українському ринку на прикладі ТОВ супермаркет «Наш Край»

  РЕФЕРАТ Бакалаврська робота виконана на 69 сторінках (з них основного тексту – 58 сторінок), складається зі вступу, 3-х розділів, висновків, списку використаних джерел на 6 сторінках (50 джерел). Мета даної роботи – розробка теоретичних основ тa прaктичних рекомендaцiй щодо удосконaлення фрiлaнсової дiяльнiостi в умовaх ринкової глобaлiзaцiї. Об’єктом дослідження є процес упрaвлiння фрiлaнсовою дiяльнiстю. Предметом – теоретико-приклaднi зaсaди упрaвлiння фрiлaнсовою дiяльнiстю в умовaх ринкової глобaлiзaцiї. Дослідження проводилось в рамках концептуaльного, нaукового, системного, діагностичного, процесного підходів за

  Рейтинг:
  Размер документа: 13,971 Слов / 56 Страниц
  Отправлено: Апрель 17, 2018 Автор: Oleksandra Bodnaryuk
 • Аналіз ритмічності і сезонності виробництва продукції на ТОВ Київхліб "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

  Аналіз ритмічності і сезонності виробництва продукції на ТОВ Київхліб "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

  Зміст Вступ 3 Розділ 1.Техніко-економічна характеристика товариства з обмеженою відповідальністю Київхліб "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" 1. Історична довідка ТОВ Київхліб "Білоцерківський хлібокомбінат" 5 2. Організація управління ТОВ Київхліб "Білоцерківський хлібокомбінат" 9 3. Виробнича стуктура ТОВ Київхліб "Білоцерківський хлібокомбінат" 11 4. Облікова політика на ТОВ Київхліб «Білоцерківський хлібокомбінат»15 5. Аналіз основних техніко-економічних показників 17 Розділ 2. Методичні основи аналізу ритмічності і сезонності виробництва продукції на підприємстві харчової промисловості 1. Задачі, нормативна база аналізу та джерела інформації 20 2.

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,284 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Май 15, 2018 Автор: Виктория Ярощук
 • Аналіз системи маркетингового менеджменту підприємства ТОВ «Горобина»

  Аналіз системи маркетингового менеджменту підприємства ТОВ «Горобина»

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра маркетингу і управління інноваційною діяльністю Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни «Маркетинговий менеджмент» На тему: «Аналіз системи маркетингового менеджменту підприємства ТОВ «Горобина»» Виконала _________________ Миколаєнко М.С. (Підпис) Перевірила _________________Сигида Л.О. (Підпис) Суми 2018 ЗМІСТ Вступ 3 1. Міссія, цілі та завдання діяльності підприємства 5 2. Аналіз організаційної структури підприємства ТОВ «Горобина» 9 3. Характеристика цілей маркетинг-міксу, його завдань, тактики і стратегії 13 Висновки 26 Список використаної літератури

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,912 Слов / 24 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 7, 2018 Автор: mikolaenkomarina
 • Аналіз організаційної структури організації ТОВ «МегаЛенд»

  Аналіз організаційної структури організації ТОВ «МегаЛенд»

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ННІ фінансів економіки та менеджменту ім. Олега Балацького Кафедра управління КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Теорія та практика адміністрування» Виконав студент групи АМ.м-71 Приходін М.В. Перевірив викладач Мартинець В.В. Суми – 2017 ________________ Рецензія на курсову роботу з дисципліни «Теорія і практика адміністрування» студента групи АМ.м-71 Приходін М.В. № з/п Вимоги до роботи Відповідність вимогам Зауваження 0 1 2 3 4 5 1 Відповідність змісту роботи обраній темі,

  Рейтинг:
  Размер документа: 4,846 Слов / 20 Страниц
  Отправлено: Сентябрь 12, 2018 Автор: Максим Приходин
 • Аналіз МПР (концепції збуду, цільової настанови та цілей, загального стану управління збутом) ТОВ «Нестле»

  Аналіз МПР (концепції збуду, цільової настанови та цілей, загального стану управління збутом) ТОВ «Нестле»

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет Факультет Економіки та бізнес-адміністрування Кафедра маркетингу ДОМАШНЯ РОБОТА на тему: «ТОВ «Нестле»» Виконала студентка Групи МР-313 Акєнтьєва Лідія Перевірив викладач Кафедри маркетингу Колесник М. В. Київ 2018 ________________ ВСТУП 3 1. Аналіз фактичних підходів до організації збуту та стратегій на ринку, якій досліджується. 4 2. Аналіз МПР (концепції збуду, цільової настанови та цілей, загального стану управління збутом) ТОВ «Нестле» 14 3. Подальший аналіз і оцінка ефективності служби

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,131 Слов / 21 Страниц
  Отправлено: Февраль 23, 2019 Автор: Лида Акентьева
 • Аналіз цінової політики підприємства ТОВ «Юг Метпром»

  Аналіз цінової політики підприємства ТОВ «Юг Метпром»

  Індивідуальне завдання: «Аналіз цінової політики підприємства ТОВ «Юг Метпром»» Ціноутворення - найважливіший елемент маркетингової політики. На прийняття рішення про ціну товару (про націнку, знижки - в даному випадку) надає прямий вплив: ─ величина попиту на даний товар, і ступінь його тривалості; ─ наявність і характер конкурентів на ринку, ─ перспективи зростання продажів; ─ зв'язок між ціною і обсягами продажів, ─ ступінь впливу на ринок держави, ─ суми витрат обігу. Вижити в сьогоднішніх умовах зможе тільки

  Рейтинг:
  Размер документа: 495 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Март 26, 2019 Автор: Veronika85
 • Аналіз фінансового стану туристичної фірми ТОВ «Royal Travel»

  Аналіз фінансового стану туристичної фірми ТОВ «Royal Travel»

  _____________________________________________________________________________________________ (повне найменування вищого навчального закладу) _____________________________________________________________________________________________ (повна назва кафедри, циклової комісії) КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) з ___________________________________________________________ (назва дисципліни) на тему:_____________________________________________________ ____________________________________________________________ Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки__________________ спеціальності_______________________ __________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник ___________________________ ____________________________________ (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала ________________ Кількість балів: _____Оцінка:ECTS ____ Члени комісії: ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) _______________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) ________________ ___________________________ (підпис) (прізвище та ініціали) м.Київ -

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,616 Слов / 27 Страниц
  Отправлено: Апрель 11, 2019 Автор: Nastya Voronina
 • Аналіз господарської діяльності підприємства ТОВ «СМК Дірект Сістем»

  Аналіз господарської діяльності підприємства ТОВ «СМК Дірект Сістем»

  Київський інститут бізнесу та технологій Житомирська філія КУРСОВА РОБОТА з дисципліни: Аналіз господарської діяльності підприємства на тему: ТОВ «СМК Дірект Сістем» Виконала учениця групи: ЖФ15\10 Павловська Вікторія Вікторівна Перевірив: Тетяна Василівна Момонт м.Житомир 2019 ________________ ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» 5 1. Загальна організаційно-економічна характеристика ТОВ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» 5 1. Характеристика галузі діяльності ТОВ «СМК ДІРЕКТ СІСТЕМ» 13 Висновки до розділу 1 16 РОЗДІЛ 2.

  Рейтинг:
  Размер документа: 10,350 Слов / 42 Страниц
  Отправлено: Май 15, 2019 Автор: 19961007
 • Аналіз фінансової роботи на прикладі ТОВ "Партнер"

  Аналіз фінансової роботи на прикладі ТОВ "Партнер"

  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Економічна характеристика ТОВ «Партнер» 7 РОЗДІЛ 2. Організація бухгалтерського та податкового обліку на ТОВ «Партнер» 15 РОЗДІЛ 3. Оподаткування господарської діяльності ТОВ «Партнер»податком на додану вартість 19 3.1. Поняття, загальна характеристика та нормативна база ПДВ 19 3.2. Платники податку на додану вартість 22 3.3. База та об’єкт оподаткування податку на додану вартість 24 3.4. Ставки податку ПДВ 26 3.5. Пільги за податком на додану вартість 29 3.6. Форми звітності та

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,295 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Июнь 3, 2019 Автор: lanaa
 • Аналіз внутрішньої маркетингової діяльності ТОВ «Фоззі Груп»

  Аналіз внутрішньої маркетингової діяльності ТОВ «Фоззі Груп»

  Вступ…………………………………………………………………………..3 Розділ 1. Теоретичні засади внутрішнього маркетингу……………………5 Розділ 2. Аналіз внутрішньої маркетингової діяльності ТОВ «Фоззі Груп» (торгова мережа «Сільпо»)…………………………………………………………11 Розділ 3. Удосконалення внутрішнього маркетингу підприємства і шляхи підвищення його ефективності……………………………………………………..21 Висновки………………………………………………………………………29 Список використаних джерел……………………………………………….31 Додатки……………………………………………………………………….33 3 Вступ Актуальність теми дослідження. Реалії активних ринкових перетворень, що безупинно прискорюються в Україні і дедалі глибше змінюють усю систему економічних відносин між державою і підприємствами, підприємствами і споживачами їх продукції, навряд чи дають підстави заперечувати важливість та актуальність маркетингової

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,462 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Апрель 27, 2020 Автор: fanish
 • Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості ПАТ «МК» «Азовсталь»

  Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості ПАТ «МК» «Азовсталь»

  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Теоретичні аспекти дебіторської заборгованості 4 1.1. Поняття та класифікація дебіторської заборгованості 4 1.2. Управління дебіторською заборгованістю підприємства 7 1.3. Загальний аналіз дебіторської заборгованості підприємств України 10 2. Ознайомлення з базою дослідження – підприємством ПАТ «МК» «АЗОВСТАЛЬ» 12 3. Аналіз та оцінка дебіторської заборгованості ПАТ «МК» «АЗОВСТАЛЬ» 14 3.1 Аналіз динаміки 14 3.2. Коефіцієнтний аналіз 16 3.3. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 18 ВИСНОВКИ 20 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21 ДОДАТКИ 23

  Рейтинг:
  Размер документа: 3,424 Слов / 14 Страниц
  Отправлено: Декабрь 21, 2017 Автор: kovp96
 • Аналіз ЗЕД підприємства

  Аналіз ЗЕД підприємства

  Аналіз ЗЕД ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………..3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ…………………………………………………………………………..4 1.1 Сутність, завдання та основні принципи зовнішньоекономічної діяльності підприємств……………………………………………………………………………….4 1.2 Особливості організації та структури зовнішньоекономічної діяльності………..11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПП «СТАРОКОСТЯНТИНІВ АГРО» 2.1 Організаційно-економічна характеристика ПП «Старокостянтинів Агро»……...15 2.2 Показники ефективності та оцінка розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства……………………………………………………………………………..17 РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗІЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА…………………...25 3.1 Шляхи удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств агропромислового комплексу України…………………………………………………25 3.2 Обґрунтування заходів щодо

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,042 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Декабрь 22, 2017 Автор: Yaroslaw Polischuck
 • Ринок: основні характеристики і особливості аналізу

  Ринок: основні характеристики і особливості аналізу

  ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Кафедра менеджменту ЗЕД КУРСОВА РОБОТА з дисципліни “ Маркетинг ” на тему: “ Ринок: основні характеристики і особливості аналізу ” Курсанта : Брилькової А.М Групи М08-2 Керівник курсової роботи: Петруня В.Ю, доц.. Дніпропетровськ – 2011 ЗМІСТ ВСТУП 3 I. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИНКУ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 4 1.1 Сутність ринку і його види 4 1.2 Основні функції ринку та принципи його функціонування 7 II. ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ РИНКУ ТОВАРІВ

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,420 Слов / 22 Страниц
  Отправлено: Декабрь 24, 2017 Автор: Марія Баранова
 • Аналіз зовнішнього маркетингового середовища

  Аналіз зовнішнього маркетингового середовища

  Зміст Вступ 3 1. Аналіз зовнішнього маркетингового середовища 6 2. Визначення позиції підприємства на ринку 12 3. Оцінка ринку 21 4. Сегментація ринку 29 5. Аналіз конкуренції 33 Висновки 36 Список літератури 41 ________________ Вступ Авіатранспорт - це один з найбільш значущих секторів світової економіки. Сервісні і технічні досягнення роблять його одним з найвагоміших учасників в розвитку сучасного суспільства. Процеси глобалізації, що протікають в світовій економіці, створюють нові умови для функціонування ринку транспортних послуг і

  Рейтинг:
  Размер документа: 7,181 Слов / 29 Страниц
  Отправлено: Декабрь 25, 2017 Автор: sergio76
 • Аналіз тенденцій розвитку та коливань

  Аналіз тенденцій розвитку та коливань

  Кондратович Ю.В. Група 3411 Практична робота Тема 9. Аналіз тенденцій розвитку та коливань Варіант 9 Задача №1. Динаміка урожайності плодово-ягідних насаджень в області характеризується даними: Рік 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Урожайність плодів і ягід, ц/га 43,1 34,6 29,8 37,2 45,9 27,4 35,8 40,2 35,6 32,3 37,8 Проведіть згладжування рядів динаміки методом тричленної плинної середньої для урожайності плодів і ягід. Зробіть висновки щодо тенденції урожайності. Рік Урожайність плодів і

  Рейтинг:
  Размер документа: 503 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Декабрь 26, 2017 Автор: Yuliya051196
 • Аналіз міжнародного ринку овочів. Підготовка зовнішньоторговельного контракту з експорту огірків

  Аналіз міжнародного ринку овочів. Підготовка зовнішньоторговельного контракту з експорту огірків

  УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ Кафедра міжнародної економіки КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Міжнародна торгівля» на тему: «Аналіз міжнародного ринку овочів. Підготовка зовнішньоторговельного контракту з експорту огірків» Студента IІІ курсу групи МЕ-31 напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» Дем’яненко Е.В. Керівник доц., к.е.н. Костюк О.В. Національна шкала ______________ Кількість балів: _____ Оцінка: ECTS ____ Члени комісії: ______________ _______________ ______________ _______________ ______________ _______________ м. Суми – 2015 рік ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ РИНКУ ОВОЧІВ 6

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,255 Слов / 26 Страниц
  Отправлено: Декабрь 26, 2017 Автор: elizabeth
 • Аналіз власного капітала підприємства

  Аналіз власного капітала підприємства

  АНАЛІЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1. Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу підприємства. Таблиця 1.1 - Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу ПАТ «Укртелеком», тис. грн. Показники Базовий рік Звітний рік Відхилення абсолютне, тис. грн. відносне, % тис. грн. % тис. грн. % 1. Пайовий капітал 4681562 23,82 4681562 24,48 - - 2. Капітал у дооцінках 8699417 44,25 88850 46,45 185658 2,13 3. Додатковий капітал 411370 2,10 411370 2,15 - - 4. Резервний капітал

  Рейтинг:
  Размер документа: 973 Слов / 4 Страниц
  Отправлено: Декабрь 31, 2017 Автор: Maximus1799
 • Історико-богословський аналіз символічних книг лютеранської церкви

  Історико-богословський аналіз символічних книг лютеранської церкви

  Класичний приватний університет Кафедра богослов’я КУРСОВА РОБОТА з дисципліни "Догматичне богослов’я Православної Церкви" на тему: « Історико-богословський аналіз символічних книг лютеранської церкви » Студента групи ДБГ-114 галузь підготовки 0203 – Гуманітарні науки спеціальності 6.020304 Богослов’я (теологія із зазначенням конфеції) Хмелецького Павла Борисовича Керівник:д.б.,к.н.держ.упр.проф.Рябко І. В. прот Національна шкала ________________ Кількість балів: ____ . Оцінка: ECTS _____ м. ЗАПОРІЖЖЯ 2017 рік РЕФЕРАТ Курсова робота містить 20 сторінок, 20 джерел. Об’єкт дослідження: Догматичне богослов’я Православної Церкви Предмет

  Рейтинг:
  Размер документа: 6,121 Слов / 25 Страниц
  Отправлено: Январь 12, 2018 Автор: PvelBor
 • Аналіз міжнародних валютних відносин

  Аналіз міжнародних валютних відносин

  Тема 5 : Аналіз міжнародних валютних відносин 1: Саша Євро є офіційною валютою Німеччини, яка є членом Європейського Союзу. У Німеччині рішення про процентні ставки приймаються Радою керуючих Європейського центрального банку. Курс євро | EUR / USD збільшився на 0,0050 або 0,43% до 1,1643 у четвер, 9 листопада, з 1,1593 на попередній торговій сесії. ЄВРО було введено як валюта лише на перше січня 1999 року. 2: Протягом 2015 року на валютному ринку країн єврозони відзначилася

  Рейтинг:
  Размер документа: 668 Слов / 3 Страниц
  Отправлено: Январь 12, 2018 Автор: anad
 • Аналіз власного капіталу підприємства та ефективність його використання

  Аналіз власного капіталу підприємства та ефективність його використання

  1. Форма № Н-10.10 (КРОК) ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА «КРОК» Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти Кафедра економіки та менеджменту підприємства Курсова робота з дисципліни «Економіка підприємства» на тему: «Аналіз власного капіталу підприємства та ефективність його використання» Здобувач(ка) вищої освіти Науковий керівник: ступеня спеціаліст (група 28-15 ЕП) к.е.н. доцент. Чобаль Валерій Юрійович Лелюк Олеся Олександрівна _____________________ (Резолюція "До захисту") ___________________ _______________ _______________ (підпис студента) (Дата) (Підпис) м. Київ - 2017 рік

  Рейтинг:
  Размер документа: 11,356 Слов / 46 Страниц
  Отправлено: Январь 13, 2018 Автор: Valeriy Chobal
 • Дослiдження процесу формування асортименту на підприємстві ТОВ „Кипарис”

  Дослiдження процесу формування асортименту на підприємстві ТОВ „Кипарис”

  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ ТОВАРІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 5 1.1. Сутність поняття асортимент товарів і торговельної номенклатури 5 1.2. Вплив чинників на побудову асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі 9 1.3. Регулювання і контроль за асортиментом товарів у роздрібній торговельній мережі 14 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ „КИПАРИС” 17 2.1. Характеристика підприємства ТОВ „Кипарис” 17 2.2. Процес вивчення попиту на підприємстві ТОВ „Кипарис”23 2.3. Принципи

  Рейтинг:
  Размер документа: 5,797 Слов / 24 Страниц
  Отправлено: Январь 15, 2018 Автор: Наталія Кузьменко
 • Аналіз майна підприємства

  Аналіз майна підприємства

  Тема 4. Аналіз майна підприємства Аналіз майна підприємства має важливе значення, так як від його величини та структури залежать обсяги діяльності, соціально-економічний розвиток господарюючого суб’єкту, рівень платоспроможності, ліквідності та фінансова сталість. Таблиця 1 Склад і розміщення активів ПАТ Полтавський завод медичного скла» Показник 2014рік 2015рік Відхилення (+,-) в Темп росту,% Сума, тис. грн. Пит. вага , % Сума, тис. грн. Пит. вага, % Сумі тис. грн. Структурі % 1.Усього активів (майна) 360205 100 412814 100

  Рейтинг:
  Размер документа: 436 Слов / 2 Страниц
  Отправлено: Январь 16, 2018 Автор: vikalina166
 • Аналіз незвідності многочленів над полем раціональних чисел

  Аналіз незвідності многочленів над полем раціональних чисел

  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ МАТЕМАТИКИ КУРСОВА РОБОТА з Шкільного курсу математики (назва дисципліни) на тему: Аналіз незвідності многочленів над полем раціональних чисел Студента(ки) III курсу, групи 4214 напряму підготовки 6.040201 (шифр і назва напряму підготовки) А.О. Піморенко (ініціали та прізвище) Керівник доцент Є. В. Стєганцев (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) Національна шкала: Кількість балів: Оцінка ECTS: Члени комісії: (підпис) (ініціали

  Рейтинг:
  Размер документа: 2,353 Слов / 10 Страниц
  Отправлено: Январь 16, 2018 Автор: pimorenko29

Перейти на страницу